Zamówienia Publiczne

Biebrza, fot. Marcin Siuchno

Przetarg na organizację wycieczek podczas Zlotu Ptaków Polskich.

Goniądz: Usługa w zakresie organizacji wycieczek na Zlocie Ptaków Polskich Numer ogłoszenia: 173950 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie , ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jestemnaptak.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie organizacji wycieczek na Zlocie Ptaków Polskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa w przedmiocie organizacji wycieczek na zlocie Ptaków Polskich: 1. Trzy wycieczka na trasie Goniądz - Carska Droga, Długa Luka - Goniądz, Odległość dowozu busem/autokarem ok. 75 km + 1,5 km. Wędrówki. Wyprawa przyrodniczo-edukacyjna wzdłuż Carskiej Drogi połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków, czas trwania wyprawy od godziny 3.00 do 7.00 (wliczając czas dojazdu) w dniach 20-22 czerwca 2014 roku, wyprawa odbywa się pod opieką przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. Terminy wycieczek: 20 czerwca - w godzinach 3.00.- 7.00. 21 czerwca - w godzinach 3.00. - 7.00. 22 czerwca - w godzinach 3.00. - 7.00. Wycieczki dla 57 osób ( 3 x po 19 osób) 2. Cztery spływy kajakowe na trasie Goniądz - Wroceń. Odległość dowozu busem/autokarem ok. 8 km + 11 km spływu kajakowego. Wyprawa ma odbyć się pod opieką ratowników wodnych. Czas trwania spływu - 3 godziny. Terminy spływów: 20 czerwca - w godzinach 9.00. - 12.00. oraz 10.00. - 13.00. 21 czerwca - w godzinach 9.00. - 12.00. oraz 10.00. - 13.00. Łączna ilość osób mająca uczestniczyć w wycieczkach to 160 osób ( 4 x 40 osób). 3. Wycieczka na trasie Goniądz- Osowiec. Odległość dowozu busem/autokarem ok. 25 km + 2 km pieszej wędrówki. Warsztaty przyrodniczo-edukacyjna dla rodzin z dziećmi; podczas których uczestnicy dowiedzą w jaki sposób chronić ekosystem bagien oraz będą mieli okazję zbadać okoliczną florę oraz faunę. Czas trwania warsztatów - 3 godziny. Warsztat mają się odbyć się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. Powyższe wycieczki mają odbyć się dwie: w dniu 20 czerwca - w godzinach 10.00. - 13.00. w dniu 21 czerwca - w godzinach 11.00. - 14.00. Łączna ilość osób mających uczestniczyć w wycieczkach to 80 osób ( 2 x 40 osób). 4. Wycieczka na trasie Goniądz - Brzostowo. Odległość dowozu busem ok. 100 + 1 km pieszej wędrówki. Wyprawa przyrodniczo-edukacyjna połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków. Czas trwania wyprawy - 4 godziny (wliczając czas dojazdu). Wyprawa powinna się odbyć pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. Powyższe wycieczki mają odbyć się dwukrotnie: w dniu 20 czerwca - w godzinach 14.30. - 18.30. w dniu 21 czerwca - w godzinach 14.30. - 18.30. Łączna ilość osób mających uczestniczyć w wycieczkach to 78 osób ( 2 x 39 osób). 5. Spływ kajakowy na trasie Goniądz - Osowiec. Odległość dowozu busem/autokarem ok. 8 km + 8 km spływu kajakowego. Wyprawa ma odbyć się pod opieką ratowników wodnych. Czas trwania spływu - 2 godziny. Powyższe wycieczki mają odbyć się 3: w dniu 20 czerwca - w godzinach 15.00. - 17.00. w dniu 21 czerwca - w godzinach 14.00. - 16.00. oraz 15.00. - 17.00. Łączna ilość osób mająca uczestniczyć w wycieczkach to 120 osób ( 3 x 40 osób). 6. Wędrówka piesza po terenie Goniądza - odległość 2 km (bez dowozu). Wyprawa przyrodniczo-edukacyjna piesza połączona z warsztatami terenowymi dla rodzin z dziećmi oraz obserwacją bezkręgowców, płazów i ptaków. Czas trwania wędrówki - 3 godziny. Wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach obserwowanych bezkręgowców, płazów i ptaków. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w siatkę do odławiania bezkręgowców wodnych oraz pudełka z lupami do oglądania bezkręgowców. Powyższa wycieczka powinna odbyć się dwukrotnie: w dniu 20 czerwca - w godzinach 15.00. - 18.00. w dniu 22 czerwca - w godzinach 8.00. - 11.00. Łączna ilość osób mających uczestniczyć w wycieczkach to 80 osób (2 x 40 osób). 7. Warsztaty piesze po terenie Goniądza - odległość 2 km (bez dowozu). Warsztaty przyrodniczo-edukacyjne dla rodzin z dziećmi, z wykorzystaniem odlewów tropów biebrzańskich ssaków, poradników do rozpoznawania tropów, oraz zestawu do pamiątkowych odlewów gipsowych tropów jako pomocy dydaktycznych. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą w jaki sposób rozpoznawać na bagnach tropy mieszkających tam zwierząt oraz każdy z nich otrzyma pamiątkowy odlew. Warsztaty prowadzi przeszkolony przewodnik. Czas trwania warsztatów - 3 godziny. Powyższe wycieczki powinny odbyć się dwukrotnie: w dniu 20 czerwca - w godzinach 15.00. - 18.00. w dniu 22 czerwca - w godzinach 8.00. - 11.00. Łączna ilość osób mających uczestniczyć w wycieczkach to 80 osób (2 x 40 osób). 8. Wędrówka piesze po terenie Goniądza - odległość 3 km (bez dowozu). Wyprawa przyrodniczo-edukacyjna poświęcona przede wszystkim sowom i innym ptakom nocnym. Warsztaty prowadzi przeszkolony przewodnik. Czas trwania warsztatów - 3 godziny. Powyższe wycieczki powinny odbyć się dwukrotnie: w dniu 20 czerwca - w godzinach 19.00. - 22.00. w dniu 21 czerwca - w godzinach 19.00. - 22.00. Łączna ilość osób mających uczestniczyć w wycieczkach to 30 osób (2 x 15 osób). 9. Wycieczka na trasie Goniądz - Barwik. Odległość dowozu busem/autokarem ok. 50 km + 5 km piesza wędrówka. Wyprawa przyrodniczo-edukacyjna śródbagienną groblą połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków. Czas trwania wyprawy - 4 godziny (wliczając czas dojazdu). Wyprawa odbywa się pod opieką przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. Termin powyższej wycieczki: w dniu 20 czerwca - w godzinach 19.00. - 23.00. Łączna ilość osób mających uczestniczyć w wycieczkach to 19 osób. 10. Wycieczka na trasie Goniądz - Długa Luka. Odległość dowozu busem/autokarem ok. 75 km + 1,5 km piesza wędrówka. Wyprawa przyrodniczo-edukacyjna śródbagienną groblą połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków. Czas trwania wyprawy - 4 godziny (wliczając czas dojazdu). Wyprawa odbywa się pod opieką przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. Termin powyższej wycieczki: w dniu 21 czerwca - w godzinach 19.00. - 23.00. Łączna ilość osób mających uczestniczyć w wycieczkach to 19 osób. 11. Wycieczka na trasie Goniądz - Gugny Barwik. Odległość dowozu busem/autokarem ok. 42 km + 9 km pieszo. Czas trwania wyprawy - 5 godziny (wliczając czas dojazdu). Wyprawa przyrodniczo-edukacyjna w tym 3,5 km odcinkiem bagiennym połączona z obserwacją miejscowej flory i fauny oraz nauką poruszania się po bagnach, czas trwania wędrówki. Wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. Termin powyższej wycieczki: w dniu 21 czerwca - w godzinach 8.00. - 13.00. Łączna ilość osób mających uczestniczyć w wycieczkach to 39 osób. 12. Wycieczka na trasie Goniądz - Mścichy. Odległość dowozu busem/autokarem ok. 50 km + 5 km pieszo. Wyprawa przyrodniczo-edukacyjna śródbagienną groblą połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków. Czas trwania wyprawy - 4 godziny. Wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. Termin powyższej wycieczki: w dniu 21 czerwca - w godzinach 9.30. - 13.30. Łączna ilość osób mających uczestniczyć w wycieczkach to 19 osób. 13. Wycieczka na trasie Goniądz - Osowiec. Odległość dowozu busem/autokarem ok. 18 km + 1,5 km pieszo. Wyprawa przyrodniczo-edukacyjna śródbagienną groblą połączona z obserwacją znajdujących się w okolicy ptaków wodnych oraz biebrzańskich ssaków. Czas trwania wyprawy - 2,5 godziny. Wyprawa odbywa się pod opieką przeszkolonego przewodnika udzielającego informacji o zwyczajach i życiu biebrzańskich zwierząt. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lornetkę do obserwacji zwierząt ponadto na każdych 10 osób będących uczestnikami wyprawy będzie przypadała 1 luneta. Termin powyższej wycieczki: w dniu 22 czerwca - w godzinach 8.30. - 11.00. Łączna ilość osób mających uczestniczyć w wycieczkach to 19 osób..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.06.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki udziału w postępowaniu tj. przedstawią dokument potwierdzający, że od trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu byli wpisani do rejestru organizatorów turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.jestemnaptak.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W biurze Stowarzyszenia, Sopot ul. Abrahama 1/2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2014 godzina 18:00, miejsce: W biurze Stowarzyszenia, Sopot ul. Abrahama 1/2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany z programów norweskich którego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie (treść zamówienia)

2. SIWZ

Autor: Ptaki Polskie

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Na podniebnym szlaku

Na podniebnym szlaku

09 maj 2014

Corocznie od 2006 roku w drugi weekend maja obchodzimy Światowy Dzień Ptaków Wędrownych. Obchody te skupiają się na jednym z najbardziej niezwykłych zjawisk przyrody, jakim są powietrzne podróże ptaków. Z tej okazji pragniemy przybliżyć Wam naturę wędrówek jednych z najbardziej migrujących ptaków świata...

WIĘCEJ >
Co można znaleźć na Zielonych Wyspach?

Co można znaleźć na Zielonych Wyspach?

26 sierpień 2015

W rezerwacie Ptaków Polskich widać już pierwsze efekty działań ochronnych.

WIĘCEJ >
Jej Wysokość Ochrona Przyrody

Jej Wysokość Ochrona Przyrody

31 maj 2014

Gdy wszedłem do czatowni, zaskoczył mnie tłum ludzi.

WIĘCEJ >