Parki Narodowe & Rezerwaty

Wielkopolski Park Narodowy

Wielkopolski Park Narodowy utworzony został w 1957 roku. Powierzchnia Parku wynosi 7584 ha, z czego pod ochroną ścisłą znajduje się 260 ha, otulina to 7256 ha (z wyłączeniem terenów miejskich Puszczykowa, Mosiny oraz Stęszewa).

Ochroną objęto charakterystyczny krajobraz polodowcowy oraz naturalne i najmniej zmienione zbiorowiska roślinne i zwierzęta.

 

Flora liczy około 1120 gatunków roślin naczyniowych, 148 gatunków mszaków, 150 gatunków porostów, 500 gatunków glonów, 800 gatunków grzybów. Lasy (głównie bory sosnowe i mieszane, kwaśne i świetliste dąbrowy, grądy, a w pobliżu jezior i cieków wodnych łęgi wiązowo-jesionowe) zajmują ok. 60% powierzchni Parku.

 

Gros roślin, należy do gatunków eurosyberyjskich (charakterystycznych dla obszarów lasów borealnych), np. sosna zwyczajna, czworolist pospolity, konwalijka dwulistna oraz gatunków środkowoeuropejskich – m. in. dąb szypułkowy, grab pospolity, naparstnica zwyczajna, pięciornik biały). Występuje tu także zimoziół północny - relikt epoki lodowcowej.

 

Większość jezior to zbiorniki bogate w składniki mineralne (eutroficzne) i porośnięte roślinnością bagienną. Jezioro Skrzynka, jako jedyne w Parku ubogie w składniki mineralne (dystroficzne), jest „obrośnięte” torfowcami, które swobodnie wkraczają na taflę jeziora, co powoduje jego zarastanie. Na wykształconym już torfowisku rośnie rosiczka okrągłolistna.

 

Najliczniejsze zwierzęta to owady – ponad 3000 gatunków, w tym chrząszcze (chronione jelonek rogacz i kozioróg dębosz oraz pospolite cetyniec większy i mniejszy, przypłaszczek granatek, drwalnik paskowany).

 

Najliczniejsze kręgowce to oczywiście ptaki (220 gatunków lęgowych i przelotnych), wśród których warto wymienić kraskę, zimorodka, dzięcioła czarnego, kanię czarną, błotniaka stawowego. W wodach Parku – w Warcie i jeziorach żyje ok. 26 gatunków ryb, m.in. szczupak, certa, boleń, leszcz, lin, węgorz. Występują tu także wszystkie gatunki płazów i 5 gatunków gadów, w tym rzadki gniewosz plamisty oraz ponad 40 gatunków ssaków.

 

Park można poznać dzięki szlakom turystycznym o łącznej długości 85 km (czerwony, niebieski, żółty, zielony i czarny). Warte zobaczenia są zabytki, tj. drewniany kościół w Łodzi z XVII wieku, kościół w Puszczykowie, Stęszewie i Wirach. W Szreniawie i Trzebawiu zachowały się do dziś dziewiętnastowieczne dwory.

 

Wielkopolski Park Narodowy

Jeziory 62-050 Mosina

Sekretariat: tel. (0-61) 89 82 300 , tel./fax (0-61) 89 82 301

e-mail: sekretariat@wielkopolskipn.pl

Muzeum przyrodnicze: e-mail: muzeum@wielkopolskipn.pl

www.wielkopolskipn.pl

Autor: brak

Źródło: brak

Powiązane artykuły

Sianokosy 2015

Sianokosy 2015

10 wrzesień 2015

Koszenie bagiennych łąk dla Przyrody.

WIĘCEJ >
Dzięcioł Czarny

Dzięcioł Czarny

26 kwiecień 2013

Z dzięciołem lepiej nie zadzierać! Z Czarnym tym bardziej. W końcu to największy z naszych dzięciołów.

WIĘCEJ >
Wypatrujmy obrączek

Wypatrujmy obrączek

19 listopad 2012

Obrączkowanie to metoda badań, która może przynieść naukowcom wiele wartościowych informacji. Ale jest jedno ale. Ktoś musi przeczytać taką obrączkę i przekazać informację dalej. I tu ważne miejsce zajmują wszyscy miłośnicy ptaków.

WIĘCEJ >