Serial BUKIET Z PÓL

Łąka

„Stworzyliśmy Łąkę razem z Przyrodą. Teraz od nas zależy jej przetrwanie...”

Na początku był Las.
Kilka tysięcy lat temu większość powierzchni Europu i Polski pokrywały lasy.
Wolne od drzew były jedynie tereny przylegające do rzek i tereny powyżej górnej granicy drzew.
Kwiaty kwitły na śródleśnych polanach i torfowiskach.

Potem przyszedł Człowiek.
Wraz z nim wypas zwierząt, uprawa roślin i koszenie.

Powstała Łąka Kwietna.
Taka, jaką znamy ją dzisiaj. Stworzyliśmy - wspólnie z Przyrodą – niepowtarzalne układy traw, kwiatów, owadów, ptaków, ssaków. Daje miejsce nam, naszym zwierzętom i Przyrodzie. Wracają na nią każdej wiosny Czajki, Skowronki, Dudki, czy Bociany żeby założyć gniazdo i tutaj wychować młode lub zdobyć pokarm.  

Co daje nam Łąka?
Wobec coraz częściej nękających rolników susz, powodzi i innych ekstremalnych zmian klimatycznych – łąki są idealną ochroną i regulatorem środowiska. Zamiast – co ma często miejsce -  zaorywać łąki i przemieniać je w pola uprawne lub las, warto pozostawić je jako ważny składnik naszych ekosystemów: wpływają na oczyszczanie powietrza, na wilgotność, łagodzą ekstremalne temperatury, a trwałe pokrycie roślinnością zapobiega erozji gleb.

Łąk jest wiele.

Grądowe, trawiaste murawy kserotermiczne, czy łąki zmiennowilgotne (które są jednymi z najcenniejszych w naszym krajobrazie, a które giną najszybciej. Jak możemy je zachować?
Jak możemy utrzymać inne typy łąk?
Wszystko będzie jasne już po 15 minutach tego odcinka serialu: 


Serial z "Bukiet z Pól" to osiem odcinków ilustrujących wzajemne powiązania i przede wszystkim współzależność rolnictwa/rolników i Przyrody – zjawiska i wartości kompletnie ignorowane przez współczesnych rolników i osoby związane z tym sektorem. Serial to garść praktycznych rad dla rolników, dla gospodarstw i dla wszystkich którzy wciąż jeszcze żyją mitami, iż lis jest szkodnikim, gęsi niszczą oziminy, a chemiczne środki to rozwiązanie wszelkich problemów upraw.
 

W poszczególnych odcinkach mowa jest nie tylko o otaczającej nas przyrodzie (kluczowe gatunki, siedliska, ich funkcjonowanie, wzajemne powiązania i znaczenie), ale też o dobrych praktykach i sposobach wsparcia lokalnej bioróżnorodności w warunkach gospodarstwa rolnego.

Serial jest produkcją stowarzyszenia Ptaki Polskie.
Powstał w ramach kampanii "Bukiet z pól. Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zatrzymania spadku różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym", którą realizujemy dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 533/2015/Wn50/EE-EE/D. Za jego treść odpowiada wyłącznie stowarzyszenie Ptaki Polskie.
Film został wyprodukowany przez Carbo Media http://www.carbomedia.pl/
Bądźmy na pTAK! zanim będziemy za późno. 

Powiązane artykuły

Przewodnik po ogrodach

06 maj 2016

WIĘCEJ >
Wiosna

Wiosna

14 lipiec 2018

Odcinek powstał w okresie marzec-kwiecień.  Budząca się do życia przyroda, jest tłem i pretekstem dla budzenia nowego sposobu myślenia o przyrodzie i krajobrazie, które są podstawą utrzymania wszystkich rolników i ich rodzin.

WIĘCEJ >
Pożyteczne zwierzęta na polu

Pożyteczne zwierzęta na polu

19 wrzesień 2018

Jesień to czas podróży. Ptaki ruszyły i jesteśmy właśnie świadkami cudu migracji. W Polsce odwiedzają nas teraz „przelotem” – w drodze z północnych lęgowisk – Gęś Białoczelna i Zbożowa.

WIĘCEJ >