Serial BUKIET Z PÓL

Łąka

„Stworzyliśmy Łąkę razem z Przyrodą. Teraz od nas zależy jej przetrwanie...”

Na początku był Las.
Kilka tysięcy lat temu większość powierzchni Europu i Polski pokrywały lasy.
Wolne od drzew były jedynie tereny przylegające do rzek i tereny powyżej górnej granicy drzew.
Kwiaty kwitły na śródleśnych polanach i torfowiskach.

Potem przyszedł Człowiek.
Wraz z nim wypas zwierząt, uprawa roślin i koszenie.

Powstała Łąka Kwietna.
Taka, jaką znamy ją dzisiaj. Stworzyliśmy - wspólnie z Przyrodą – niepowtarzalne układy traw, kwiatów, owadów, ptaków, ssaków. Daje miejsce nam, naszym zwierzętom i Przyrodzie. Wracają na nią każdej wiosny Czajki, Skowronki, Dudki, czy Bociany żeby założyć gniazdo i tutaj wychować młode lub zdobyć pokarm.  

Co daje nam Łąka?
Wobec coraz częściej nękających rolników susz, powodzi i innych ekstremalnych zmian klimatycznych – łąki są idealną ochroną i regulatorem środowiska. Zamiast – co ma często miejsce -  zaorywać łąki i przemieniać je w pola uprawne lub las, warto pozostawić je jako ważny składnik naszych ekosystemów: wpływają na oczyszczanie powietrza, na wilgotność, łagodzą ekstremalne temperatury, a trwałe pokrycie roślinnością zapobiega erozji gleb.

Łąk jest wiele.

Grądowe, trawiaste murawy kserotermiczne, czy łąki zmiennowilgotne (które są jednymi z najcenniejszych w naszym krajobrazie, a które giną najszybciej. Jak możemy je zachować?
Jak możemy utrzymać inne typy łąk?
Wszystko będzie jasne już po 15 minutach tego odcinka serialu: 


Serial z "Bukiet z Pól" to osiem odcinków ilustrujących wzajemne powiązania i przede wszystkim współzależność rolnictwa/rolników i Przyrody – zjawiska i wartości kompletnie ignorowane przez współczesnych rolników i osoby związane z tym sektorem. Serial to garść praktycznych rad dla rolników, dla gospodarstw i dla wszystkich którzy wciąż jeszcze żyją mitami, iż lis jest szkodnikim, gęsi niszczą oziminy, a chemiczne środki to rozwiązanie wszelkich problemów upraw.
 

W poszczególnych odcinkach mowa jest nie tylko o otaczającej nas przyrodzie (kluczowe gatunki, siedliska, ich funkcjonowanie, wzajemne powiązania i znaczenie), ale też o dobrych praktykach i sposobach wsparcia lokalnej bioróżnorodności w warunkach gospodarstwa rolnego.

Serial jest produkcją stowarzyszenia Ptaki Polskie.
Powstał w ramach kampanii "Bukiet z pól. Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zatrzymania spadku różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym", którą realizujemy dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 533/2015/Wn50/EE-EE/D. Za jego treść odpowiada wyłącznie stowarzyszenie Ptaki Polskie.
Film został wyprodukowany przez Carbo Media http://www.carbomedia.pl/
Bądźmy na pTAK! zanim będziemy za późno. 

Powiązane artykuły

Dlaczego powinniśmy chronić przyrodę?

Dlaczego powinniśmy chronić przyrodę?

03 sierpień 2014

Prosta odpowiedź, żeby osiągnąć to, czego wszyscy chcemy. Czyli żyć luksusowo. Tyle, że we współczesnym, a może wręcz - nowoczesnym świecie znaczeniu tego słowa.

WIĘCEJ >

Przewodnik po ogrodach

06 maj 2016

WIĘCEJ >
Pożyteczne zwierzęta na polu

Pożyteczne zwierzęta na polu

19 wrzesień 2018

Jesień to czas podróży. Ptaki ruszyły i jesteśmy właśnie świadkami cudu migracji. W Polsce odwiedzają nas teraz „przelotem” – w drodze z północnych lęgowisk – Gęś Białoczelna i Zbożowa.

WIĘCEJ >