Parki Narodowe & Rezerwaty

Park Narodowy „Ujście Warty”

Jest najmłodszym parkiem narodowym – został utworzony w 2001 roku w celu ochrony rozlewisk Warty i charakterystycznych siedlisk mokradłowych – podmokłych łąk, pastwisk, lokalnych zabagnień.

Powierzchnia Parku wynosi 8074 ha, z czego ekosystemy leśne stanowią jedynie ok. 1% powierzchni (81,73 ha).

 

Wyróżniono tu szereg zbiorowisk roślinności związanej z wodą, m.in. szuwary z udziałem rzepichy ziemnowodnej i kropidła wodnego, manną mielec, mozgą trzcinową, trzciną pospolitą lub turzycą zaostrzoną, które tworzą zwarte, wielkopowierzchniowe łany. Występują tu także: skrzyp bagienny, oczeret jeziorny, tatarak zwyczajny, rzęśl długoszyjkowa, ponikło igłowate, cibora brunatna, szarota błotna, babka wielonasienna, łoboda oszczepowata, rdest ostro gorzki i kolankowy, sit dwudzielny oraz szybko i agresywnie rozprzestrzeniające się gatunki obce – uczep amerykański i rzepień włoski.

 

Charakterystyczne są wikliny nadrzeczne (głównie wierzby trójpręcikowa i wiciowa oraz purpurowa, krucha, biała), płaty łęgu wierzbowego, łozowiska z dominującą wierzbą, łąki i ziołorośla, gdzie znaleźć możemy czyśćca błotnego, krwawnicę pospolitą, wilczomlecza błotnego. Obszarami półnaturalnymi, ale równie ważnymi dla krajobrazu i zwierząt są, najczęściej także podmokłe, pastwiska. W południowej części Parku wykształciły się murawy napiaskowe m.in. ze szczotlichą siwą, zawciągiem pospolitym i goździkiem kropkowanym.

 

Najlepiej poznane są ptaki – występuje tu ponad 260 gatunków, z czego ponad 170 gatunków przystępuje w Parku do lęgów. Są to m.in. 4 gatunki perkozów – dwuczuby, rdzawoszyi, perkozek, zausznik), 7-8 gatunków kaczek (m.in. krakwa, płaskonos, cyranka, ohar!), 5 gatunków chruścieli, 8-10 gatunków mew i rybitw (mewy: śmieszka, pospolita, srebrzysta, mała, czarnogłowa; rybitwy: pospolita, białoczelna, czarna, białowąsa, białoskrzydła), 8-9 gatunków ptaków siewkowych (m.in. czajka, krwawodziób, kszyk, rycyk, sieweczka rzeczna, ostrygojad). Corocznie gniazduje tu ok. 300 par gęgaw. Dla kaczek, gęsi i żurawi jest to również miejsce bezpiecznego pierzenia. Zimą zobaczyć możemy stada gęsi, łabędzi niemych i krzykliwych, kaczek i liczące nawet kilkanaście osobników grupy bielików. Wśród ptaków lęgowych warto wymienić gatunki „specjalnej troski\" wg Dyrektywy Ptasiej, m.in. derkacza, rybitwę białoczelną, wodniczkę, żurawia, bąka, bielika.

 

Rozległe tereny podmokłe, zabagnione łąki i pastwiska, rozlewiska Warty i Postomi są jednym z najważniejszych w Polsce miejsc życia nie tylko ptaków, ale też innych kręgowców. Żyje tu 35 gatunków ryb, m.in. leszcz, karaś, szczupak, chronione – różanka, koza, piskorz, piekielnica oraz śliz i słonecznica. Z rzadkich gatunków zobaczyć można certę, świnkę, rozpióra. Spośród 39 gatunków ssaków najczęściej zobaczyć możemy dzika, lisa, sarnę, bobra, dwa obce gatunki – jenota i norkę amerykańską, a także borsuka, wydrę, łasicę, gronostaja, kuny domową i leśną, tchórza, szopa pracza. zasiedla stanowiska bardzo licznych w Parku bobrów. Nie niepokojone przez nikogo te wielkie gryzonie doskonale prosperują budując olbrzymie, zabezpieczające przed wahaniami poziomu wody budowle – żeremia, a na rowach przecinających suche łąki północnej części Parku kopią rozległe nory. Od wiosny do późnego lata usłyszeć można żaby zielone, kumaka nizinnego, grzebiuszkę czy ropuchy.

 

Zagrożeniem są wszelkie zmiany stosunków wodnych, prace melioracyjne prowadzące do odwodnienia i przesuszenia terenu. Sporym problemem jest kłusownictwo i płoszenie zwierząt, zwłaszcza ptaków. Zaniechanie wypasu i ekstensywnego użytkowania łąk grozi wkraczaniem roślinności niepożądanej i zarastaniem krzewami.

 

Park Narodowy „Ujście Warty”

Chyrzyno 1 69-113 Górzyca

tel. 095 7524027, 7524016

e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

 

Strona www: www.pnujsciewarty.gov.pl

Autor: brak

Źródło: brak

Powiązane artykuły

Bocian powstał z człowieka! odc. 2

Bocian powstał z człowieka! odc. 2

05 październik 2010

Wspólny dom. Wspólny dom „Bo już bocian przyleciał do rodzinnej sosny I rozpiął skrzydła białe, wczesny sztandar wiosny (…)”

WIĘCEJ >
Wiosna niesiona gęsim skrzydłem.

Wiosna niesiona gęsim skrzydłem.

10 marzec 2015

Nad Biebrzą pełnia wiosny pojawia się wraz z kluczami gęsi. To one sprawiają, że zimowa cisza odchodzi w niepamięć...

WIĘCEJ >
Parkowanie

Parkowanie

22 lipiec 2014

19 i 20 lipca w Parku Oliwskim w Gdańsku odbyła się 8 edycja PARKOWANIA

WIĘCEJ >