Serial BUKIET Z PÓL

Drzewo na polu - ostoja bioróżnorodności

Pożyteczne zwierzęta na polu

Jesień to czas podróży. Ptaki ruszyły i jesteśmy właśnie świadkami cudu migracji. W Polsce odwiedzają nas teraz „przelotem” – w drodze z północnych lęgowisk – Gęś Białoczelna i Zbożowa.

Gęgawa jest - spośród trzech gatunków Gęsi - jedyną, która spędza u nas lato.
Zbożowe i Białoczelne zatrzymują się u nas aby odpocząć i nabrać sił do dalszej wędrówki. Tak, jak robiły to od wieków. Niestety – do zmęczonych podróżników strzelają myśliwi. Zabijając gęsi na polach uzasadniają swoje hobby – miedzy innymi – potrzebą ochrony pól przed szkodnikami.

Czy Gęsi rzeczywiście szkodzą oziminom?

Wręcz przeciwnie!
Badania naukowe – a tych najwyraźniej myśliwi nie czytają – potwierdzają, iż zgryzanie i deptanie traw nie przyczynia się do pogorszenia plonu. Powoduje wręcz, że plony będą większe i lepszej jakości!
(szczegóły w filmie: 10min:40sek)W tym odcinku serialu Bukiet z Pól rozprawiamy się z tym oraz  podobnymi mitami dotyczącymi wpływu zwierząt na uprawy. Pokazujemy fakty, dane i jasne argumenty, które wskazują iż zwierzęta na naszym polu, czy w ogrodzie to wsparcie w walce z gryzoniami, sposób na polepszenie jakości - a wręcz - na zwiększenie naszych plonów

Co zrobić, żeby Przyroda działała na naszą korzyść ?
Odpowiedzi ekspertów i badania naukowe wskazują raczej, czego NIE robić.
- nie wycinać samotnych drzew na polu
- zostawić miedzę między uprawami
- nie zasypywać oczek śródpolnych


(Co więcej, wszystkie wymienione elementy krajobrazu rolniczego (w ramach określonych parametrów) nie zmieniają obszaru, za które rolnicy otrzymują dopłaty rolnośrodowiskowe.)
Te i wiele innych porad - w filmie!

Serial z Bukiet z Pól to osiem odcinków ilustrujących wzajemne powiązania i przede wszystkim współzależność rolnictwa/rolników i Przyrody – zjawiska i wartości kompletnie ignorowane przez współczesnych rolników i osoby związane z tym sektorem. Serial to garść praktycznych rad dla rolników, dla gospodarstw i dla wszystkich którzy wciąż jeszcze żyją mitami, iż lis jest szkodnikim, gęsi niszczą oziminy, a chemiczne środki to rozwiązanie wszelkich problemów upraw.

W poszczególnych odcinkach mowa jest nie tylko o otaczającej nas przyrodzie (kluczowe gatunki, siedliska, ich funkcjonowanie, wzajemne powiązania i znaczenie), ale też o dobrych praktykach i sposobach wsparcia lokalnej bioróżnorodności w warunkach gospodarstwa rolnego.

Serial jest produkcją stowarzyszenia Ptaki Polskie.
Powstał w ramach kampanii Bukiet z pól. Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zatrzymania spadku różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym", którą realizujemy dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 533/2015/Wn50/EE-EE/D. Za jego treść odpowiada wyłącznie stowarzyszenie Ptaki Polskie.
Film został wyprodukowany przez Carbo Media http://www.carbomedia.pl/
Bądźmy na pTAK! zanim będziemy za późno. 

Powiązane artykuły

Martha i 5 miliardów...

Martha i 5 miliardów...

30 październik 2014

Dopóki są ptaki, dopóty jest nadzieja. Reszta zależy od nas.

WIĘCEJ >
Matka Ziemia

Matka Ziemia

13 lipiec 2018

Odcinek Matka Ziemia wyjaśnia problemy związane z utratą bioróżnorodności, jej związku z rolnictwem, a także wartość i idee rolnictwa przyjaznego przyrodzie. Zwraca uwagę na szczególną odpowiedzialność rolników za stan bioróżnorodności. Pokazuje wzajemne relacje, zależności i połączenia ekosystemowe, które stanowią podstawę naszego życia na Ziemi w ogóle; w szczególności zaś zapewniają rolnikom ich zajęcie. To czyni ich grupą szczególnie odpowiedzialną za stan ziemskiej bioróżnorodności.

WIĘCEJ >
Utrata bioróżnorodności

Utrata bioróżnorodności

04 październik 2014

Dlaczego utrata bioróżnorodności jest problemem? Różnorodność biologiczna jest podstawą życia na Ziemi. Dzięki nim możliwe jest funkcjonowanie ekosystemów, z których czerpiemy.

WIĘCEJ >