Aktualności

Mazurki Dwa, fot Magdalena Misiura

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Dalsze informacje.

Przyjaciele!
Uprzejmie inforujemy, iż 22 stycznia, o godz. 9 w naszej siedzibie, przy ulicy Dolistowskiej 21 w Goniądzu odbędzie sie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
Celem spotkania będzie wybór nowego Zarządu stowarzyszenia. 

Wszyscy uprawnieni Członkowie i uprawnione Członkinie otrzymali już od nas zaproszenie.

Do Stowarzyszenia wpłynęło zgłoszenie kandydatów na członków zarządu Stowarzyszenia w osobach:
Piotra Kamonta, prezesa zarządu,
Tomasza Szustera, wiceprezesa zarządu
i Jacka Karczewskiego, członka zarządu. 


W konsekwencji, w załączeniu przesyłamy „Informację dotyczącą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków”. Dokument obejmuje w szczególności informacje na temat możliwości i trybu oddania głosu w trybie korespondencyjnym, a także wzór karty do glosowania.

UWAGA - wypełnione karty do głosowania muszą wpłynąć do Stowarzyszenia najpóźniej w przeddzień Zebrania. Członkowie i Członkinie powinni wziąć pod uwagę tę okoliczność, jeśli nie zamierzają brać osobistego udziału w Zebraniu.