Aktualności

Mazurki Dwa, fot Magdalena Misiura

Ptaki Polskie na XIV Ostrowskich Spotkaniach Ornitologicznych

To największa cykliczna impreza przyrodnicza na wschodnim Mazowszu. Ptaki Polskie udostępniły materiały edukacyjne i promocyjne na pTAK!

Celem spotkania jest zwrócenie uwagi młodzieży na przyrodnicze walory Doliny Środkowego i Dolnego Bugu, pogłębianie wiedzy ornitologicznej oraz kształtowanie zachowań proekologicznych.

W tym roku na miejsce zajęć terenowych wybrano bardzo atrakcyjne pod względem ornitologicznym starorzecza Bugu pod Morzyczynem. Uczestnicy zajęć, wyposażeni w atlasy ptaków i profesjonalny sprzęt do obserwacji, starali się  rozpoznać sylwetki i głosy jak największej liczby ptaków. Obserwacjom ornitologicznym sprzyjała wspaniała pogoda - w ciągu dwóch godzin uczniowie zidentyfikowali ponad 20 gatunków ptaków występujących na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

Druga część OSO  - wykłady i konkurs - odbyła się w Broku w Ośrodku Agroturystycznym „Binduga”. Osoby, które wykazały się największą wiedzą ornitologiczną otrzymały książki o tematyce ornitologicznej i upominki promujące akcję "Jestem na pTAK!" od Ptaków Polskich.

Organizatorem wydarzenia było Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim.

Autor: Hanna Chromińska (red. Magdalena Puczko)

Źródło: http://www.malkinia.com/index.php/z-powiatu/pozostale/1103-xiv-ostrowskie-spotkania-ornitologiczne