Jestem na pTAK!

Specjalistę /-tkę ds. Komunikacji & PR

W związku z wdrożeniem Projektu pod nazwą Bagna są Dobre szukamy osoby na stanowisko...

Ogłoszenie Rekrutacyjne

 

W związku z wdrożeniem Projektu pod nazwą Bagna są Dobre! Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania, realizowanego w partnerskiej współpracy Parku Narodowego „Ujście Warty” oraz stowarzyszenia Ptaki Polskie, a finansowanego ze środków Unii Europejskiej LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ptaki Polskie, jako beneficjent wiodący, poszukują osoby na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. Komunikacji & PR.

 

Ogólny cel pracy:

Promocja Projektu i jego idei, działania wspierające w obszarze edukacji, komunikacji i budowanie relacji z otoczeniem społecznym i Interesariuszami.

 

Kluczowe oraz wspierające cele i zadania związane ze stanowiskiem:

 • Promocja oraz wsparcie komunikacyjne dla działań przewidzianych w Projekcie oraz jego idei.
 • Nawiązywanie i budowanie kontaktów z otoczeniem społecznym oraz Interesariuszami Projektu i stowarzyszenia Ptaki Polskie.
 • Pisanie tekstów do wydawnictw i publikacji związanych z Projektem – w tym www.
 • Prowadzenie punktu i serwisu informacyjnego w sprawach związanych z Projektem.
 • Budowanie planów i strategii medialnych/komunikacyjnych na potrzeby Projektu. Bieżące raportowanie pracy zgodnie z zasadami sprawozdawczości określonymi przez Grantodawców Projektu oraz wytycznymi Koordynatora.
 • Pomoc w realizacji zadań podobnych i innych realizowanych przez Ptaki Polskie.

Ostateczny zakres obowiązków będzie uzgodniony w umowie o pracę i może on się różnić w zależności od kwalifikacji i doświadczenia wybranego Kandydata/Kandydatki.

 

Kluczowe umiejętności, wiedza, doświadczenie, postawy:

 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i społecznych – w tym łatwość nawiązywania i budowania kontaktów.
 • Umiejętności lub doświadczenie o charakterze redakcyjnym i/lub publicystycznym.
 • Wysokie nastawienie na cel i koncentracja na zadaniu.
 • Postawa kooperacji/synergii i umiejętność współpracy.
 • Postawa osobistego zaangażowania i poczucie (współ)odpowiedzialności.
 • Pełna znajomość obsługi urządzeń biurowych, w tym standardowych narzędzi informatycznych.

 

Wspierające umiejętności, wiedza, doświadczenie, postawy:

 • Doświadczenie na polu komunikacji społecznej, edukacji i/lub PR Wysokie standardy organizacyjne.
 • Mobilność, gotowość do wyjazdów służbowych oraz pracy w nietypowych godzinach.
 • Wykształcenie kierunkowe i/lub zainteresowanie zagadnieniami ochrony przyrody.
 • Gotowość uczenia się.
 • Co najmniej dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Prawo jazdy kategorii B. Wymiar godzin pracy: Pełen etat (40 godzin tygodniowo).

 

Miejsce pracy:

Preferencyjnie biuro Projektu w Witnicy. Dopuszcza się pracę w biurze w Sopocie lub Goniądzu – z systematycznymi, okresowymi pobytami w regionie wdrażania Projektu.

 

Forma i czas zatrudnienia:

Umowa o pracę lub inna forma zatrudnienia na czas określony: od października 2011 do czerwca 2014, z okresem próbnym do 6 miesięcy.

 

Przełożeni:

Specjalista/Specjalistka ds. Komunikacji & PR organizacyjnie podlegać będzie bezpośrednio Koordynatorce Projektu, pośrednio podlegać będzie prezesowi Zarządu Ptaków Polskich odpowiedzialnego za procesy komunikacji i relacji społecznych. Przyszły Pracownik przyjmie też strukturę oraz wszelkie ogólne zasady organizacyjne obowiązujące w Stowarzyszeniu Ptaki Polskie.

 

Inne relacje zawodowe:

Z racji partnerskiego charakteru Projektu, Specjalista/Specjalistka ds. Komunikacji & PR może wchodzić w relacje zawodowe o charakterze merytorycznym, nie hierarchicznym, z Pracownikami Parku Narodowego „Ujście Warty”. Ponadto przyjmie nadzór Dyrektora Parku w odniesieniu do terenu wdrożenia projektu, którego Park jest gospodarzem.

 

Wynagrodzenie:

Wysokość wynagrodzenia zostanie zakomunikowana podczas rozmowy rekrutacyjnej.

 

O Projekcie:

Projekt Bagna są Dobre! ma na celu rewitalizację kompleksu posusznego o łącznej powierzchni blisko 5000ha. Pierwsze tej skali przedsięwzięcie w historii kraju doskonale łączy aktywną ochronę przyrody z ekstensywnym rolnictwem i bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. Jako taki, projekt ma potencjał stać się modelowym rozwiązaniem dla podobnych działań w przyszłości. Ma zasadniczo charakter inwestycyjny i koncentruje się wokół przebudowy zdegradowanej sieci melioracyjnej, która ma służyć nawodnieniu i utrzymaniu odpowiedniego poziomu wód gruntowych na obszarze wdrożenia. W perspektywie przyrodniczej naszym bezpośrednim celem jest ochrona ptaków związanych z siedliskami mokradłowymi. To właśnie praca nad odtworzeniem (i dalej aktywną ochroną) mokrych łąk i bagien – krajobrazów i siedlisk najbardziej dzisiaj zagrożonych i jednocześnie najcenniejszych - jest sprawą kluczową dla osiągnięcia celów naszego przedsięwzięcia. Całość wspierają i uzupełniają liczne działania o charakterze komunikacyjnym i edukacyjnym.

 

Kontakt i korespondencja:

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej w pliku PDF lub JPG, najpóźniej do dnia 15 września na OBYDWA adresy jednocześnie: [email protected] [email protected]

 

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: tel: 58 719 12 28, kom: 603 746 737, kom: 785 746 737

 

Pobierz ogłoszenie w formie PDF

Galeria

Autor: Jacek Karczewki

Źródło: brak

Powiązane artykuły

Zobacz pTAKa na BirdWatching.PL

Zobacz pTAKa na BirdWatching.PL

13 czerwiec 2012

Aby zobaczyć pTAKa, wystarczy pójść na spacer do lasu, na mokradła czy nawet miejski skwer. Żeby jednak w detalach i z bliska móc podziwiać piękno i niezwykłość uskrzydlonych gatunków, najlepiej wybrać się na wirtualną wyprawę po fotograf

WIĘCEJ >
Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy

05 październik 2010

Został powołany w 1973 roku celem ochrony specyficznej przyrody Bieszczadów (m.in. charakterystycznej roślinności połonin, zbiorowisk alpejskich z wysokogórskimi gatunkami wschodniokarpackimi).

WIĘCEJ >
Rudzik

Rudzik

12 listopad 2015

Pieśniarz i zabójca w jednej osobie. Prawdziwy wilczek w ptaszkowej skórze w naszym ogrodzie...

WIĘCEJ >