Parki Narodowe & Rezerwaty

Białowieski Park Narodowy

Najstarszy w Polsce Park Narodowy, utworzony w 1947r. na bazie istniejącego od 1921r. leśnictwa „Rezerwat”, które obejmowało ochroną najbardziej cenny przyrodniczo fragment Puszczy Białowieskiej, położony w widełkach rzeki Narewki i Hwoźnej.

Powierzchnia Parku wynosi 10 517,27 ha, z czego pod ochroną ścisłą znajduje się ponad 50% powierzchni (5725,75 ha), ochroną czynną objęto obszar 4438,20 ha, a ochroną krajobrazową – 353,32 ha.Otulina obejmuje lasy zagospodarowane o powierzchni 3224,26 ha.

 

Dlaczego Białowieski PN jest wyjątkowy? Przede wszystkim dlatego, że chroni fragment pierwotnego lasu niżowego, jaki kiedyś porastał niziny Europy. Dziś Puszcza Białowieska to właściwie jedyna pozostałość, swoisty relikt po pradawnych, naturalnych lasach liściastych i mieszanych strefy umiarkowanej. Zróżnicowanie gatunkowe, nieporównywalnie większe niż w innych lasach, dotyczy właściwie każdej grupy organizmów. Ponadto, możemy tu obserwować procesy przyrodnicze zachodzące spontanicznie i nieprzerwanie od tysięcy lat. Dzięki temu Puszcza stanowi swoisty punkt odniesienia dla przekształconych lasów gospodarczych Europy. To specyficzne laboratorium przyrody jakim jest Puszcza Białowieska, umożliwia prowadzenie obserwacji jedynych w swoim rodzaju, nigdzie indziej niemożliwych do przeprowadzenia.

 

Wśród ogromnie bogatej flory Parku stwierdzono m.in. 809 gatunków roślin naczyniowych, w tym storczyk bezzieleniowy, żywiec cebulkowy i skrajnie rzad kie storczyk storzan bezlistny. Liczne są też rośliny zarodnikowe i grzyby (ponad 3 tys. gatunków) oraz mchy (ok. 200 gatunków) i porosty (niemal 300 gatunków).

 

W Puszczy dominują grądy, które zajmują 47% powierzchni lasów. Dużo przestrzeni porastają również bory (37%) i coraz rzadziej spotykane podmokłe lasy liściaste i mieszane (ok.15%). Wiele drzew pospolitych gatunków osiąga w Parku znacznie większe rozmiary – zobaczyć możemy tu piękne, majestatyczne lipy, jesiony i dęby osiągające 45 m wysokości. Nawet wierzba iwa zwykle rosnąca jako krzew tu dorasta do 22 m.

 

O naturalnym charakterze starych, pierwotnych drzewostanów Parku świadczy też bogactwo dziuplastych i martwych, stojących i leżących drzew oraz martwego drewna w różnych stadiach rozkładu. Niesamowicie bogata jest również fauna zwierząt, głównie owadów, które wymagają obecności martwych drzew stanowiących środowisko ich życia i/lub pokarm (są to organizmy saproksyliczne, uważane za wyznacznik „naturalności” lasu).

 

Zróżnicowane siedliska i bogata roślinność tworzy świetne warunki życia dla wielu zwierząt. Mimo, iż z terenu puszczy Białowieskiej opisano ponad 8 tys. gatunków bezkręgowców, fauna tych zwierząt jest słabo poznana – prawdopodobnie to nie więcej niż połowa żyjących tu bezkręgowców. Wśród ok. 177 gatunków ptaków lęgowych Puszczy na uwagę zasługują dzięcioły białogrzbiety i trójpalczasty, orlik krzykliwy, gadożer, włochatka, sóweczka, muchołówka mała. Z ciekawych ssaków możemy zobaczyć wilka, rysia, łosia, popielicę, i oczywiście najbardziej charakterystycznego dla Parku żubra, który jest symbolem Parku. Jego populacja liczy w polskiej jej części Puszczy ok. 430 osobników. Łącznie w Parku stwierdzono 52 gatunki ssaków.

 

Białowieski Park Narodowy jako jedyny obiekt przyrodniczy został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

Białowieski Park Narodowy

17-230 Białowieża,

Park Pałacowy 11

tel. 85 682-9700 lub 85 681-2306, 85 681-2360, 85 681-2275

fax 85 682-9716 lub 85 681-2360 wew. 116

e-mail: bpn@bpn.com.pl

www.bpn.com.pl

Autor: brak

Źródło: brak

Powiązane artykuły

Roztoczański Park Narodowy

Roztoczański Park Narodowy

01 październik 2010

Powstał w 1974 roku w celu ochrony najcenniejszych przyrodniczo obszarów Roztocza Środkowego w dolinie górnego Wieprza, charakteryzujących się występowaniem obok siebie gatunków ciepłolubnych i północnych oraz nizinnych i górskich.

WIĘCEJ >
Birdwatching, cz. 1 - jak, po co i dlaczego?

Birdwatching, cz. 1 - jak, po co i dlaczego?

01 październik 2013

Birdwatching (angielskie bird – ptak i watch – oglądać, obserwować). Termin, który w języku angielskim zaczął funkcjonować na początku XX wieku, a dokładniej w 1901 roku, w wolnym tłumaczeniu można przetłumaczyć na polski jako ptaszenie

WIĘCEJ >
Po Zlocie Ptaków Polskich

Po Zlocie Ptaków Polskich

07 październik 2010

Za nami historyczny, bo pierwszy, Zlot Klubu Ptaków Polskich 2010!

WIĘCEJ >