Parki Narodowe & Rezerwaty

Wigierski Park Narodowy

Został utworzony w 1989 roku celem ochrony walorów krajobrazowych i unikatowej przyrody, głównie zróżnicowanych ekosystemów wodnych i siedlisk wodno-błotnych.

W Parku znajdują się 42 stałe, naturalne zbiorniki wodne o łącznej powierzchni ponad 28 km2. Park stanowi fragment zwartego kompleksu Puszczy Augustowskiej.

 

Jeziora Parku różnią się wielkością, głębokością, pofałdowaniem linii brzegowej, składem chemicznym i właściwościami fizycznymi wód, żyznością, produktywnością, dzięki czemu warunki dogodne do życia znalazły tu różnorodne grupy i gatunki organizmów wodnych. Występują tu bogate w gatunki zbiorowiska roślin wodnych i wodno-błotnych, zróżnicowane zespoły fauny dennej i żyjącej na roślinach oraz specyficzne zespoły organizmów planktonowych i ryb. Flora roślin naczyniowych liczy 998 gatunków reprezentujących grupy środkowo-europejskie, borealne, arktyczne, południowo -syberyjskie, atlantyckie, pontyjskie i śródziemnomorskie. W Parku występuje 18 gatunków reliktowych m.in. brzoza niska, bażyna czarna, skalnica torfowiskowa i turzyca strunowa.

 

Wśród zbiorowisk roślinnych dominują lasy (62% powierzchni Parku), w tym bór świeży mieszany (główne gatunki to sosna i świerk, domieszka dębu, osiki, lipy, grabu i brzozy, w podszycie występuje trzmielina, kruszyna, bzy: czarny i koralowy, porzeczka alpejska). Występują także: grąd, ols porzeczkowy, łęg jesionowo-olszowy, świetlista dąbrowa i las kserotermiczny (jednopiętrowy drzewostan sosnowy).

 

Poznana fauna liczy 1700 gatunków, z czego ponad 80% należy do bezkręgowców. Wśród nich wymienić trzeba liczne owady (w tym motyle – pokłonnik osinowiec, skalnik arktyczny, mieniak tęczowiec, perłowce, ogończyki), skorupiaki (w tym gatunki reliktowe), mięczaki. Dobrze poznana jest grupa bezkręgowców wodnych, m.in. chruścików, chrząszczy, widelnice, ważki.

 

Na terenie Parku stwierdzono występowanie 297 gatunków kręgowców, w tym 32 gatunki ryb (m.in. sielawa, sieja), 12 gatunków płazów (m.in. kumak nizinny, grzebiuszka ziemna i osiągająca północno-wschodnią granicę swego zasięgu rzekotka drzewna), 5 gatunków gadów, 204 gatunki ptaków (150 lęgowych) oraz 46 gatunków ssaków.

 

Z ptaków gniazdują m.in. błotniak stawowy, jastrząb, krogulec, kobuz, trzmielojad, kania czarna i ruda, orlik krzykliwy, błotniak łąkowy puszczyk, płomykówka, pójdźka, sowa uszata, włochatka, kuropatwa, przepiórka, jarząbek, dzięcioł białogrzbiety, zielony, zielono siwy i średni, orzechówka, droździk, świerszczak, strumieniówka, brzęczka, trzciniak, trzcinniczek, łozówka, rokitniczka, podróżniczek i remiz.

 

Żyjące tu ssaki to m.in. nietoperze (8 gatunków), zając, jeleń, sarna, łoś, lis, wilk, kuny, łasica, wydra, borsuk i oczywiście najbardziej charakterystyczny dla Parku bóbr europejski. Można tu spotkać obce gatunki –jenota i norkę amerykańską, a sporadycznie także rysia, a z ptaków puchacza, głuszca, bociana czarnego.

 

Atrakcją turystyczną są jeziora, a wśród nich największe i najgłębsze jezioro Wigry o krętej linii brzegowej, urozmaicone wyspami, zatokami, śródjeziornymi górkami i przybrzeżnymi obszarami płycizn. Na terenie Parku wytyczono szlaki lądowe o łącznej długości 190 km dla turystyki pieszej i rowerowej oraz jeziora i rzeki do uprawiania turystyki wodnej.

 

Jednym z zagrożeń są ekspansywne gatunki obce – trojeść amerykańska, klon jesionolistny, czeremcha amerykańska, dąb czerwony, niecierpek Roylego, niecierpek drobnokwiatowy, rdest ostrokończysty, które zajmują środowisko życia gatunków rodzimych, często prowadząc do zmniejszenia ich liczebności, a nawet zupełnego zaniku. Niebezpieczne mogą też być zanieczyszczenia wód i zmiany stosunków wodnych.

 

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82, 16-400 Suwałki

tel.(+48) 87 563 25 40

e-mail: wigry_pn@su.onet.pl

www.wigry.win.pl

Autor: brak

Źródło: brak

Powiązane artykuły

Andrzej Krzywy

Andrzej Krzywy

09 październik 2015

Nie będzie ptaków, nie będzie śpiewania!

WIĘCEJ >
Już po Świętach transmisja on-line!

Już po Świętach transmisja on-line!

22 kwiecień 2011

Z budki Muchołówek Żałobnych

WIĘCEJ >
Dzień Dziecka w Centrum Orlikowym

Dzień Dziecka w Centrum Orlikowym

10 czerwiec 2013

Z okazji Dnia Dziecka 3. czerwca w naszym Centrum Orlikowym w Goniądzu odbyło się specjalne wydarzenie dla najmłodszych - wspólnie z uczennicami i uczniami Szkoły Podstawowej w Klewiance poznawaliśmy świat biebrzańskiej przyrody, a w szczególno

WIĘCEJ >