Szkoła Liderów i Edukatorów Przyrody

Zostań naszym Liderem i Edukatorem Regionalnym!

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej Szkole Liderów i Edukatorów Przyrody organizowanej przez Ptaki Polskie w ramach 3. Edycji Kampanii Bądź na pTAK!

UWAGA! Został przedłużony nabór na Liderów i Edukatorów Regionalnych w województwie podlaskim.

 

Jednym z podstawowych celów naszego stowarzyszenia jest efektywna, pozaszkolna edukacja przyrodnicza. Edukując chcemy uwrażliwiać, zarażać i wzbudzać pasję do otaczającego nas świata i przyrody. Działając zgodnie z naszą misją: Poznaj, Pokochaj, Pomóż, pragniemy również motywować do działania na rzecz ochrony przyrody i całej bioróżnorodności – jeśli nie na wielką skalę, to choćby we własnym ogródku. Uczymy poprzez bezpośrednie obcowanie z przyrodą, aktywizację i zabawę - im bardziej niestandardowo, tym lepiej. Edukujemy  każdego - dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów, osoby wykluczone i niepełnosprawne. I wszędzie – w szkołach, ośrodkach socjoterapeutycznych, szkołach specjalnych, bibliotekach, spółdzielniach mieszkaniowych, na Stadionie Narodowym, a nawet w… zakładach karnych.

 

By nasze działania edukacyjne mogły w jeszcze większym stopniu przyczynić się do ochrony przyrody oraz wzrostu świadomości przyrodniczej i ekologicznej społeczeństwa, postanowiliśmy rozwinąć sieć współpracy regionalnej w oparciu o stworzenie zespołu Liderów i Edukatorów Regionalnych w całej Polsce. W tym celu zdecydowaliśmy się zorganizować Szkołę Liderów i Edukatorów Przyrody.

 

W ramach Szkoły pragniemy wyedukować, przeszkolić  i przygotować 21 osób – po jednej lub dwie osoby na województwo. Po przebytych szkoleniach i praktykach rozpoczną one długofalową współpracę z naszym stowarzyszeniem jako Liderzy i Edukatorzy, wspólnie z nami będą popularyzować idee na pTAK! oraz rozwijać działania edukacyjne i przyrodnicze w swoim regionie.

 

Kto może zostać uczestnikiem?

Szkoła Liderów i Edukatorów Przyrody skierowana jest do przyrodników, pasjonatów przyrody, nauczycieli, animatorów, pedagogów, studentów oraz każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji przyrodniczej  oraz pragną swoją drogę zawodową przynajmniej częściowo związać ze stowarzyszeniem Ptaki Polskie i szeroko pojętymi działaniami edukacyjnymi i przyrodniczymi. 

 

Organizacja szkoleń

- Trzy 4-dniowe weekendy szkoleniowe (czwartek – niedziela) – łącznie 12 dni warsztatów,

- Grupa: 21 osób,

- Termin: listopad 2014 – kwiecień 2015 (pierwszy zjazd: 27-30.11 w Goniądzu nad Biebrzą)

- Miejsce: szkolenia odbędą się w miejscach o dużych walorach przyrodniczych. Planowane są dwie lokalizacje, w których Ptaki Polskie realizują liczne działania edukacyjne oraz duże projekty związane z czynną ochroną gatunków i siedlisk przyrodniczych: Goniądz nad Biebrzą (Biebrzański Park Narodowy) i Witnica nad Wartą (Park Narodowy „Ujście Warty”).

 

Co zapewniamy?

- udział w Szkole jest całkowicie bezpłatny - w ramach organizowanych szkoleń pokrywamy koszty dojazdów, wyżywienia i noclegów,

- materiały szkoleniowe i edukacyjne, pomoce dydaktyczne, gotowe scenariusze zajęć i prezentacje multimedialne do prowadzenia zajęć, w tym pakiet edukacyjny Bądź na pTAK! dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

- wynagrodzenie w ramach przeprowadzenia 30 godzin warsztatów przyrodniczych w szkołach bądź innych ośrodkach edukacyjnych,

- pomoc i szerokie wsparcie merytoryczne, pedagogiczne oraz organizacyjne, poparte latami doświadczeń i praktyki,

- wyjątkową współpracę oraz najlepsze warunki wzrostu i osobistego rozwoju.

 

Metody pracy

Szkolenia będą miały charakter głównie warsztatowy, z wykorzystaniem praktycznych metod nauczania i w oparciu o konkretne zadania, czyli tzw. „case'y”. Częściowo będą również uzupełniane wykładami teoretycznymi i prezentacjami multimedialnymi. Pracować będziemy zarówno w sali szkoleniowej, jak i w terenie.

 

Program szkoleń

Cykl planowanych szkoleń obejmować będzie następujące obszary:

 

1.     Trening umiejętności społecznych i kreatywności.

Zajęcia koncentrować się będą przede wszystkim na umiejętnościach miękkich i treningu kreatywności. Będą miały charakter interaktywnego warsztatu zespołowego. Zgodnie z założeniami metodologicznymi, szkolenie to będzie realizowane z wykorzystaniem metod zmierzających do budowania możliwie największej dynamiki procesów grupowych oraz zaangażowania osobistego, gdzie najważniejsze to: gry i ćwiczenia symulacyjne, techniki audio-video, dyskusje i analizy.

Szkolenie dotyczyć będzie m.in. następujących obszarów:

- Skuteczna komunikacja jako podstawowe narzędzie Lidera,

- Sztuka autoprezentacji i prezentacji,

- Sztuka motywowania i angażowania grupy,

- Konflikt i sytuacje trudne w procesie edukacji,

- Rola Lidera,

- Budowanie relacji,

- Praca w zespole – sztuka budowania zespołu i promowanie współpracy,

- Skuteczne negocjacje.

 

2.     Edukacja przyrodnicza na pTAK!

Zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia edukacyjnych zajęć przyrodniczych skierowanych do różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży, dorosłych) i społecznych, opracowywania scenariuszy lekcyjnych, pracy z pomocami dydaktycznymi oraz tworzenia indywidualnej oferty edukacyjnej. Podczas warsztatów uczestnicy w swoim własnym gronie prowadzić będą przykładowe zajęcia edukacyjne.

Szkolenie dotyczyć będzie m.in. następujących obszarów:

- Podstawy pedagogiki oraz zagadnienia z zakresu psychologii dziecka,

- Pozaszkolne, niekonwencjonalne metody i techniki pracy w edukacji przyrodniczej,

- Edukacja outdoorowa,

- Edukacja ekologiczna a kultura i sztuka,

- Rola i misja Edukatora – jaki powinien być idealny Edukator,

- Niestandardowa edukacja przyrodnicza a szkoła - współpraca ze szkołami i innymi ośrodkami edukacyjnymi,

- Podstawowa wiedza przyrodnicza (np. rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt, podstawy ich biologii i zastosowań).

 

3.     Warsztaty i wycieczki terenowe w praktyce.

Poznanie i doskonalenie metod i umiejętności pracy w terenie z wykorzystaniem dostępnych środowisk (las, woda, bagna, łąka itp.), z uwzględnieniem czterech pór roku oraz różnych warunków pogodowych - praca ze sprzętem badawczym, gry i zabawy przyrodnicze, gry terenowe.

 

4.     Pozyskiwanie funduszy.

Szkolenie skupiać się będzie na szerokiej wiedzy dotyczącej dostępnych źródeł dofinansowania (ogólnokrajowych i międzynarodowych) oraz sposobach pozyskiwania funduszy na projekty i działania bezpośrednio związane z ochroną przyrody, komunikacją czy edukacją. Zajęcia w dużym stopniu będą miały również charakter warsztatowy i dotyczyć będą przygotowywania aplikacji, budżetu i matrycy logicznej projektu na bazie istniejących funduszy i dostępnych aplikacji. W ramach pozyskiwania środków z innych źródeł, zostaną także omówione i przećwiczone techniki dotyczące działań fundraisingowych oraz sponsoringu.

 

5.     Idea na pTAK!

Szkolenie to przybliży i wyjaśni misję stowarzyszenia Ptaki Polskie, którą zawarliśmy w trzech słowach: Poznaj, Pokochaj, Pomóż. Dotyczyć będzie historii, działań, osiągnięć i celów stowarzyszenia oraz metod, jakimi chcemy je zrealizować i kodeksu etycznego, którym kierujemy sie na codzień. Uczestnicy poznają strukturę i komunikację wewnętrzną organizacji oraz podstawowe zasady działania w obszarze ngo - na przykładzie naszych doświadczeń i projektów. Skupimy się szczególnie na samej Kampanii Bądź na pTAK! oraz akcji edukacyjnej Szkoła na pTAK!, ich celach, sukcesach i roli Liderów i Edukatorów Regionalnych w ich realizacji.

 

Prowadzący 

Warsztaty, wykłady oraz zajęcia terenowe prowadzone będą przez doświadczonych i wysoko wyspecjalizowanych trenerów i znawców w dziedzinie przyrody, edukacji przyrodniczej, pozyskiwania funduszy, psychologii i pedagogiki, którzy na stałe współpracują z Ptakami Polskimi.

 

Warsztaty edukacyjne w szkołach

Wszystkie osoby, które ukończą cykl szkoleń, będą miały za zadanie przeprowadzić 30 warsztatów przyrodniczych w szkołach bądź innych ośrodkach edukacyjnych w swoim regionie. Wszystkie warsztaty będą musiały odbyć się w okresie od marca 2015 do kwietnia 2016.

 

 

Aby zgłosić swoją kandydaturę na Lidera i Edukatora Regionalnego, należy wypełnić i wysłać Formularz rekrutacyjny online do 20 września 2014.

 

Dla osób zainteresowanych działaniem jako Lider i Edukator Regionalny w województwie podlaskim termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 16 listopada 2014.

 

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami, które zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne. O przyjęciu do Szkoły decydować będzie pomyślne przejście całego procesu rekrutacyjnego.

 

Listę osób, które zakwalifikują się do Szkoły Liderów i Edukatorów Przyrody podamy z początkiem listopada 2014.

 

Autor: Ewa Stróżniak

Źródło: Ptaki Polskie

Powiązane artykuły

Trzęsidupka

Trzęsidupka

21 lipiec 2015

Dlaczego pliszki cały czas machają ogonem?

WIĘCEJ >
Oszczędzaj czas i energię głupcze! - czyli o tym, jak ptaki radzą sobie z mrozem

Oszczędzaj czas i energię głupcze! - czyli o tym, jak ptaki radzą sobie z mrozem

06 luty 2014

Patrząc za okno dwa tygodnie temu i obserwując wędrujący w dół słupek rtęci, wielu z nas zaczęło zastanawiać się, jak ptaki radzą sobie w tak niskich temperaturach. Tym bardziej, iż nawet po najmroźniejszej nocy, co rano witał nas ich weso

WIĘCEJ >
Podsumowanie I edycji  Szkoła na pTAK!

Podsumowanie I edycji Szkoła na pTAK!

18 marzec 2012

Pierwsza edycja Akcji Szkoła na pTAK! już dawno za nami. Tymczasem z niecierpliwością czekamy na kolejną, która już tuż, tuż. Zanim jednak rozpoczniemy prace nad nowymi działaniami, warto podsumować dokonania, które miały miejsce w ramach kon

WIĘCEJ >