Parki Narodowe & Rezerwaty

Woliński Park Narodowy

Woliński Park Narodowy został utworzony w 1960 roku, od 1996r. pierwszy w Polsce parki morski po włączeniu do jego granic wód przybrzeżnych Bałtyku.

Ochroną objęte zostały: część wyspy Wolin wraz z wybrzeżem klifowym, obszar 1 mili morskiej wód przybrzeżnych Bałtyku, archipelag wysp we wstecznej delcie Świny wraz z otaczającymi je wodami Zalewu Szczecińskiego.

 

Delta Świny to kompleks bagnistych wysp rozdzielonych kanałami o zmiennych kierunkach przepływu oraz różnych poziomach wody, okresowo zalewanych - zwłaszcza w czasie cofki wód Bałtyku do Zalewu Szczecińskiego. Powierzchnia Parku wynosi 10937 ha, w tym lasy (głównie bukowe, bukowo-dębowe, sosnowe) zajmują 4648,53 ha (42,50 % powierzchni Parku), ekosystemy wodne 4681,41 ha (42,80%) i ekosystemy lądowe nieleśne 1607,46 ha (14,70 %). Ochroną ścisłą objęto obszary o łącznej powierzchni 498,72 ha (4,56 %).

 

W Parku stwierdzono występowanie ok. 600 gatunków roślin naczyniowych. Zbocza stromych klifów porastają gęste zarośla rokitnika zwyczajnego. Na uwagę zasługują lasy bukowe o strukturze zbliżonej do lasów naturalnych – najlepiej zachowały się żyzne buczyny w obszarach ochrony ścisłej w części południowej oraz kwaśne buczyny w części północnej Parku, gdzie występuje szczególnie cenna - wolińska buczyna storczykowa m.in. z 9 gatunkami storczyków. Interesujące są również występujące w okolicach Wisełki nadmorskie bory sosnowe z rosnącymi w runie roślinami – bażyną czarną, gruszyczką zielonawą, tajężą jednostronną (są to tzw. bory bażynowe) oraz wielopostaciowy las dębowo-brzozowy. W delcie Świny występuje wiele rzadkich gatunków roślin: woskownica europejska, kłoć wiechowata, turówka wonna, a także szczególnie rzadkie halofity, czyli rośliny solnisk: świbka nadmorska, sit Gerarda, mlecznik nadmorski, czosnek kątowaty, muchotrzew solniskowy.

 

Płytkie piaszczyste dno Morza Bałtyckiego porastają glony: zielenice, brunatnice i krasnorosty z najliczniejszymi: morszczynem i zielenicą Entetromoprpha intestinalis.

 

Fauna Parku jest zróżnicowana i bardzo bogata, także w gatunki rzadkie. Licznie występują chrząszcze wodne (65 gatunków, tj. 38% fauny krajowej), korniki (około 40 gatunków), pszczołowate (62 gatunki), muchówki (32 gatunki) i ważki (17 gat.) oraz owady bezskrzydłe (92 gatunki, w tym 87 gatunków skoczogonków).Spotkać tu można kozioroga dębosza, jelonka rogacza czy związaną z obumierającymi dębami pachnicę dębową. Prócz tego na terenie Parku odkryto 3 nowe dla nauki gatunki owadów w tym chrząszcza Teredus opacus i 2 gat. skoczogonków.

 

W wodach Zatoki Pomorskiej żyje wiele gat. ryb, m.in. jesiotr zachodni, parposz, różanka, ciosa, piskorz, iglicznia oraz łosoś i troć (ryby anadromiczne). Występują tu także coraz rzadsze ssaki morskie – foka szara i morświn. Wśród 9 gatunków żyjących w Parku płazów na uwagę zasługują traszki – zwyczajna i grzebieniasta, a wśród gadów – gniewosz plamisty, który na wyspie Wolin ma najbardziej wysunięte na północ stanowiska.

 

Przez Wolin przebiega główny szlak przelotu ptaków wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Na terenie Parku stwierdzono występowanie ponad 230 gatunków, wśród których wymienić należy lęgowe: wodniczkę (największe na Pomorzu Zachodnim stanowiska – w roku 2003 stwierdzono w delcie Świny ok.40 śpiewających samców), uszatkę błotną, biegusa zmiennego, muchołówkę małą, siniaka. Park stanowi ważne miejsce na szlaku migracyjnym ptaków – już od sierpnia plaże stają się miejscem wypoczynku i żerowania lecących na zimowiska ptaków siewkowych – m.in. biegusa zmiennego, rdzawego, morskiego, siewnicy, ostrygojadów. Zalew Szczeciński i Zatoka Pomorska dzięki zwykle czasowemu zalodzeniu wód oferuje czasem nawet wielotysięcznym stadom lodówek, szlacharów, markaczek, uhli, edredonów doskonałe warunki do zimowania.

 

Na obszarze Parku stwierdzono występowanie 30 gatunków ssaków, przy czym do najciekawszych należą niewątpliwie ssaki morskie: wspominane już foka szara i morświn. Warte wymienienia są też: rzęsorek rzeczek i nietoperze (m.in. mroczek posrebrzany, nocek rudy, karlik malutki, gacek wielkouchy, borowiec wielki). W lasach licznie występują pospolite w innych rejonach Polski dziki, sarny, jelenie, a z drapieżników lisy, borsuki, łasice, kuny. Niestety również fauna wyspy nie obroniła się przed obcymi gatunkami - jenotem, norką amerykańską, piżmakiem, szopem praczem.

 

Woliński Park Narodowy

ul. Niepodległości 3a

72-500 Międzyzdroje

e-mail: sekretariat@wolinpn.pl

www.wolinpn.pl

Autor: brak

Źródło: brak

Powiązane artykuły

Przystanek Woodstock 2014

Przystanek Woodstock 2014

15 sierpień 2014

20., jubileuszowy Przystanek Woodstock (31.07-2.08.2014), już za nami. Po raz kolejny moc, zabawa i oczywiście ptaki. Ptaki Polskie, a z nami te Rzadkie i Ginące.

WIĘCEJ >
Przetarg na usprzętowienie Zlotu KPP

Przetarg na usprzętowienie Zlotu KPP

16 kwiecień 2012

Goniądz: Usługa w zakresie zapewnienia i obsługi nagłośnienia oraz infrastruktury technicznej na Zlocie Klubu Ptaków Polskich w Goniądzu w ramach projektu Bądź na pTAK!

WIĘCEJ >
Anielskie skrzydła.

Anielskie skrzydła.

19 listopad 2015

To nic dobrego. Dlaczego?

WIĘCEJ >