Aktualności

Mazurki Dwa, fot Magdalena Misiura

Walne Zebranie

Zapraszamy Członków Klubu Ptaków Polskich!

W związku z pismem z dnia 7 października 2019r podpisanym przez 1/3 Członków stowarzyszenia Ptaki Polskie,
które wpłynęło do siedziby stowarzyszenia 11 października 20019r informujemy,
że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Ptaki Polskie odbędzie się 4 listopada 2019r, o godzinie 10:00, w siedzibie stowarzyszenia w Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 21.

Serdecznie zapraszamy!

LIST CZŁONKÓW W SPRAWIE WALNEGO ZEBRANIA.
 
 

Autor: Piotr Kamont

Źródło: Ptaki Polskie