Relacja z Nocy Sów 2018

Sóweczka, Zdjęcie: C. Korkosz

Jaworze

Imię i nazwisko Przewodnika: Mirosław Wiśniewski, Bartosz Czader

Organizacja/Instytucja: Sekcja Ornitologiczna Towarzystwa Miłośników Jaworza, Klub Ornitologów w Bielsku-Białej

Współorganizator: Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu, Stowarzyszenie Szczyrkdzieciom

Miejsce wydarzenia: Szczyrkdzieciom, Smrekowa 245, 43-384, Jaworze

Termin: 2018-03-23

Liczba uczestników: 11

Noc Sów 2018 w Szczyrku rozpoczęliśmy wraz z Bartkiem na placu pod Sanktuarium „Na Górce” tuż po godz.18-tej od przedstawienia krajowych gatunków ze szczególnym uwzględnieniem gatunków lęgowych, co pokazaliśmy na zdjęciach i posiadanej tablicy tematycznej. Uczestnicy w liczbie 11osób z zaciekawieniem wysłuchali informacji i ciekawostek o gatunkach znanych z tego terenu. Jak zwykle największe zainteresowanie wzbudził puchacz. Przedstawiliśmy też temat cichego lotu sów, oraz opowiedzieliśmy o ich biologii, zapoznaliśmy też z wypluwkami różnych gatunków. Jako że dzień był pochmurny i chwilami słabo padał bardzo drobny śnieg przypominający kaszę mannę, dość szybko się ściemniło i już ok.18:40 odezwał się pierwszy puszczyk głosem terytorialnym z lasu powyżej Sanktuarium. Przez chwilę wsłuchiwaliśmy się w jego głos, który uczestnicy już kiedyś słyszeli, ale nie do końca wiedzieli co to za gatunek. Ok.18:50 wyruszyliśmy na krótki spacer w stronę Klimczoka, wiał wprawdzie niezbyt silny, ale przenikliwy północno-wschodni wiatr potęgując uczucie zimna. Byliśmy jednak dobrze ubrani i po przejściu ok. 200m usłyszeliśmy ponownie głos terytorialny puszczyka tym razem z rejonu poniżej Sanktuarium, jednakże uznaliśmy, że ptak słyszany poprzednio prawdopodobnie oblatywał swoje terytorium co zaznaczał głosem- jak się później okazało był to tego wieczoru jedyny głos sowy jaki usłyszeliśmy. Idąc zaplanowaną trasą w pobliżu lasu świerkowego odtworzyłem głos włochatki i zapoznaliśmy uczestników z tym gatunkiem i jego preferencjami siedliskowymi. Podążając dalej wśród domostw przedstawiliśmy pójdźkę i płomykówkę, gatunki obecnie zagrożone ze względu na brak miejsc lęgowych, drapieżnictwo itp. Poinformowaliśmy także o możliwości rozwieszania budek lęgowych co spotkało się z zainteresowaniem. Po wyjściu na teren otwarty z dobrym nasłuchem na okolicę przedstawiliśmy kolejne dwa gatunki i ich głosy, czyli puszczyka uralskiego i puchacza. W czasie przemarszu powrotnego w dogodnym środowisku na skraju pól i lasu przedstawiliśmy jeszcze głos uszatki i garść informacji o tym gatunku. Po powrocie do punktu wyjścia p.Monika wręczyła najmłodszym uczestnikom okolicznościowe dyplomy i drobne upominki i po jeszcze chwili rozmów po godz. 21-szej spotkanie zakończyliśmy.

Powrót