Parki Narodowe & Rezerwaty

Kampinoski Park Narodowy

Utworzony w 1959 roku, położony w sąsiedztwie Warszawy, obejmuje rozległe tereny Puszczy Kampinoskiej (powierzchnia wynosi 38 544 ha, otuliny – 37 756 ha). Pod ochroną ścisłą znalazło się 4636 ha.

Wśród 118 zespołów roślinnych dominują lasy (ok.71 %), głównie bory (mieszane świeże i wilgotne, sosnowe – goryszowy i rzadszy modrzaczkowy, trzęślicowe), ale też grądy, olsy, fragmenty nadrzecznych łęgów, dąbrowa świetlista. Bardzo cenny, choć rzadki jest bór bagienny z występująca tu chamedafne północną, reliktem polodowcowym.

 

Obok lasów występują tu torfowiska niskie, przejściowe i wysokie, murawy napiaskowe, murawy kserotermiczne, szuwary, turzycowiska, łąki wilgotne i świeże, pastwiska, wrzosowiska. Charakterystycznym elementem przyrody Parku są wydmy w kształcie półksiężyca, których krańce (ramiona) skierowane są „pod wiatr” a środek zwrócony zgodnie z kierunkiem wiania (są to wydmy paraboliczne). W KPN zwrócone są one czołem na wschód.

 

W Parku występuje ok. 1370 gatunków roślin naczyniowych, w tym 35 gatunków paprotników. Do ciekawych roślin należą: gatunki oceaniczne – goździeniec okółkowy, chroszcz nagołodygowy, skalnica ziarnista, wąkrota zwyczajna, prosiennicznik nagi i tomka oścista, gatunki subkontynentalne – leniec bezpodkwiatkowy, krwawnik pannoński, kocanki piaskowe, gatunki górskie – zaproć górska, paprotnik kolczysty, nerecznica górska, świerzbnica leśna, pępawa miękka, gatunki borealne – wroniec widlasty, nerecznica grzebieniasta, wierzba czarniawa, pomocnik baldaszkowy, zimoziół północny, gatunki ciepłolubne – goździk piaskowy, łyszczec baldachogronowy, sasanka łąkowa, wężymord stepowy, owsica łąkowa. Na łąkach kwitną rzadkie gatunki – storczyki, goździk pyszny, centuria pospolita.

 

Zróżnicowanie siedlisk i flory umożliwia bytowanie wielu gatunkom zwierząt. W Parku stwierdzono występowanie m.in. 59 gatunków mięczaków, 390 gatunków pajęczaków, ponad 2000 owadów, 27 gatunków ryb, 13 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, 153 gatunki lęgowe ptaków i 52 gatunki ssaków.

 

Wśród ptaków występują: derkacz, bąk, bączek, bocian czarny, trzmielojad, błotniak stawowy i łąkowy, orlik krzykliwy, kropiatka, zielonka, żuraw, samotnik, sowa błotna, rybitwa zwyczajna i białoczelna, lelek, dzięcioły czarny, syryjski, białogrzbiety, średni i zielonosiwy, lerka, jarzębatka, muchołówka mała, ortolan.

 

Trzy gatunki ssaków (łoś, ryś, bóbr europejski) zostały reintrodukowane. Obecnie populacje łosia i bobra są stabilne.

 

Największym zagrożeniem jest osuszanie obszarów Parku powodujące zanik siedlisk uzależnionych od wody, m.in. torfowisk. Również zaprzestanie tradycyjnego korzystania z łąk, to jest wypasu zwierząt i koszenia, doprowadzić może do zmiany składu gatunkowego i zarastania łąk krzewami.

 

Kampinoski Park Narodowy

ul. Tetmajera 38 05-080 Izabelin

tel. (022) 722 60 01,

722 60 21

fax: (022) 722 65 60

e-mail: [email protected]

www.kampinoski-pn.gov.pl

Autor: brak

Źródło: brak

Powiązane artykuły

Światowy Dzień Mokradeł.

Światowy Dzień Mokradeł.

02 luty 2015

Po raz pierwszy obchodzony był w 1997 roku.

WIĘCEJ >
Pamiętamy.

Pamiętamy.

01 wrzesień 2014

1 września łączymy się z całym światem upamiętniając ostatnią z Gołębi Wędrownych – Marthę. Właśnie dzisiaj mija 100 lat od jej śmierci.

WIĘCEJ >
Drawieński Park Narodowy

Drawieński Park Narodowy

01 październik 2010

Został utworzony w 1990 roku Parku, jego powierzchnia wynosi 11441,34 ha, z czego pod ochroną ścisłą znajduje się 569,36 ha, ochroną częściową 10225,02 ha, a krajobrazową – 313,19 ha. Powierzchnia otuliny wynosi 40896 ha.

WIĘCEJ >