Parki Narodowe & Rezerwaty

Babiogórski Park Narodowy

Park powstał w 1954 roku w 1997r. został powiększony o fragment lasów użytkowanych wcześniej gospodarczo. Obecnie powierzchnia Parku wynosi 3391,55ha i obejmuje Masyw Babiej Góry, najwyższego wzniesienia Beskidów Zachodnich (1725 m n.p.m.).

Ochroną zostały objęte zarówno walory krajobrazowe, jak też zróżnicowana przyroda ożywiona – zbiorowiska roślinne, często rzadkie i/lub charakterystyczne tylko dla Babiej Góry, bogaty świat zwierząt i grzybów. W granicach Parku znalazły się obszary prawie nietknięte ręką ludzką, w których spontanicznie zachodzą naturalne procesy przyrodnicze oraz zmienione działalnością gospodarczą człowieka. Dlatego celem Parku, prócz ochrony terenów „naturalnych”, jest odtworzenie przekształconych siedlisk przyrodniczych.

 

Babia Góra, zwana Królową Beskidów, jest po Tatrach najwyżej wypiętrzonym obszarem Polski. Cechuje ją wyraźna piętrowość – od zajętego przez osiedla i pola uprawne piętra pogórza, przez regiel dolny (głównie buczyny i mieszane bukowo-jodłowo-świerkowe oraz użytkowe niegdyś lasy świerkowe), regiel górny (bory świerkowe, często z zaroślami jarzębiny), piętro kosodrzewiny (kosodrzewina z domieszką wiciokrzewu czarnego, róży alpejskiej i wierzby śląskiej oraz borówczyska i ziołorośla), aż do piętra alpejskiego (murawy alpejskie, porosty naskalne).

 

Flora Parku jest ogromnie zróżnicowana – występuje tu ok. 650 gatunków roślin naczyniowych, z czego 125 uznano za gatunki górskie a 370 za gatunki niżowo-górskie oraz 280 gatunków mszaków. Rośnie tu 67 gatunków chronionych oraz 2 gatunki o ściśle ograniczonym zasięgu – rogownica alpejska występuje wyłącznie na Babiej Górze, a okrzyn jeleni spotykany jest jeszcze na izolowanym stanowisku w Beskidzie Śląskim. Również dwa zespoły roślinne: wysokogórskich muraw acydofilnych oraz skalnicy gronkowej i kostrzewy pstrej występują tylko tutaj. Babiogórskie lasy obfitują także w grzyby (ponad 1300 gatunków) i porosty.

 

Niezwykle różnorodna i bogata jest fauna Parku – żyje tu ok. 4500 gatunków zwierząt. Wśród bezkręgowców najliczniejsze są owady (ponad 1500 gatunków chrząszczy, ok. 700 gatunków motyli), w tym wiele gatunków zagrożonych, np. kowalina łuskoskrzydła, klecanka rdzawo rożna, biegacz Fabrycjusza, trajkotka czerwona. Stosunkowo liczną grupę stanowią pajęczaki i mięczaki.

 

W górskich potokach zobaczyć można pstrąga potokowego i głowacza pręgopłetwego, a w stawkach położonych w lasach regla dolnego traszki górską i karpacką. Z płazów wymienić trzeba także kumaka górskiego i salamandrę plamistą. Najliczniej reprezentowaną grupą kręgowców są ptaki (127 gatunków, w tym 100 lęgowych). W lasach żyją m.in. dzięcioły trójpalczasty i białogrzbiety, puchacz, puszczyk uralski, sóweczka, włochatka. W Parku spotkać można też drozda obrożnego, płochacza halny, siwerniaka. Babia Góra jest jednym z niewielu już miejsc, gdzie obserwować można zagrożonego wyginięciem głuszca i cietrzewia.

 

Wśród ssaków na szczególną uwagę zasługują niektóre drapieżne – ryś, niedźwiedź brunatny, wilk.

 

Babiogórski Park Narodowy

Zawoja 1403 34-223 Zawoja

tel. (0-33) 877 51 10, (0-33) 877 67 02

fax: (0-33) 877 55 54

e-mail: park@bgpn.pl

www.bgpn.pl

Autor: Brak

Źródło: Brak

Powiązane artykuły

Birdwatching, cz. 1 - jak, po co i dlaczego?

Birdwatching, cz. 1 - jak, po co i dlaczego?

01 październik 2013

Birdwatching (angielskie bird – ptak i watch – oglądać, obserwować). Termin, który w języku angielskim zaczął funkcjonować na początku XX wieku, a dokładniej w 1901 roku, w wolnym tłumaczeniu można przetłumaczyć na polski jako ptaszenie

WIĘCEJ >
Witamy na BirdFair.

Witamy na BirdFair.

14 październik 2014

Największw ptasie targi Europy!

WIĘCEJ >
Fundusze Norweskie i EOG w Polsce.

Fundusze Norweskie i EOG w Polsce.

10 październik 2014

Dziś przypada 10. rocznica funduszy norweskich i EOG w Polsce!

WIĘCEJ >