Szkoła Liderów i Edukatorów Przyrody

Zostań naszym Liderem i Edukatorem Regionalnym!

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej Szkole Liderów i Edukatorów Przyrody organizowanej przez Ptaki Polskie w ramach 3. Edycji Kampanii Bądź na pTAK!

UWAGA! Został przedłużony nabór na Liderów i Edukatorów Regionalnych w województwie podlaskim.

 

Jednym z podstawowych celów naszego stowarzyszenia jest efektywna, pozaszkolna edukacja przyrodnicza. Edukując chcemy uwrażliwiać, zarażać i wzbudzać pasję do otaczającego nas świata i przyrody. Działając zgodnie z naszą misją: Poznaj, Pokochaj, Pomóż, pragniemy również motywować do działania na rzecz ochrony przyrody i całej bioróżnorodności – jeśli nie na wielką skalę, to choćby we własnym ogródku. Uczymy poprzez bezpośrednie obcowanie z przyrodą, aktywizację i zabawę - im bardziej niestandardowo, tym lepiej. Edukujemy  każdego - dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów, osoby wykluczone i niepełnosprawne. I wszędzie – w szkołach, ośrodkach socjoterapeutycznych, szkołach specjalnych, bibliotekach, spółdzielniach mieszkaniowych, na Stadionie Narodowym, a nawet w… zakładach karnych.

 

By nasze działania edukacyjne mogły w jeszcze większym stopniu przyczynić się do ochrony przyrody oraz wzrostu świadomości przyrodniczej i ekologicznej społeczeństwa, postanowiliśmy rozwinąć sieć współpracy regionalnej w oparciu o stworzenie zespołu Liderów i Edukatorów Regionalnych w całej Polsce. W tym celu zdecydowaliśmy się zorganizować Szkołę Liderów i Edukatorów Przyrody.

 

W ramach Szkoły pragniemy wyedukować, przeszkolić  i przygotować 21 osób – po jednej lub dwie osoby na województwo. Po przebytych szkoleniach i praktykach rozpoczną one długofalową współpracę z naszym stowarzyszeniem jako Liderzy i Edukatorzy, wspólnie z nami będą popularyzować idee na pTAK! oraz rozwijać działania edukacyjne i przyrodnicze w swoim regionie.

 

Kto może zostać uczestnikiem?

Szkoła Liderów i Edukatorów Przyrody skierowana jest do przyrodników, pasjonatów przyrody, nauczycieli, animatorów, pedagogów, studentów oraz każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji przyrodniczej  oraz pragną swoją drogę zawodową przynajmniej częściowo związać ze stowarzyszeniem Ptaki Polskie i szeroko pojętymi działaniami edukacyjnymi i przyrodniczymi. 

 

Organizacja szkoleń

- Trzy 4-dniowe weekendy szkoleniowe (czwartek – niedziela) – łącznie 12 dni warsztatów,

- Grupa: 21 osób,

- Termin: listopad 2014 – kwiecień 2015 (pierwszy zjazd: 27-30.11 w Goniądzu nad Biebrzą)

- Miejsce: szkolenia odbędą się w miejscach o dużych walorach przyrodniczych. Planowane są dwie lokalizacje, w których Ptaki Polskie realizują liczne działania edukacyjne oraz duże projekty związane z czynną ochroną gatunków i siedlisk przyrodniczych: Goniądz nad Biebrzą (Biebrzański Park Narodowy) i Witnica nad Wartą (Park Narodowy „Ujście Warty”).

 

Co zapewniamy?

- udział w Szkole jest całkowicie bezpłatny - w ramach organizowanych szkoleń pokrywamy koszty dojazdów, wyżywienia i noclegów,

- materiały szkoleniowe i edukacyjne, pomoce dydaktyczne, gotowe scenariusze zajęć i prezentacje multimedialne do prowadzenia zajęć, w tym pakiet edukacyjny Bądź na pTAK! dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

- wynagrodzenie w ramach przeprowadzenia 30 godzin warsztatów przyrodniczych w szkołach bądź innych ośrodkach edukacyjnych,

- pomoc i szerokie wsparcie merytoryczne, pedagogiczne oraz organizacyjne, poparte latami doświadczeń i praktyki,

- wyjątkową współpracę oraz najlepsze warunki wzrostu i osobistego rozwoju.

 

Metody pracy

Szkolenia będą miały charakter głównie warsztatowy, z wykorzystaniem praktycznych metod nauczania i w oparciu o konkretne zadania, czyli tzw. „case'y”. Częściowo będą również uzupełniane wykładami teoretycznymi i prezentacjami multimedialnymi. Pracować będziemy zarówno w sali szkoleniowej, jak i w terenie.

 

Program szkoleń

Cykl planowanych szkoleń obejmować będzie następujące obszary:

 

1.     Trening umiejętności społecznych i kreatywności.

Zajęcia koncentrować się będą przede wszystkim na umiejętnościach miękkich i treningu kreatywności. Będą miały charakter interaktywnego warsztatu zespołowego. Zgodnie z założeniami metodologicznymi, szkolenie to będzie realizowane z wykorzystaniem metod zmierzających do budowania możliwie największej dynamiki procesów grupowych oraz zaangażowania osobistego, gdzie najważniejsze to: gry i ćwiczenia symulacyjne, techniki audio-video, dyskusje i analizy.

Szkolenie dotyczyć będzie m.in. następujących obszarów:

- Skuteczna komunikacja jako podstawowe narzędzie Lidera,

- Sztuka autoprezentacji i prezentacji,

- Sztuka motywowania i angażowania grupy,

- Konflikt i sytuacje trudne w procesie edukacji,

- Rola Lidera,

- Budowanie relacji,

- Praca w zespole – sztuka budowania zespołu i promowanie współpracy,

- Skuteczne negocjacje.

 

2.     Edukacja przyrodnicza na pTAK!

Zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia edukacyjnych zajęć przyrodniczych skierowanych do różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży, dorosłych) i społecznych, opracowywania scenariuszy lekcyjnych, pracy z pomocami dydaktycznymi oraz tworzenia indywidualnej oferty edukacyjnej. Podczas warsztatów uczestnicy w swoim własnym gronie prowadzić będą przykładowe zajęcia edukacyjne.

Szkolenie dotyczyć będzie m.in. następujących obszarów:

- Podstawy pedagogiki oraz zagadnienia z zakresu psychologii dziecka,

- Pozaszkolne, niekonwencjonalne metody i techniki pracy w edukacji przyrodniczej,

- Edukacja outdoorowa,

- Edukacja ekologiczna a kultura i sztuka,

- Rola i misja Edukatora – jaki powinien być idealny Edukator,

- Niestandardowa edukacja przyrodnicza a szkoła - współpraca ze szkołami i innymi ośrodkami edukacyjnymi,

- Podstawowa wiedza przyrodnicza (np. rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt, podstawy ich biologii i zastosowań).

 

3.     Warsztaty i wycieczki terenowe w praktyce.

Poznanie i doskonalenie metod i umiejętności pracy w terenie z wykorzystaniem dostępnych środowisk (las, woda, bagna, łąka itp.), z uwzględnieniem czterech pór roku oraz różnych warunków pogodowych - praca ze sprzętem badawczym, gry i zabawy przyrodnicze, gry terenowe.

 

4.     Pozyskiwanie funduszy.

Szkolenie skupiać się będzie na szerokiej wiedzy dotyczącej dostępnych źródeł dofinansowania (ogólnokrajowych i międzynarodowych) oraz sposobach pozyskiwania funduszy na projekty i działania bezpośrednio związane z ochroną przyrody, komunikacją czy edukacją. Zajęcia w dużym stopniu będą miały również charakter warsztatowy i dotyczyć będą przygotowywania aplikacji, budżetu i matrycy logicznej projektu na bazie istniejących funduszy i dostępnych aplikacji. W ramach pozyskiwania środków z innych źródeł, zostaną także omówione i przećwiczone techniki dotyczące działań fundraisingowych oraz sponsoringu.

 

5.     Idea na pTAK!

Szkolenie to przybliży i wyjaśni misję stowarzyszenia Ptaki Polskie, którą zawarliśmy w trzech słowach: Poznaj, Pokochaj, Pomóż. Dotyczyć będzie historii, działań, osiągnięć i celów stowarzyszenia oraz metod, jakimi chcemy je zrealizować i kodeksu etycznego, którym kierujemy sie na codzień. Uczestnicy poznają strukturę i komunikację wewnętrzną organizacji oraz podstawowe zasady działania w obszarze ngo - na przykładzie naszych doświadczeń i projektów. Skupimy się szczególnie na samej Kampanii Bądź na pTAK! oraz akcji edukacyjnej Szkoła na pTAK!, ich celach, sukcesach i roli Liderów i Edukatorów Regionalnych w ich realizacji.

 

Prowadzący 

Warsztaty, wykłady oraz zajęcia terenowe prowadzone będą przez doświadczonych i wysoko wyspecjalizowanych trenerów i znawców w dziedzinie przyrody, edukacji przyrodniczej, pozyskiwania funduszy, psychologii i pedagogiki, którzy na stałe współpracują z Ptakami Polskimi.

 

Warsztaty edukacyjne w szkołach

Wszystkie osoby, które ukończą cykl szkoleń, będą miały za zadanie przeprowadzić 30 warsztatów przyrodniczych w szkołach bądź innych ośrodkach edukacyjnych w swoim regionie. Wszystkie warsztaty będą musiały odbyć się w okresie od marca 2015 do kwietnia 2016.

 

 

Aby zgłosić swoją kandydaturę na Lidera i Edukatora Regionalnego, należy wypełnić i wysłać Formularz rekrutacyjny online do 20 września 2014.

 

Dla osób zainteresowanych działaniem jako Lider i Edukator Regionalny w województwie podlaskim termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 16 listopada 2014.

 

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami, które zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne. O przyjęciu do Szkoły decydować będzie pomyślne przejście całego procesu rekrutacyjnego.

 

Listę osób, które zakwalifikują się do Szkoły Liderów i Edukatorów Przyrody podamy z początkiem listopada 2014.

 

Autor: Ewa Stróżniak

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Przetarg na insert plakatu o tematyce przyrodniczej

Przetarg na insert plakatu o tematyce przyrodniczej

12 listopad 2012

Goniądz: Usługa w przedmiocie dołączenia insertu plakatu o tematyce przyrodniczej do dziennika ogólnopolskiego

WIĘCEJ >
Dudek

Dudek

04 wrzesień 2012

Kolejny ptak legenda. Bo któż nie słyszał o Dudku – i jego czubku? A ten kto go zobaczył – po prostu nie mógł go nie pokochać. O

WIĘCEJ >
Zapraszamy na jesienne obserwacje ptaków na Mierzei Wiślanej

Zapraszamy na jesienne obserwacje ptaków na Mierzei Wiślanej

06 październik 2013

To już jesień właśnie! Zapraszamy do wspólnej jesiennej obserwacji odlatujących rudzików, rokitniczki, potrzosów, sikor czy mysikrólików i łozówek w niecodziennym miejscu, jakim jest piękny bór sosnowy i trzcinowiska Mierzei Wiślanej - miej

WIĘCEJ >