Parki Narodowe & Rezerwaty

Kampinoski Park Narodowy

Utworzony w 1959 roku, położony w sąsiedztwie Warszawy, obejmuje rozległe tereny Puszczy Kampinoskiej (powierzchnia wynosi 38 544 ha, otuliny – 37 756 ha). Pod ochroną ścisłą znalazło się 4636 ha.

Wśród 118 zespołów roślinnych dominują lasy (ok.71 %), głównie bory (mieszane świeże i wilgotne, sosnowe – goryszowy i rzadszy modrzaczkowy, trzęślicowe), ale też grądy, olsy, fragmenty nadrzecznych łęgów, dąbrowa świetlista. Bardzo cenny, choć rzadki jest bór bagienny z występująca tu chamedafne północną, reliktem polodowcowym.

 

Obok lasów występują tu torfowiska niskie, przejściowe i wysokie, murawy napiaskowe, murawy kserotermiczne, szuwary, turzycowiska, łąki wilgotne i świeże, pastwiska, wrzosowiska. Charakterystycznym elementem przyrody Parku są wydmy w kształcie półksiężyca, których krańce (ramiona) skierowane są „pod wiatr” a środek zwrócony zgodnie z kierunkiem wiania (są to wydmy paraboliczne). W KPN zwrócone są one czołem na wschód.

 

W Parku występuje ok. 1370 gatunków roślin naczyniowych, w tym 35 gatunków paprotników. Do ciekawych roślin należą: gatunki oceaniczne – goździeniec okółkowy, chroszcz nagołodygowy, skalnica ziarnista, wąkrota zwyczajna, prosiennicznik nagi i tomka oścista, gatunki subkontynentalne – leniec bezpodkwiatkowy, krwawnik pannoński, kocanki piaskowe, gatunki górskie – zaproć górska, paprotnik kolczysty, nerecznica górska, świerzbnica leśna, pępawa miękka, gatunki borealne – wroniec widlasty, nerecznica grzebieniasta, wierzba czarniawa, pomocnik baldaszkowy, zimoziół północny, gatunki ciepłolubne – goździk piaskowy, łyszczec baldachogronowy, sasanka łąkowa, wężymord stepowy, owsica łąkowa. Na łąkach kwitną rzadkie gatunki – storczyki, goździk pyszny, centuria pospolita.

 

Zróżnicowanie siedlisk i flory umożliwia bytowanie wielu gatunkom zwierząt. W Parku stwierdzono występowanie m.in. 59 gatunków mięczaków, 390 gatunków pajęczaków, ponad 2000 owadów, 27 gatunków ryb, 13 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, 153 gatunki lęgowe ptaków i 52 gatunki ssaków.

 

Wśród ptaków występują: derkacz, bąk, bączek, bocian czarny, trzmielojad, błotniak stawowy i łąkowy, orlik krzykliwy, kropiatka, zielonka, żuraw, samotnik, sowa błotna, rybitwa zwyczajna i białoczelna, lelek, dzięcioły czarny, syryjski, białogrzbiety, średni i zielonosiwy, lerka, jarzębatka, muchołówka mała, ortolan.

 

Trzy gatunki ssaków (łoś, ryś, bóbr europejski) zostały reintrodukowane. Obecnie populacje łosia i bobra są stabilne.

 

Największym zagrożeniem jest osuszanie obszarów Parku powodujące zanik siedlisk uzależnionych od wody, m.in. torfowisk. Również zaprzestanie tradycyjnego korzystania z łąk, to jest wypasu zwierząt i koszenia, doprowadzić może do zmiany składu gatunkowego i zarastania łąk krzewami.

 

Kampinoski Park Narodowy

ul. Tetmajera 38 05-080 Izabelin

tel. (022) 722 60 01,

722 60 21

fax: (022) 722 65 60

e-mail: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl

www.kampinoski-pn.gov.pl

Autor: brak

Źródło: brak

Powiązane artykuły

Ptasi bar mleczny

Ptasi bar mleczny

04 grudzień 2013

Odwiedzające nasze sąsiedztwo ptaki mają różne przyzwyczajenia pokarmowe, zależne od gatunku ptaka i pogody. Jak więc przyciągnąć jak najwięcej skrzydlatych gości? Jak pomagać nie szkodząc?

WIĘCEJ >
Latający Uniwersytet Ptasi

Latający Uniwersytet Ptasi

27 wrzesień 2013

Ptaki Polskie przy współpracy z klubem towarzyskim OSP Saska Kępa w Warszawie, mają zaszczyt zaprosić na oficjalne otwarcie „roku akademickiego” w Latającym Uniwersytecie Ptasim (LUP)!

WIĘCEJ >
Sowy w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu

Sowy w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu

09 maj 2015

Dnia 15 kwietnia 2015 r. o godzinie 18:00 w Sali Wykładowej Pawilonu Ekspozycyjno - Dydaktycznego Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu odbyła się Noc Sów. To niezwykłe wydarzenie organizowała Sekcja Ornitologiczna Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznańska Grupa Lokalna OTOP, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Ogród Botaniczny UAM. Noc Sów jest echem ogólnopolskiego wydarzenia edukacyjnego poświęconego nocnym łowcom, organizowanego przez Ptaki Polskie. Tegoroczna edycja była już czwartą z tego cyklu.

WIĘCEJ >