Szkoła Liderów i Edukatorów Przyrody

Sieć Szkół na pTAK! rozwija się. Rozdajemy pakiety edukacyjne!

W sieci Szkół na pTAK! warsztat za warsztatem.

21 Liderów i Edukatorów Regionalnych prowadzi obecnie warsztaty edukacyjne na a terenie całej Polski.
Szkołom przystępującym do sieci Liderzy rozdają pakiety edukacyjne odpowiednie na różne etapy kształcenia.
Pakiety rozsyłane są również z siedziby Ptaków Polskich. A wszystko w trosce o przyrodę i o to, by jak najwięcej ludzi było na pTAK!

200 sztuk pakietów - starannie opracowanych, z bogatą szatą graficzną,  aktywizujących nauczycieli i uczniów -
trafiło już do szkół, przedszkoli, ośrodków edukacyjnych, instytucji wychowawczych, organizacji pozarządowych, parków narodowych i krajobrazowych, nadleśnictw...

Sieć Szkół na pTAK! rozrasta się, a w raz z nią idea Bądź na pTAK!  dociera do najodleglejszych zakątków Polski. Jest nas coraz więcej! To bardzo dobra nowina, ponieważ im więcej młodych ludzi będzie dostrzegało piękno ptaków i całej przyrody, rozumiało potrzeby ptaków i zagrożenia płynące dla przyrody ze strony człowieka, tym większe szanse, że ci ludzie staną się w przyszłości świadomymi obrońcami praw przyrody.

Zachęcamy do zapoznania się z wersją elektroniczną pakietów

Dołączajcie do sieci Szkół na pTAK! Dotrzemy wszędzie!