Dołączcie do sieci Szkól na pTAK!

Dołączcie do akcji Szkoła na pTAK!

Szkoła na pTAK! to ogólnopolska akcja edukacyjna poświęcona Przyrodzie, a w szczególności ptakom. Jest częścią realizowanej przez nas Ogólnopolskiej Kampanii Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!, etap 3.

Skierowana jest do szkół, przedszkoli, ośrodków wychowawczych, organizacji i wszelkiego rodzaju instytucji edukacyjnych w całej Polsce. Ważne, by ptaki, przyroda, ich ochrona oraz nasza idea na pTAK! były Wam bliskie.

Akcja nie jest ograniczona czasowo ani wiekowo. Z naszą ideą wychodzimy do dzieci i młodzieży, do dorosłych i seniorów. Wierzymy, że na pTAK! można być zawsze – przez całe życie.
 
Jakie są korzyści z przystąpienia do akcji Szkoła na pTAK!?
 
Jako natchnienie do owocnej współpracy i szerzenia idei na pTAK! opracowaliśmy bezpłatny pakiet edukacyjny Bądź na pTAK! Do jego stworzenia zainspirowały nas ptaki. Teraz pragniemy zainspirować nimi Was.

W Wasze ręce oddajemy gotowe materiały – scenariusze zajęć wraz z oryginalnymi pomocami dydaktycznymi. Całość możecie z łatwością wykorzystać podczas prowadzonych zajęć czy organizowanych spotkań.

Oprócz pakietu edukacyjnego każda instytucja włączająca się w akcję otrzyma bezpłatne materiały edukacyjno-informacyjne.

Poza materiałami w wersji papierowej do Waszej dyspozycji będą również liczne materiały elektroniczne: prezentacje, porady i wskazówki oraz propozycje dodatkowych akcji (działań), które będziecie mogli przeprowadzić w swojej instytucji. Stopniowo zamieszczać je będziemy na naszej stronie, w zakładce Szkoła na pTAK!

Ponadto służymy Wam wsparciem i pomocą. Dysponując wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami chętnie poradzimy Wam w wątpliwych kwestiach, odpowiemy na problematyczne pytania, zaproponujemy najlepsze rozwiązanie.

Akcja Szkoła na pTAK! to idealna okazja do wypromowania placówki. Przesyłane przez Was materiały i relacje z Waszych działań będziemy zamieszczać na naszej stronie www.jestemnaptak.pl. Będziemy pisać o Waszym zaangażowaniu i dokonaniach na naszym profilu Facebook. Będziemy również promować Was podczas lokalnych i ogólnopolskich działań organizowanych przez nasze stowarzyszenie.

Instytucje, które wykażą szczególne zaangażowanie w realizacje działań na pTAK! otrzymają DyplomSzkoły (Instytucji) na pTAK!
 
Co można zrobić w ramach akcji Szkoła na pTAK!?
 
Szkoła na pTAK! to przede wszystkim zajęcia, spotkania, warsztaty, wykłady i prelekcje. Rozmawiajcie na nich o ptakach i Przyrodzie.

To wycieczki przyrodnicze czy krótkie spacery ornitologiczne. Poznawajcie Przyrodę z bliska.

To występy artystyczne, konkursy czy konkretne działania chroniące Przyrodę. Nie ograniczajcie się – bądźcie twórczy.

To również szereg innych wydarzeń, które możecie przeprowadzić lub w które możecie się włączyć:
  • Akcja na pTAK! Organizujcie regularne działania tematyczne. Dokarmiajcie ptaki, wieszajcie budki lęgowe, sadźcie i siejcie rośliny, róbcie zdjęcia lub rękodzieła. Stwórzcie swoją autorską akcję na pTAK!
  • Ogród na pTAK! Zaprojektujcie i stwórzcie bioróżnorodną, przyjazną Przyrodzie ostoję. Niech będzie to bezpieczne schronienie dla ptaków i innych zwierząt pełne bogactwa roślin ipysznego pokarmu.
  • Klub Ptaków Polskich. Powołajcie przyszkolny/lokalny Klub Ptaków Polskich. Organizujcie w nim regularne spotkania, wycieczki terenowe, prelekcje i warsztaty dotyczące ptaków i Przyrody.
  • Noc Sów. Weźcie udział w jedynej takiej nocy w Polsce – ogólnopolskim wydarzeniu edukacyjnym poświęconemu sowom. Corocznie, podczas jednej z kwietniowych nocy, odkrywajcie razem z nami świat sów. Poznajcie Włochatkę, Uszatkę, Sóweczkę i inne nocne zabójczynie żyjące w Polsce.
  • Zielona Szkoła. Wybierzcie się z nami nad biebrzańskie bagna. Wspólne spacery po bagnach, poszukiwania Łosi, podglądanie ptaków i obcowanie z Przyrodą. Podczas organizowanych przez nas kilkudniowych warsztatów przyrodniczo-ornitologicznych dla dzieci i młodzieży odkryjecie piękno Biebrzy i jej okolic.
Do czego zobowiązuje udział w akcji Szkoła na pTAK!?
 
Włączając się w akcję Szkoła na pTAK! zobowiązujecie się do przesłania relacji, wrażeń lub refleksji z zajęć na pTAK! - co najmniej jednej w terminie do 3 miesięcy od momentu otrzymania pakietu Bądź na pTAK! Mogą to być relacje zabawne! Zachęcajcie Uczniów do ich współtowrzenia! Słowem,  pochwalcie się i pokażcie, jakie działania na pTAK! prowadzicie. Czekamy na fotorelacje, sprawozdania oraz inne oznaki Waszej aktywności.

Materiały wysyłajcie na adres: [email protected] Najciekawsze opublikujemy na naszej stronie www.jestemnaptak.pl

Mamy świadomość, że możliwości i warunki aktywności w ramach akcji będą różne. Podczas gdy jedni będą angażować się w działania na szeroką skalę, inni swoją aktywność ograniczą do kilku zajęć. W obydwu przypadkach jest to zgodne z założeniami akcji. Warunkiem jest, aby Wasze działania były działaniami na pTAK!
 
Jak dołączyć do akcji Szkoła na pTAK!?
  
Aby dołączyć do akcji Szkoła na pTAK!, należy wypełnić Deklarację przystąpienia do akcji Szkoła na pTAK!, którą możecie pobrać tutaj.

Wypełniony i podpisany dokument wraz z pieczątką instytucji należy przesłać pocztą na adres:

Ptaki Polskie
ul. Dolistowska 21
19-110 Goniądz

bądź w wersji zeskanowanej na adres mailowy: [email protected]


Po otrzymaniu deklaracji Wasza placówka zostaje włączona do akcji Szkoła na pTAK! W ramach przystąpienia do akcji otrzymacie od nas drogą pocztową bezpłatny egzemplarz pakietu edukacyjnego Bądź na pTAK!

Zainteresowane instytucje prosimy o pokrycie kosztów wysyłki, które wynoszą 30 złotych.
Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy stowarzyszenia: 20 8769 0002 0000 6565 2000 0070
z dopiskiem "Przesyłka pakietu – Szkoła na pTAK!" i nazwą instytucji.

Wraz z nadsyłaniem Deklaracji prosimy również o dołączenie potwierdzenia przelewu.

Zachęcamy do osobistego odbioru pakietu w naszym biurze w Goniądzu, po wcześniejszym umówieniu się. Wówczas nie ma kosztów związanych z wysyłką pakietu.

Uwaga! Pakiet edukacyjny dla szkół podstawowych w formie papierowej został wyczerpany.
Zachęcamy do korzystania w zamian z pakietu dla szkół gimnazjalnych, z którego z powodzeniem korzysta coraz więcej placówek edukacyjnych. Pakiet do obejrzenia
tutaj.
Przesłanie wypełnionej deklaracji oraz potwierdzenia przelewu przez przedszkola i szkoły podstawowe jest równoznaczne z akceptacją pakietów dla szkół gimnazjalnych.

Jeżeli chcecie uzyskać dodatkowe informacje na temat akcji Szkoła na pTAK!, prosimy o kontakt z Piotrem Kamontem[email protected]

Przyłączcie się do nas i bądźcie na pTAK!
Dla dobra ludzi, ptaków i całej przyrody.

Autor: Ewa Stróżniak/Magdalena Puczko

Źródło: Ptaki Polskie