Aktualności

Mazurki Dwa, fot Magdalena Misiura

Biebrzańskie Sianokosy tuż tuż...

Przybywajcie na Biebrzańskie Sianokosy! To już 10 września! Ptaki Polskie też będą kosiły mokradła, biele, bachorze, czahary, bagniska, grzęzawice, mokradliny, topieliska, sapowiska, trzęsawiska....i jak je tam tylko dawniej zwano!

Zachęcamy - przybywajcie na Bagno Ławki! A jeśli nie czujecie się na siłach by kosą kosić, wykosić możecie wiedzą, ponieważ nowością tegorocznych Sianokosów będzie konkurs własnie pod tytułem „Wykosić wiedzą”. Konkurs będzie dotyczył zagadnień związanych z ochroną biebrzańskich łąk.

Na Sianokosach będziemy ze stoiskiem na pTAK!, będziemy rozmawiać optakach i przyrodzie, o tym, że bagna są dobre i dlaczego. Będziemy czytać dzieciom książki.

Pamiętajmy. Aby bagienne łąki przetrwały, kosić je trzeba, kosić trzeba by nie zarosły! Są tak bardzo potrzebne ptakom, nam i całej przyrodzie!

Szczegóły wydarzenia na stronie Biebrzańskiego Parku Narodowego na  http://www.biebrza.org.pl/134,biebrzanskie-sianokosy.html

Autor: Magdalena Puczko