Parki Narodowe & Rezerwaty

Babiogórski Park Narodowy

Park powstał w 1954 roku w 1997r. został powiększony o fragment lasów użytkowanych wcześniej gospodarczo. Obecnie powierzchnia Parku wynosi 3391,55ha i obejmuje Masyw Babiej Góry, najwyższego wzniesienia Beskidów Zachodnich (1725 m n.p.m.).

Ochroną zostały objęte zarówno walory krajobrazowe, jak też zróżnicowana przyroda ożywiona – zbiorowiska roślinne, często rzadkie i/lub charakterystyczne tylko dla Babiej Góry, bogaty świat zwierząt i grzybów. W granicach Parku znalazły się obszary prawie nietknięte ręką ludzką, w których spontanicznie zachodzą naturalne procesy przyrodnicze oraz zmienione działalnością gospodarczą człowieka. Dlatego celem Parku, prócz ochrony terenów „naturalnych”, jest odtworzenie przekształconych siedlisk przyrodniczych.

 

Babia Góra, zwana Królową Beskidów, jest po Tatrach najwyżej wypiętrzonym obszarem Polski. Cechuje ją wyraźna piętrowość – od zajętego przez osiedla i pola uprawne piętra pogórza, przez regiel dolny (głównie buczyny i mieszane bukowo-jodłowo-świerkowe oraz użytkowe niegdyś lasy świerkowe), regiel górny (bory świerkowe, często z zaroślami jarzębiny), piętro kosodrzewiny (kosodrzewina z domieszką wiciokrzewu czarnego, róży alpejskiej i wierzby śląskiej oraz borówczyska i ziołorośla), aż do piętra alpejskiego (murawy alpejskie, porosty naskalne).

 

Flora Parku jest ogromnie zróżnicowana – występuje tu ok. 650 gatunków roślin naczyniowych, z czego 125 uznano za gatunki górskie a 370 za gatunki niżowo-górskie oraz 280 gatunków mszaków. Rośnie tu 67 gatunków chronionych oraz 2 gatunki o ściśle ograniczonym zasięgu – rogownica alpejska występuje wyłącznie na Babiej Górze, a okrzyn jeleni spotykany jest jeszcze na izolowanym stanowisku w Beskidzie Śląskim. Również dwa zespoły roślinne: wysokogórskich muraw acydofilnych oraz skalnicy gronkowej i kostrzewy pstrej występują tylko tutaj. Babiogórskie lasy obfitują także w grzyby (ponad 1300 gatunków) i porosty.

 

Niezwykle różnorodna i bogata jest fauna Parku – żyje tu ok. 4500 gatunków zwierząt. Wśród bezkręgowców najliczniejsze są owady (ponad 1500 gatunków chrząszczy, ok. 700 gatunków motyli), w tym wiele gatunków zagrożonych, np. kowalina łuskoskrzydła, klecanka rdzawo rożna, biegacz Fabrycjusza, trajkotka czerwona. Stosunkowo liczną grupę stanowią pajęczaki i mięczaki.

 

W górskich potokach zobaczyć można pstrąga potokowego i głowacza pręgopłetwego, a w stawkach położonych w lasach regla dolnego traszki górską i karpacką. Z płazów wymienić trzeba także kumaka górskiego i salamandrę plamistą. Najliczniej reprezentowaną grupą kręgowców są ptaki (127 gatunków, w tym 100 lęgowych). W lasach żyją m.in. dzięcioły trójpalczasty i białogrzbiety, puchacz, puszczyk uralski, sóweczka, włochatka. W Parku spotkać można też drozda obrożnego, płochacza halny, siwerniaka. Babia Góra jest jednym z niewielu już miejsc, gdzie obserwować można zagrożonego wyginięciem głuszca i cietrzewia.

 

Wśród ssaków na szczególną uwagę zasługują niektóre drapieżne – ryś, niedźwiedź brunatny, wilk.

 

Babiogórski Park Narodowy

Zawoja 1403 34-223 Zawoja

tel. (0-33) 877 51 10, (0-33) 877 67 02

fax: (0-33) 877 55 54

e-mail: park@bgpn.pl

www.bgpn.pl

Autor: Brak

Źródło: Brak

Powiązane artykuły

Wypalanie traw

Wypalanie traw

17 kwiecień 2013

Katastrofa ekologiczna według definicji encyklopedycznej to nagła zmiana środowiska przyrodniczego uniemożliwiająca przetrwanie gatunku lub danej populacji. Może być ona naturalna bądź wywołana działaniem człowieka. Może mieć zasięg globaln

WIĘCEJ >
Wiosna niesiona gęsim skrzydłem.

Wiosna niesiona gęsim skrzydłem.

10 marzec 2015

Nad Biebrzą pełnia wiosny pojawia się wraz z kluczami gęsi. To one sprawiają, że zimowa cisza odchodzi w niepamięć...

WIĘCEJ >
Kot w ogrodzie

Kot w ogrodzie

19 luty 2013

Każdy właściciel kota uwielbia go. Nie może nadziwić się jego elegancji, niezależności i sprawności. Cechy te, determinowane przez charakter tego małego drapieżnika, tylko w niewielkim stopniu zanikły w trakcie udomowienia. Dlatego też koty w

WIĘCEJ >