Parki Narodowe & Rezerwaty

Tatrzański Park Narodowy

Powstały w 1954 roku Tatrzański Park Narodowy obejmuje fragment Tatr o powierzchni 21197 ha, z czego ochroną ścisłą został objęty obszar 11514 ha, ochroną częściową – 9312 ha, a ochroną krajobrazową – 338 ha.

Tatry są najwyższymi górami Polski, wypiętrzonymi w orogenezie alpejskiej. Budowa geologiczna dzieli je na: Tatry Zachodnie, Wysokie i Bielskie (Słowacja). Polskie Tatry zbudowane są z granitu, pokrytego w niektórych miejscach dolomitem i wapieniem, dzięki czemu zaistniały tu liczne zjawiska krasowe i jaskinie.

 

W szacie roślinnej wyróżniamy pięć pięter:

  • regiel dolny – rosną tu przede wszystkim bory świerkowe z domieszką jodły, buka i jaworu;
  • regiel górny, w którym dominują bory świerkowe;
  • piętro kosodrzewiny, jak wskazuje nazwa większość przestrzeni zajmuje kosodrzewina z niewielką domieszką innych krzewiastych roślin;
  • piętro hal, gdzie podziwiać możemy typowo wysokogórskie łąki z kwitnącymi gatunkami alpejskimi – goryczkami, goździkami, szarotką alpejską, sasanką;
  • niemal całkowicie nagie piętro turni porośnięte gdzieniegdzie roślinnością kępkową (wśród skał znaleźć można lepnicę bezłodygową, skalnicę tatrzańską);

Pod ochroną ścisłą znalazły się – całe piętro hal i turni, piętro kosodrzewiny oraz częściowo również lasy regla górnego i dolnego.

 

Lasy zajmują w Parku powierzchnię 15191 ha. Świat roślin jest niezwykle bogaty – występuje tu ok. 1000 gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele endemitów (zachodniokarpackich, karpackich i charakterystycznych tylko dla Tatr) i reliktów epoki lodowcowej, m.in. dębik ośmiopłatkowy, sit skucina i wierzba żyłkowana. Do ciekawych roślin należą: kostrzewy tatrzańska, bezostna i karpacka, boimka dwurzędowa (trawy), urdzik karpacki, szafran spiski tworzący wiosną fioletowe kobierce na niektórych szerokich dolinach tatrzańskich. Do pięknych i ciekawych roślin należą storczyki (27 gatunków, w całej Polsce ok. 47), w tym m.in. obuwik pospolity, kukułki – plamista, Fuchsa, szerokolistna, bzowa gółka długoostrogowa i wonna, storczyki – męski i drobnokwiatowy, storczyca kulista, kruszczyk szerokolistny i rdzawoczerwony. Storczyki to bardzo specyficzna grupa roślin – ich wzrost i rozwój jest powolny, zwłaszcza we wczesnych stadiach życia (zakwitają zwykle po 5-6 latach, niektóre gatunki nawet po 10) i często tworzą związki z grzybami (mikoryza).

 

Spośród tatrzańskich ssaków warto wymienić kozicę i świstaka, które wytworzyły w Tatrach podgatunki: kozicę tatrzańską i świstaka tatrzańskiego, a także królującego w dolinach i na stokach niedźwiedzia brunatnego. Żyją tu również występujące w innych rejonach Polski – ryś oraz pospolite sarna, jeleń, kuny, łasica. Z ciekawych ptaków zobaczyć można orła przedniego i bardzo rzadkiego pomurnika.

 

Infrastruktura szlaków turystycznych jest dobrze rozwinięta (długość wszystkich szlaków wynosi 275 km). Najbardziej znany jest szlak czerwony biegnący przez całe Tatry.

 

Rocznie odwiedza Park niemal 2-2,5 miliona turystów, co niewątpliwie nie pozostaje bez wpływu na przyrodę. Do najważniejszych zagrożeń Parku należą: presja turystyczna –najbardziej obciążone ruchem turystycznym są: Morskie Oko, okolice schroniska w Roztoce, Dolina Pięciu Stawów Polskich i Kasprowy Wierch. Dużym problemem staje się zaśmiecanie szlaków, zadeptywanie roślin (także poza szlakami) i dewastacja zbiorowisk roślinnych oraz zbieranie runa. Również rozwój narciarstwa zjazdowego (rozbudowa wyciągów, kolejki, tras zjazdowych) powoduje niszczenie siedlisk i gatunków roślin głównie przez zwiększenie procesów erozyjnych. Najrzadsze ssaki – ryś, żbik, świstak narażone są także na kłusownictwo.

 

Tatrzański Park Narodowy

ul. Chałubińskiego 42a 34-500 Zakopane

tel.: (+48) 18 20 23 200

fax: (+48) 18 20 23 299, (+48) 18 20 635 79

e-mail: sekretariat@tpn.pl

www.tpn.pl

Autor: brak

Źródło: brak

Powiązane artykuły

Zimowy ogród.

Zimowy ogród.

03 luty 2011

Skuty zimowymi mrozami ogród wydaje się być „bez życia”.

WIĘCEJ >
Pamiętamy.

Pamiętamy.

01 wrzesień 2014

1 września łączymy się z całym światem upamiętniając ostatnią z Gołębi Wędrownych – Marthę. Właśnie dzisiaj mija 100 lat od jej śmierci.

WIĘCEJ >
Muchołówka żałobna.

Muchołówka żałobna.

07 czerwiec 2011

Afrykańczyk, leśnik i bigamista. On - elegancki, modernistyczny, czarno-biały, trochę w stylu New Romantic.

WIĘCEJ >