Zamówienia Publiczne

Bądź na pTAK!

Konkurs

Stworzenie kreacji wizualnej do Kampanii Bądź na pTAK!

Goniądz: Konkurs na stworzenie kreacji wizualnej do Kampanii Bądź na pTAK!

Numer ogłoszenia: 379100 - 2014;
data zamieszczenia: 19.11.2014

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.

 

   Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jestemnaptak.pl

 

  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

 

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs na stworzenie kreacji wizualnej do Kampanii Bądź na pTAK!.

 

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Opis przedmiotu konkursu (prac konkursowych).


1. Kod i nazwa przedmiotu konkursu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): KOD CPV - 92111100-3


2. Celem i przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej kreacji wizualnej do Kampanii Bądź na pTAK!


3. Zadanie konkursu. Zadaniem podstawowym jest przedstawienie spójnej i ciekawej koncepcji kampanii medialnej, która zwróci uwagę społeczeństwa na problem znikania kolejnych gatunków ptaków, zgodnie z motywem przewodnim Kampanii Bądź na pTAK!: Ptaki Rzadkie i Ginące. Zadania szczegółowe konkursu: 1) Stworzenie koncepcji kampanii medialnej, zgodnie z motywem przewodnim Kampanii Bądź na pTAK!: Ptaki Rzadkie i Ginące; 2) Stworzenie - na bazie głównego konceptu kreatywnego - trzech kreacji, z udziałem znanych Artystów Celebrytów. 3) Przedstawienie pomysłu na projekt kampanii outdoor z udziałem trójki zaangażowanych Artystów Celebrytów. Projekt będzie eksponowany w postaci plakatów wielkoformatowych w kampanii outdoor na nośnikach typu citylight, w największych aglomeracjach kraju. 4) Napisanie w oparciu o główny koncept kreatywny trzech scenariuszy na podstawie, których wyprodukowane zostaną trzy 30 sekundowe spoty filmowe z udziałem zaangażowanych Artystów. Spoty emitowane będą w przestrzeni internetowej, na nośnikach CITYInfo TV oraz w kanałach TVP. 5) Zaproponowanie nazwisk trzech Artystów Celebrytów, którzy mieliby wziąć udział w kampanii i stać się jej twarzami. Uczestnicy konkursu proszeni są o uzasadnienie takiego wyboru.

 

4. Założenia ideowe konkursu: Kampania Bądź na pTAK!, Ogólnopolska Społeczna Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej realizowana jest przez stowarzyszenie Ptaki Polskie. Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. W końcu oni też mają swoje życie wypełnione pracą, przeciwnościami dnia codziennego, ale też najprawdziwszymi namiętnościami i pasją. Myśmy to już dostrzegli i zachwycili się! Teraz chcemy opowiedzieć o tym innym i podzielić się naszym zachwytem. Mówimy też o problemach szczególnie teraz, podczas trzeciej edycji Kampanii. Niestety te największe zawsze biorą swój początek od nas ludzi. Ale jest też i dobra wiadomość! Skoro my prowokujemy te problemy, to znaczy że od nas też zależy ich rozwiązanie. W Kampanii pTAK! dostarczymy społeczeństwu, naszym odbiorcom, zainteresowanym i nie tylko, wiedzy i rzetelnej informacji. Uczymy i bawimy. Zapraszamy do twórczej pracy i zabawy. Czas na współodpowiedzialność: Bądźmy na pTAK! Zanim będzie za późno. Wiodącym tematem Kampanii oraz spoiwem dla wszystkich zaplanowanych w niej działań są ptaki oraz ochrona ich przestrzeni życiowej (siedlisk). Jednocześnie pod parasolem z ptaków podejmowane będą tematy ogólno ekologiczne. Ostatecznie, poszczególne wątki Kampanii, związana z nimi publicystyka, akcje oraz wszelkiego rodzaju działania będą zawierały się we wspólnej przestrzeni komunikacyjnej pTAK! I tak mamy tutaj m.in. Szkołę na pTAK! i Ogród na pTAK! Zapraszamy do ekskluzywnego Klubu Ptaków Polskich oraz do udziału w licznych konkursach oczywiście na pTAK! Obecnie trwa trzecia już edycja Kampanii Bądź na pTAK! Ma ona na celu zwrócenie uwagi na ptaki rzadkie i ginące, problem zaniku kolejnych gatunków, ubożenia środowiska oraz spadek bioróżnorodności. Więcej o Kampanii Bądź na pTAK! na stronie internetowej: www.jestemnaptak.pl Fakty (tło zadania) Dzisiaj co ósmy gatunek ptaka jest zagrożony wyginięciem do końca wieku łącznie ok. 1200 gatunków (12% wszystkich gatunków). Z tego 182 gatunki są zagrożone krytycznie, co daje im zaledwie 50% szansy na przetrwanie najbliższych 10 lat. Zagrożonych jest też 24% wszystkich ssaków, 27% gadów, 20% płazów i 30% ryb. Ponosimy za to pełną odpowiedzialność. Po raz pierwszy w dziejach Ziemi, jeden gatunek zagraża życiu całej planety. Ze statystycznego punktu widzenia, najwięcej zagrożonych gatunków należy do rodziny albatrosów z 22 aż 20 gatunków z czego 18 jest zagrożonych krytycznie. Spośród 15 gatunków żurawi zagrożonych jest ponad połowa w tym 7 krytycznie. Trzecia rodzina na tej smutnej liście, to pingwiny z 18 gatunków co najmniej 10 jest obecnie zagrożonych wyginięciem. W cyfrach bezwzględnych, najwięcej zagrożonych gatunków należy do rodziny papug. I to papug najwięcej już straciliśmy. Za nimi są gołębie i chruściele krewni naszych Łysek i Wodników. Ocenia się że co najmniej 30% zagrożonych gatunków jest wciąż silnie eksploatowana. O presji na siedliska nawet nie wspominając. Do tej pory, poza wyspami, najwięcej gatunków eksterminowaliśmy w strefie umiarkowanej. Nic dziwnego, bo tutaj właśnie przez ostatnie ponad tysiąc lat skupiała się nasza aktywność. Współcześnie jednak centra eksterminacji przeniosły się na południe, tam gdzie powstały nowe centra handlu i przemysłu. Najwięcej zagrożonych gatunków występuje w strefie lasów deszczowych w najbardziej zagrożonym i od lat dewastowanym krajobrazie (siedlisku). Utrata siedlisk. Ich fragmentacja i pocięcie drogami, polami i osiedlami, które ułatwiają penetrację dziewiczych terenów oraz przenikanie chorób i niebezpiecznych gatunków obcych, a także bezpośrednia eksploatacja, to główne przyczyny zanikania gatunków i największe zagrożenia dla całej ziemskiej Bioróżnorodności. Trzeba też pamiętać o zanieczyszczeniach i zmianach klimatycznych, które się wciąż kumulują, a których destrukcyjne efekty będziemy wszyscy coraz mocniej odczuwać. Nie ma dzisiaj miejsca na Ziemi, które bezpośrednio lub pośrednio nie byłoby obciążone naszą działalnością. Do tej pory kolejnym pokoleniom żyło się lepiej. Czy to samo można powiedzieć o tych, którzy przyjdą po nas? Jedno jest pewne będą żyć w brzydszym i bardzo zaśmieconym świecie. Mocno zubożonym. I bardzo bardzo tłocznym. Zajęło nam setki tysięcy lat aby dojść do liczby 10 milionów ludzi na Ziemi. Stało się to około 10 tysięcy lat temu. 200 lat temu, na początku XIX wieku, był nas już miliard. 100 lat temu blisko półtora. Dzisiaj po zaledwie 100 latach jest nas ponad 7 miliardów. Pomiędzy 1900 a 2000 rokiem na Ziemi żyło więcej ludzi niż wszystkich razem wziętych w dziejach naszej planety do roku 1900. Jesteśmy prawdopodobnie najliczniejszym kręgowcem lądowym na Ziemi. Jak żaden inny gatunek, w niezwykłym tempie zużywamy jej zasoby, przekształcamy i niszczymy życiodajne siedliska oraz eksterminujemy inne gatunki. Jednocześnie wciąż nas przybywa. Demografowie przewidują, że liczba ludności wciąż będzie rosnąć jeśli się nie opamiętamy (a nic nie wskazuje, aby miało to nastąpić) około roku 2050 może nas być 10, a w roku 2095 12 miliardów. Dla większości gatunków na Ziemi, to może oznaczać tylko jedno koniec świata! Również dla nas. Różne agendy rządowe na całym świecie uważają ptaki za tzw. organizmy wskaźnikowe naturalny system wczesnego ostrzegania. Nic dziwnego, bo ptaki w dużej różnorodności gatunkowej zamieszkują dosłownie całą Ziemie i wszystkie kluczowe typy siedlisk. Do tego są bardzo mobilne i stosunkowo łatwo obserwowalne. Ważni naukowcy i rządowi specjaliści bynajmniej nie pierwszymi, którzy wpadli na ten pomysł. Z powodzeniem robili to górnicy, a nawet starożytni Rzymianie. Na całym świecie giną miliony ptaków. Miliony innych wysyłają nam ostrzegawcze sygnały. Pokazują, gdzie jest problem i na czym polega. Podpowiadają jak go rozwiązać. My jednak ze straceńczym uporem ignorujemy naszych posłańców i to, co mają nam do powiedzenia. Odbiorcy naszych działań (a więc również omawianych kreacji). Oprócz grupy określanej jako ogół społeczeństwa możemy wyróżnić grupę: Osoby 30+, ze średnim i wyższym wyksztalceniem, świadome i aktywne społecznie, aktywne zawodowo, zmotywowane poznawczo, użytkownicy internetu, czytelnicy prasy codziennej o profilu bardziej wymagającym opiniotwórczym (w odróżnieniu od prasy sensacyjnej typu tabloid). Osoby, które będą skłonne, aby ewentualne zainteresowanie dla przyrody przełożyć na konkretne działania ją wspierające od utrzymania ogrodu w stylu przyjaznym przyrodzie, po ewentualne aktywne wsparcie dla inicjatyw proprzyrodniczych prośrodowiskowych. Do tej grupy adresowana jest większość działań. Główny przekaz.Uwaga! Ptaki znikają! Dzieje się to każdego dnia, a my zaganiani, zamyśleni i zajęci swoimi sprawami nie zauważmy, że tracimy ten najpiękniejszy dodatek codzienności. Oczekiwany efekt działań Kampanii Bądź na pTAK!, tym samym również omawianych kreacji. Zaangażowanie znanych Celebrytów Artystów uruchomi efekt dźwigni, zapewniając tym samym wielką oglądalność i w efekcie skalę oddziaływania idei komunikowanych w Kampanii. Stworzone kreacje i pomysły mają poruszać, zainteresować problemem znikania ptaków i spowodować wzrost świadomości w tym temacie. Efektem zgodnie z motywem przewodnim naszego stowarzyszenia: POZNAJ POKOCHAJ POMÓŻ ma być podjęcie realnych kroków poprzez włączenie się w nasze działania, dołączenie do Klubu Ptaków Polskich, wsparcie działań stowarzyszenia. Wszelkie możliwości podjęcia działań dla ptaków i dla przyrody znajdują się na stronie internetowej Kampanii. Stąd, ważne jest aby zaproponowane kreacje kierowały i zachęcały do zajrzenia na stronę internetową Kampanii: www.jestemnapTAK.pl Hasła i motywy przewodnie Kampanii Bądź na pTAK! Naszym zamierzeniem jest wywołanie pozytywnych skojarzeń wynikających z gry słów P + TAK prowadzących do afirmacji w rodzaju PTAK JEST OK, PTAK JEST NA TAK, TAK DLA PTAK(ÓW) i dalej dla całej przyrody i bioróżnorodności oraz idei jej ochrony. Bądź na pTAK!, Jestem na pTAK!, Ptak też Człowiek! Dlaczego Ptaki? Bo są piękne, mądre, inspirujące. A poza tym: zaletą ptaków jako grupy flagowej naszej Kampanii jest to, że niemal zawsze są gdzieś obok. Są naszymi sąsiadami! Codziennie je widzimy i słyszymy nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Niezwykła też jest ich różnorodność barw, głosów, pomysłów na życie, gatunków. Do tego są z nami dosłownie od zawsze obecne nie tylko w naszych parkach, ogrodach i domostwach, ale też w tradycji i kulturze: folklor, heraldyka i etymologia naszych nazwisk, literatura i poezja, sztuka. Symbolizują czystość, wolność, przestrzeń, marzenia. Wreszcie wiele z nich nie tylko pięknie śpiewa, ale też zachwyca swoim atrakcyjnym wyglądem. Wszystko to chcemy wykorzystać w naszej Kampanii po to, aby zwrócić Państwa uwagę naturalnie na pTAK! Więcej na www.jestemnaptak.pl Informacje dodatkowe: Wcześniejsze kreacje Kampanii Bądź na pTAK! zawsze cieszyły się wielką popularnością i zainteresowaniem. Aby dotrzeć do odbiorców z przesłaniem Kampanii sięgamy chętnie po niestandardowe i ciekawe rozwiązania kreacyjne. Zwracamy uwagę na piękno ptaków i wykorzystujemy pojemność artystyczną tych zwierząt w naszych działaniach. Pokazujemy jak wiele łączy nas z ptakami stąd nasze hasła i zawołania. Wszystkie wcześniejsze kreacje można oglądać na stronie Kampanii: www.jestemnapTAK.pl

 

5. Każdy Uczestnik konkursu musi dostarczyć jedną pracę konkursową składającą się pięciu elementów wyszczególnionych w punktach od 3a do 3e.

 

6. Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentacji prac konkursowych: 1) Prace konkursowe należy dostarczyć w wersji elektronicznej (pliki w formacie PDF lub Power Point), zapisane na dysku optycznym (CD R lub DVD R). 2) Pliki, o których mowa w pkt. 1, powinny zawierać kompleksowe opracowanie koncepcji kampanii Bądź na pTAK!, zgodnie z wytycznymi z punktu 3 a e, które planowane są do zrealizowania (wyprodukowania) przez Organizatora konkursu, tzn.: a) opis przedstawienie koncepcji kampanii medialnej, zgodnie z motywem przewodnim Kampanii Bądź na pTAK!: Ptaki Rzadkie i Ginące; b) opis przedstawienie koncepcji trzech kreacji, z udziałem znanych Artystów Celebrytów; c) opis przedstawienie pomysłu na projekt kampanii outdoor z udziałem trójki zaangażowanych Artystów Celebrytów; d) opis trzech scenariuszy spotów filmowe z udziałem zaangażowanych Artystów Celebrytów. e) podanie nazwisk trzech Artystów Celebrytów, którzy mieliby wziąć udział w kampanii i stać się jej twarzami wraz z uzasadnieniem takiego wyboru. 3) Opracowanie koncepcji kampanii powinno uwzględniać Założenia Ideowe zawarte w Regulaminie konkursu. 4) Prace konkursowe są anonimowe. Uczestnik konkursu nie może zawrzeć w pracy konkursowej informacji, które wskazywałyby na jego tożsamość pod rygorem odrzucenia pracy konkursowej. 5) W celu zachowania ciągłości i spójności kampanii, koncepcja powinna nawiązywać do dotychczasowego layoutu. Przykładowe kreacje z poprzednich dwóch kampanii pTAK! w zamkniętym formacie PDF stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu. 6) Za prace konkursowe uznaje się tylko prace zawierające wszystkie elementy wskazane w pkt. 1) do 5).

7. Uczestnik konkursu przygotowując pracę konkursową musi wziąć pod uwagę, że ostateczne koncepcje, wykonane na podstawie zamówienia muszą być oznaczone zgodnie z zasadami określony mi szczegółowo w dokumencie pn. Wytyczne dotyczące oznaczania projektów PO KL (Warszawa, luty 2009), który stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu..

 

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.11.11.00-3.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

WARUNKI UDZIAŁU

 

 Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. W celu dopuszczenia do udziału w konkursie, Uczestnik złoży Wniosek. Wzór Wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w konkursie, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, Uczestnik dołączy do Wniosku oświadczenie, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Uczestnika. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Uczestnika warunku udziału w konkursie dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Uczestnik dołączy do Wniosku wykaz co najmniej trzech wykonanych przez siebie usług polegających na stworzenie kompletnej kreacji wizualnej kampanii o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy zł), z podaniem ich przedmiotu, odbiorcy, daty wykonania i wartości brutto. Wykazane usługi muszą być zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Wraz z wykazem Uczestnik dołączy do Wniosku dokumenty potwierdzające, że każda z usług wymienionych w wykazie została wykonana należycie, oraz portfolio z pracami, które zostały ujęte w wykazie. 4. W celu potwierdzenia, że Uczestnik posiada autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej zgłoszonej do konkursu, do Wniosku należy dołączyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 5. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba fizyczna, do Wniosku należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 

  1. Kryterium A - oryginalność, innowacyjność oraz autorskie rozwiązania - 50
  2. Kryterium B - czytelność i przejrzystość dla odbiorcy oraz spójność z dotychczasowym kreacjami (z poprzednich edycji kampanii Bądź na pTAK!) - 50

 

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 

   Dostępny do dnia: 20.11.2014, godzina 12:00.

   Miejsce: Ptaki Polskie, Sopot 81-825 ul. Abrahama 1/2,.

 

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 

   Data: 04.12.2014, godzina 15:00.

   Miejsce: Ptaki Polskie, Sopot 81-825 ul. Abrahama 1/2,.

 

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 

   Termin: 18 grudnia 2014., godz. 15.00..

   Miejsce: Ptaki Polskie, Sopot 81-825 ul. Abrahama 1/2,.

 

IV.3) NAGRODY

 

Rodzaj i wysokość nagród: Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie oraz produkcję: 1. trzech kreacji (zdjęć), z udziałem znanych Artystów Celebrytów; 2. projektu do kampanii outdoor z udziałem trójki zaangażowanych Artystów Celebrytów; 3. trzech 30-sekundowych spotów filmowych z udziałem zaangażowanych Artystów Celebrytów dla najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych, których prace uzyskały najwyższą liczbę punktów.

 

29-01-2015: Wyniki negocjacji.
07-01-2015: Zawiadomienie o wynikach konkursu.
12-12-2014: Lista osób i firm dopuszczonych do udziału w konkursie.
5-12-2014:   Lista osób i firm dopuszczonych do udziału w konkursie.

Odpowiedzi na zadane pytania.

Regulamin Konkursu
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10

Autor: Patrycja Chacia

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Latający Uniwersytet Ptasi

Latający Uniwersytet Ptasi

27 wrzesień 2013

Ptaki Polskie przy współpracy z klubem towarzyskim OSP Saska Kępa w Warszawie, mają zaszczyt zaprosić na oficjalne otwarcie „roku akademickiego” w Latającym Uniwersytecie Ptasim (LUP)!

WIĘCEJ >
Park Narodowy Gór Stołowych

Park Narodowy Gór Stołowych

05 październik 2010

Został utworzony w 1993 roku, obejmuje wierzchowinowe i centralne partie Gór Stołowych oraz północno-zachodnią część Wzgórz Lewińskich o powierzchni 6340 ha.

WIĘCEJ >
Bee friendly! czyli ogród przyjazny owadom

Bee friendly! czyli ogród przyjazny owadom

30 kwiecień 2012

Jednym z istotnych elementów Ogrodu na pTAK jest pomoc owadom. Im bardziej przyjazny owadom będzie nasz ogród, tym więcej gatunków zawita w nasze skromne ogrodowe progi.

WIĘCEJ >