Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Goniądz, 3 września 2015
 
Ogłoszenie o wynikach konkursu i przeprowadzonych negocjacji na stworzenie dwóch gier edukacyjnych w formie aplikacji na smartfony i PC w ramach Kampanii Bądź na pTAK!
 
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 2 lipca 2015 roku konkurs na stworzenie dwóch gier edukacyjnych w formie aplikacji na smartfony i PC w ramach Kampanii Bądź na pTAK!, wpłynęły 3 wnioski o dopuszczenie do konkursu.
Prace konkursowe złożyły 3 firmy.
 
W dniu 27 lipca 2015 wyłoniono dwie firmy z największą ilością punktów i zaproszono do negocjacji.
 
W dniu 12 sierpnia 2015 roku odbyły się negocjacje z firmą Tomorrow Sp. z o.o. ul. Brzeska 2, 03-737 Warszawa,
a w dniu 14 sierpnia 2015 roku odbyły się negocjacje z firmą Nawia Games Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 20 biur. 313, 80-175 Gdańsk.
 
Zamówienie zostanie udzielone firmie Nawia Games Sp. z o.o.
 
Cena za zrealizowanie dwóch gier edukacyjnych w formie aplikacji na smartfony i PC wynosi 169 740,00 zł. brutto.