Zlot Klubu Ptaków Polskich

Piękne zdjęcia Sedara ze Zlotu!

Dziękujemy Sedarowi Comezowi za udostępnienie przepięknych zdjęć!

O tym, że Zlot dostarczył Uczestnikom niezapomnianych wspomnień wciąż się przekonujemy.
Napływają do nas miłe słowa, wspaniałe zdjęcia i relacje.

Drodzy Uczestnicy! Dajecie nam, organizatorom, mnóstwo radości i poczucie, że Zlot Klubu Ptaków Polskich jest inicjatywą naprawdę potrzebną. Jesteście dla nas źródłem motywacji i inspiracji  do dalszego działania.

Oby do wiosny! Oby do spotkania na kolejnym Zlocie!
 

Autor: Magdalena Puczko