Jestem na pTAK!

Specjalistę /-tkę ds. Komunikacji & PR

W związku z wdrożeniem Projektu pod nazwą Bagna są Dobre szukamy osoby na stanowisko...

Ogłoszenie Rekrutacyjne

 

W związku z wdrożeniem Projektu pod nazwą Bagna są Dobre! Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania, realizowanego w partnerskiej współpracy Parku Narodowego „Ujście Warty” oraz stowarzyszenia Ptaki Polskie, a finansowanego ze środków Unii Europejskiej LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ptaki Polskie, jako beneficjent wiodący, poszukują osoby na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. Komunikacji & PR.

 

Ogólny cel pracy:

Promocja Projektu i jego idei, działania wspierające w obszarze edukacji, komunikacji i budowanie relacji z otoczeniem społecznym i Interesariuszami.

 

Kluczowe oraz wspierające cele i zadania związane ze stanowiskiem:

 • Promocja oraz wsparcie komunikacyjne dla działań przewidzianych w Projekcie oraz jego idei.
 • Nawiązywanie i budowanie kontaktów z otoczeniem społecznym oraz Interesariuszami Projektu i stowarzyszenia Ptaki Polskie.
 • Pisanie tekstów do wydawnictw i publikacji związanych z Projektem – w tym www.
 • Prowadzenie punktu i serwisu informacyjnego w sprawach związanych z Projektem.
 • Budowanie planów i strategii medialnych/komunikacyjnych na potrzeby Projektu. Bieżące raportowanie pracy zgodnie z zasadami sprawozdawczości określonymi przez Grantodawców Projektu oraz wytycznymi Koordynatora.
 • Pomoc w realizacji zadań podobnych i innych realizowanych przez Ptaki Polskie.

Ostateczny zakres obowiązków będzie uzgodniony w umowie o pracę i może on się różnić w zależności od kwalifikacji i doświadczenia wybranego Kandydata/Kandydatki.

 

Kluczowe umiejętności, wiedza, doświadczenie, postawy:

 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i społecznych – w tym łatwość nawiązywania i budowania kontaktów.
 • Umiejętności lub doświadczenie o charakterze redakcyjnym i/lub publicystycznym.
 • Wysokie nastawienie na cel i koncentracja na zadaniu.
 • Postawa kooperacji/synergii i umiejętność współpracy.
 • Postawa osobistego zaangażowania i poczucie (współ)odpowiedzialności.
 • Pełna znajomość obsługi urządzeń biurowych, w tym standardowych narzędzi informatycznych.

 

Wspierające umiejętności, wiedza, doświadczenie, postawy:

 • Doświadczenie na polu komunikacji społecznej, edukacji i/lub PR Wysokie standardy organizacyjne.
 • Mobilność, gotowość do wyjazdów służbowych oraz pracy w nietypowych godzinach.
 • Wykształcenie kierunkowe i/lub zainteresowanie zagadnieniami ochrony przyrody.
 • Gotowość uczenia się.
 • Co najmniej dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Prawo jazdy kategorii B. Wymiar godzin pracy: Pełen etat (40 godzin tygodniowo).

 

Miejsce pracy:

Preferencyjnie biuro Projektu w Witnicy. Dopuszcza się pracę w biurze w Sopocie lub Goniądzu – z systematycznymi, okresowymi pobytami w regionie wdrażania Projektu.

 

Forma i czas zatrudnienia:

Umowa o pracę lub inna forma zatrudnienia na czas określony: od października 2011 do czerwca 2014, z okresem próbnym do 6 miesięcy.

 

Przełożeni:

Specjalista/Specjalistka ds. Komunikacji & PR organizacyjnie podlegać będzie bezpośrednio Koordynatorce Projektu, pośrednio podlegać będzie prezesowi Zarządu Ptaków Polskich odpowiedzialnego za procesy komunikacji i relacji społecznych. Przyszły Pracownik przyjmie też strukturę oraz wszelkie ogólne zasady organizacyjne obowiązujące w Stowarzyszeniu Ptaki Polskie.

 

Inne relacje zawodowe:

Z racji partnerskiego charakteru Projektu, Specjalista/Specjalistka ds. Komunikacji & PR może wchodzić w relacje zawodowe o charakterze merytorycznym, nie hierarchicznym, z Pracownikami Parku Narodowego „Ujście Warty”. Ponadto przyjmie nadzór Dyrektora Parku w odniesieniu do terenu wdrożenia projektu, którego Park jest gospodarzem.

 

Wynagrodzenie:

Wysokość wynagrodzenia zostanie zakomunikowana podczas rozmowy rekrutacyjnej.

 

O Projekcie:

Projekt Bagna są Dobre! ma na celu rewitalizację kompleksu posusznego o łącznej powierzchni blisko 5000ha. Pierwsze tej skali przedsięwzięcie w historii kraju doskonale łączy aktywną ochronę przyrody z ekstensywnym rolnictwem i bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. Jako taki, projekt ma potencjał stać się modelowym rozwiązaniem dla podobnych działań w przyszłości. Ma zasadniczo charakter inwestycyjny i koncentruje się wokół przebudowy zdegradowanej sieci melioracyjnej, która ma służyć nawodnieniu i utrzymaniu odpowiedniego poziomu wód gruntowych na obszarze wdrożenia. W perspektywie przyrodniczej naszym bezpośrednim celem jest ochrona ptaków związanych z siedliskami mokradłowymi. To właśnie praca nad odtworzeniem (i dalej aktywną ochroną) mokrych łąk i bagien – krajobrazów i siedlisk najbardziej dzisiaj zagrożonych i jednocześnie najcenniejszych - jest sprawą kluczową dla osiągnięcia celów naszego przedsięwzięcia. Całość wspierają i uzupełniają liczne działania o charakterze komunikacyjnym i edukacyjnym.

 

Kontakt i korespondencja:

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej w pliku PDF lub JPG, najpóźniej do dnia 15 września na OBYDWA adresy jednocześnie: [email protected] [email protected]

 

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: tel: 58 719 12 28, kom: 603 746 737, kom: 785 746 737

 

Pobierz ogłoszenie w formie PDF

Galeria

Autor: Jacek Karczewki

Źródło: brak

Powiązane artykuły

Rzut oka do Maroka

Rzut oka do Maroka

23 lipiec 2014

Wakacje w toku, a my w ramach inspiracji zapraszamy do lektury z podróży Macieja Cmocha, który tej wiosny z grupą znajomych odkrywał Maroko i tamtejsze gatunki ptaków.

WIĘCEJ >
Mokradła

Mokradła

01 październik 2010

Co to jest mokradło? Odpowiedź wydaje się prosta – teren podmokły. Jednak…

WIĘCEJ >
O h a r

O h a r

04 wrzesień 2012

Zdecydowanie jeden z najprzystojniejszych naszych ptaków.

WIĘCEJ >