Parki Narodowe & Rezerwaty

Narwiański Park Narodowy

Został utworzony w1996 roku, obejmuje fragment doliny płynącej wieloma korytami Narwi na odcinku Suraż – Rzędzian. Łączące się i rozdzielające na nowo liczne koryta rzeki tworzą unikatową i skomplikowaną sieć.

Ochronie podlegają jedne z najcenniejszych w Europie, dobrze zachowane łęgi rozlewiskowe. Powierzchnia Parku wynosi 6 810 ha, otuliny – 15 408 ha.

 

Wśród zbiorowisk roślinnych warto wymienić dominujące zespoły roślinności bagiennej: zbiorowiska wielkoturzycowe, szuwarowe, turzycowo-mszyste, a także łąki, zakrzaczenia wierzbowe, lokalnie występujące murawy bliźniczkowe i kserotermiczne, łęgi i grądy. Stwierdzono to ponad 500 gatunków roślin naczyniowych, w tym chronione widłak jałowcowaty i goździsty, goździk pyszny, rosiczka okrągłolistna, goryczka wąskolistna, wielosił błękitny, mieczyk dachówkowaty, kosaciec syberyjski, storczyki – kukułka krwista, szerokolistna i plamista, grążel żółty i grzybienie białe.

 

Park jest prawdziwą ostoją ptaków (203 gatunki, 154 lęgowe), wśród nich 28 zagrożonych w skali światowej lub europejskiej. Do ciekawych gatunków należą: siewki – dubelt, kszyk, rycyk, krwawo dziób, czajka, samotnik i słonka, błotniak stawowy i łąkowy, orlik krzykliwy, wodnik, kropiatka, zielonka, derkacz, kaczki – cyranka, płaskonos i cyraneczka, wodniczka, świerszczak, strumieniówka. Park jest również ważnym miejscem rozrodu płazów – traszki zwyczajnej i grzebieniastej, żab brunatnych i zielonych, ropuch, kumaka nizinnego.

 

Ssaki reprezentowane są głownie przez gatunki pospolite: sarna, dzik, myszy, ryjówki, norniki, wiewiórka, lis, borsuk, jenot, kuny, łasica, tchórz, 2 gatunki nietoperzy.

 

Dolina Narwi jest niezwykle istotnym korytarzem ekologicznym, z którego korzystają wilki, biebrzańskie łosie, jelenie wędrujące z Puszczy Knyszyńskiej i wiele mniejszych zwierząt. Liczne starorzecza, rozlewiska, łączące się i rozchodzące koryta rzeki stanowią nie tylko bezpieczny szlak migracyjny, ale również doskonałe miejsce życia wielu ryb – występują tu m.in. płoć, okoń, szczupak, jaź, , słonecznica, karaś, piskorz, boleń, ciernik, jazgarz, jelec, kiełb, leszcz, miętus, sum i wzdręga oraz chronione – koza, piskorz, różanka i śliz oraz minóg ukraiński.

 

Zagrożenie stanowi wszelka ingerencja w system wodny i zmiany stosunków wodnych prowadzące do zaniku charakteru rzeki i przesuszenia chronionych siedlisk. Niebezpieczne jest także penetracja terenu poza szlakami turystycznymi i kłusownictwo.

 

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10 18 - 204 Kobylin Borzymy

Tel./fax. (085) 718 14 17 , (086) 476 48 11, (086) 476 48 12

e-mail: npn@npn.pl

www.npn.pl

Autor: brak

Źródło: brak

Powiązane artykuły

Łabędź Krzykliwy

Łabędź Krzykliwy

29 październik 2014

Wielkością nie ustępuje dobrze nam znanym Łabędziom Niemym. Cały biały z żółtą nasadą dzioba i czarnym jego zakończeniem.

WIĘCEJ >
Dlaczego pTAKi?

Dlaczego pTAKi?

05 październik 2010

Bo są piękne, mądre, inspirujące… A poza tym: zaletą ptaków jako grupy flagowej naszej Kampanii jest to, że niemal zawsze są gdzieś obok.

WIĘCEJ >
Dlaczego powinniśmy chronić przyrodę?

Dlaczego powinniśmy chronić przyrodę?

03 sierpień 2014

Prosta odpowiedź, żeby osiągnąć to, czego wszyscy chcemy. Czyli żyć luksusowo. Tyle, że we współczesnym, a może wręcz - nowoczesnym świecie znaczeniu tego słowa.

WIĘCEJ >