Jestem na pTAK!

Nowa Strategia Edukacyjna NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pracuje nad nową Strategią Edukacyjną na lata 2014-2020. Od zapisów tej strategii zależy, czy w kolejnych 6 latach Narodowy Fundusz będzie dofinansowywać Edukację Przyrodniczą, c

Należy podkreślić różnicę pomiędzy Edukacją Przyrodniczą, a ogólnie pojętą Edukacją Ekologiczną, która z kolei odnosi się m.in. do promocji odnawialnych źródeł energii, gazu łupkowego, czy zrównoważonego użytkowania środowiska. O ile ta ostatnia, silnie wspierana przez politykę państwa i struktury rządowe, ma zagwarantowane finasowanie, o tyle przyszłość Edukacji Przyrodniczej stanęła pod znakiem zapytania. Środki do tej pory na nią przeznaczane mogą już za kilka miesięcy zasilić pulę przeznaczaną na wybitnie progospodarczą Edukację Ekologiczną. Bez społecznego poparcia dla kontynuacji Edukacji Przyrodniczej w ramach NFOŚiGW w najbliższych latach do szkół nie trafią np. nowe pakiety edukacyjne, które mogą być atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych podręczników. Nie powstaną nowe filmy przyrodnicze. Nie będzie nowych wydawnictw czy audycji, ani kampanii społecznych. Polacy, którzy obecnie wloką się w ogonach europejskich badań wiedzy przyrodniczej zajmą jeszcze dalsze pozycje. Najgorsze jednak, że będziemy jeszcze mniej świadomi naszego wspólnego dziedzictwa narodowego jakim jest nasza przyroda i mniej chętni, aby ją wspierać i chronić.

 

Spieszmy się zatem przekonać Ministerstwo Środowiska i NFOŚiGW, że:

1.    Edukacja Przyrodnicza jest konieczna z punktu widzenia ochrony przyrody i realizacji  priorytetów wspólnotowych, których Polska jest stroną.

2.    Edukacja Przyrodnicza jest potrzebna ze społecznego punktu widzenia.

3.    Dofinasowanie Edukacji Przyrodniczej jest konieczne.

 

Najlepszym i najprostszym sposobem, aby to zrobić jest „zabranie głosu” na specjalnie utworzonym Forum Dyskusyjnym na stronach internetowych NFOŚiGW.

 

Może to zrobić Każdy, kto ma dostęp do komputera i sieci internetowej. Powinien to zrobić Każdy, komu leży na sercu dobro polskiej przyrody.

 

Zróbmy to od razu! Konsultacje i zbieranie naszych głosów potrwa do końca września. Potem może być już za późno. A kolejna szansa, aby coś zmienić będzie dopiero w 2020 roku!

 

Propozycje różnych tez, które możecie wykorzystać i rozwinąć w dyskusji na Forum:

 

1.    Szkoła nie do końca spełnia się w roli instytucji, która ma dostarczać wiedzy o przyrodzie i wychowywać   zgodnie z duchem idei zrównoważonego rozwoju i poszanowania dla wspólnego dziedzictwa przyrodniczego. Jest to powszechnie znany fakt społeczny, który potwierdzają wyniki wielu testów i badań społecznych. Musimy więc zapewnić odpowiednie wsparcie zewnętrzne dla systemu szkolnego – takie jak gwarantował do tej pory NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego (PP) Edukacja Przyrodnicza.  

 

2.    Powszechnie wiadomo że programy szkolne gorliwie uczą mitozy i mejozy, czy budowy jądra komórkowego. O ironio, w znacznie mniejszym zakresie zajmują się widoczną i łatwiej doświadczalną PRZYRODĄ/BIORÓŻNORODNOŚCIĄ, rozpoznawaniem gatunków, siedlisk i ich ochroną.  To jest nisza, którą do tej pory wypełniały kampanie edukacyjne wspierane przez NFOŚiGW.

 

3.    Programy szkolne, mimo że mocno niedoskonałe i ograniczone tylko do pewnego poziomu, są realizowane i zapewniają młodzieży minimalny kontakt z treściami około-przyrodniczymi. Tymczasem starsza młodzież i dorośli pozbawieni są jakichkolwiek programów edukacyjnych/komunikacyjnych zorientowanych na przyrodę i jej ochronę. W polskich warunkach umożliwiał to do tej pory NFOŚiGW w ramach PP Edukacja Przyrodnicza – niech tak zostanie!

 

4.    Dostarczanie wiedzy o stanie środowiska i przyrody jest konstytucyjnym obowiązkiem państwa i mediów – wiemy jednak że ten obowiązek na co dzień nie jest realizowany. Pewną szansę stwarzały do tej pory kampanie akredytowane przez NFOŚiGW w ramach PP Edukacja Przyrodnicza – niech tak zostanie!

 

5.    Kiedyś ten obowiązek (punkt 4.) wypełniała m.in. tv publiczna przebojowymi i ponadpokoleniowymi cyklami typu „Zwierzyniec” czy „Z kamerą wśród zwierząt”. Ich miejsce mogą zastąpić odpowiednie kampanie wdrażane w ramach PP Edukacja Przyrodnicza.

 

6.    Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wskazywane w dyskusji jako możliwa alternatywa, chociaż statutowo dotują edukacje przyrodniczą, przeznaczają na nią dosłownie symboliczne kwoty (zwykle kilkadziesiąt – dwieście tysięcy rocznie) na całe województwo! Często też przeznaczenie takich funduszy już przesądzone z racji priorytetów i długofalowych zobowiązań danego Wojewódzkiego Funduszu. Oczywistym, ale zarazem strategicznym ograniczeniem jest też fakt, że wszelkie działania podejmowane w oparciu o dotacje Wojewódzkich Funduszy mogą mieć zasięg tylko jednego województwa.

 

7.    Fundusze europejskie typu Life+ lub Norweski Mechanizm Finansowy, wskazywane jako kolejna alternatywa, charakteryzują się długotrwałą procedurą rozpatrywania, rzadkim i/lub nieregularnym naborem, zaś ich skala i obowiązujący regulamin poważnie ograniczają ich dostępność lub eliminują wiele inicjatyw edukatorskich/popularyzacyjnych. Reasumując NFOŚiGW był i wciąż jest jedynym stabilnym i stosunkowo przyjaznym źródłem finasowania edukacji przyrodniczej w kraju.

 

8.    Jeśli wątpliwości Decydentów budzi niewystarczający społeczny skutek dotychczasowych działań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Przyrodnicza, powinno być to przesłanką do wzmocnienia działań edukacyjno-popularyzatorskich raczej niż zaprzestania ich w ogóle. Co więcej badania pokazują, że aby zapewnić odpowiedni efekt społeczny konieczne są działania/kampanie długofalowe, systematyczne, powtarzalne. Ich wdrożenie w polskich warunkach do tej pory umożliwiał jedynie NFOŚiGW  w ramach PP Edukacja Przyrodnicza – niech tak zostanie!

 

9.    Nie ma wątpliwość czy finansować Edukację Przyrodniczą – bo to jest poza wszelką dyskusją. Warto być może dyskutować o jakości działań i kampanii finansowanych przez NFOŚiGW, a wdrażanych przez Beneficjentów.  

 

10. Wydaje się, że to czego najbardziej obecnie potrzebujemy, to kampanie dedykowane rodzimej przyrodzie i ochronie bioróżnorodności – popularyzujące (nie specjalistyczne), demokratyczne (dla szerokiego odbiorcy), przyjazne (język), nowoczesne (zastosowane artystyczne środki wyrazu), ogólnopolskie. W polskich warunkach stale możliwe jedynie w ramach PP Edukacja Przyrodnicza NFOŚiGW.

 

11. Trzeba przede wszystkim wspierać kampanie duże, cykliczne, nowoczesne, sieciowe, czyli takie, które docierają ze swoim komunikatem jak zarzucona sieć, tj. na wiele sposobów, wykorzystujące wiele kanałów i do wielu grup docelowych oraz! W polskich warunkach są one możliwe jedynie w ramach PP Edukacja Przyrodnicza NFOŚiGW.

 

12. Owa cykliczność, stałość i ciągłość są niezwykle ważne. Jak pokazują badania społeczne i doświadczenia mediów – potrzeba aż 7 lat systematycznego działania (oczywiście na zasadzie sinusoidy, gdzie naprzemienne pojawiają się okresy wyciszenia i intensywnej komunikacji), aby zapewnić danej idei lub postawie trwałe miejsce w świadomości społecznej i gotowość do działania w ich duchu. Takie kampanie/działania może zapewnić tylko stabilna, długofalowa perspektywa finasowania - w polskich warunkach możliwa jedynie w ramach PP Edukacja Przyrodnicza NFOŚiGW.

 

13. Doświadczenia różnych kampanii pokazują, że w społeczeństwie jest potrzeba i duża otwartość na treści około-przyrodnicze. Przede wszystkim jednak zainteresowanie i gotowość do działania rozwijają się z czasem i rosną tym bardziej im dłużej trwa kampania. Potrzeba więc konsekwentnego działania rozłożonego w czasie – a finasowanie takiego w naszych warunkach może zapewnić PP Edukacja Przyrodnicza NFOŚiGW.

 

14. Współcześnie, szeroko pojęty biznes i gospodarka doskonale sobie poradzą. Ze wsparciem specjalnych kampanii, czy bez nich, inwestorzy znajdą sposób na realizację swoich inwestycji. Jednak przyroda i edukacja przyrodnicza - bez systemowej opieki i stosownego wsparcia finansowego – absolutnie nie. Takie wsparcie do tej pory gwarantował NFOŚiGW w ramach PP Edukacja Przyrodnicza – niech tak zostanie!

 

Wypowiedzmy się na Forum. Każdy głos się liczy! Wierzymy że ostatecznie wszystkie te głosy przeważą w dyskusji na temat kształtu przyszłych priorytetów NFOŚiGW i zapewnią wśród nich miejsce dla Edukacji Przyrodniczej. Dla dobra społeczeństwa i przyrody!

Galeria

Autor: Jacek Karczewski

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Zostań naszym Liderem i Edukatorem Regionalnym!

Zostań naszym Liderem i Edukatorem Regionalnym!

29 sierpień 2014

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej Szkole Liderów i Edukatorów Przyrody organizowanej przez Ptaki Polskie w ramach 3. Edycji Kampanii Bądź na pTAK!

WIĘCEJ >
W podróży

W podróży

09 maj 2012

Jakież było zdziwienie pilota samolotu, który jesienią 1978. minął 30 Łabędzi Krzykliwych lecących na wysokości 8,2 kilometrów!

WIĘCEJ >
Noc Sów w Goniądzu

Noc Sów w Goniądzu

11 kwiecień 2013

W ostatni weekend, a dokładniej 5 kwietnia zorganizowaliśmy pierwszą Noc Sów w Goniądzu - dla dzieci, młodzieży i ptakowych zapaleńców. Było ciemno, głucho i…śniegu po pachy. Jednak choć pogodowa aura nie sprzyjała, warto było wspólnie s

WIĘCEJ >