Zespół

Anna Pilarska

Specjalistka ds. komunikacji społecznej i PR (obecnie na urlopie macierzyńskim)

Odpowiedzialna m.in. za kontakt z mediami, produkcję materiałów, społeczną i medialną promocję efektów oraz idei Kampanii.

 

Pochodzi z Mazur, a dokładnie z Gołdapi. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Wrocławskim, amerykanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowe studia dla tłumaczy tekstów specjalistycznych z języka angielskiego w Katedrze UNESCO w Krakowie. Wiedzę formalną wciąż uzupełnia kursami z zakresu komunikacji, zarządzania projektami oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. 

 

Aby troskę o  Przyrodę przekształcić w bardziej czynny udział w jej ochronie, porzuciła Kraków i dołączyła do zespołu Ptaków Polskich. Znalazła tu Ludzi z Pasją i możliwość rozwoju. Pochłania ją działalność społeczna i dopiero w sektorze pozarządowym odnalazła swoje powołanie. Pomaga chronić Orliki Grubodziobe i nie tylko. Stresy walki o ostatnie ostoje dzikich zwierząt leczy wszelkimi sportami, czasem spędzonym z Rodziną i swoim ukochanym (najmądrzejszym) labradorem, Axą.
 

 

E-mail:    anna.pilarska@ptakipolskie.pl
Telefon:  +48 784 745 737

Autor: Ptaki Polskie

Źródło: Ptaki Polskie