Wpis roboczy

Torf oraz bagienna roślinność, z której powstał są jak gąbka. Wchłaniają i przechowują wodę gdy jest jej za dużo – i chronią nas przed powodziami. Gdy dookoła wody jest za mało – bagna powoli oddają wilgoć, którą zmagazynowały i w ten sposób chronią nas i nasze pola przed suszą. Jak każda gąbka – bagna oczyszczają. Wodę, glebę, powietrze…
Bo torf wiąże i odkłada ogromne ilości zabójczego dla nas dwutlenku węgla.

Na całym świecie bagna są „magazynem” lekarstw i żywności dla milionów ludzi.
Są swoistą Arką Noego – prawdziwym ziemskim rajem wszelkiego stowrzenia.

Chociaż są tak dobre i cenne, żadne inne siedlisko nie było do tej pory tak intensywnie niszczone i przekształcane. Polska jest tego „najlepszym” przykładem. Osuszyliśmy prawie wszystkie nasze torfowiska, skanalizowaliśmy rzeki, zabetonowaliśmy strumienie, zabudowaliśmy brzegi jezior. Co gorsza – wciąż to robimy…

Nic dziwnego, że nękają nas coraz bardziej nieobliczalne powodzie –
i to w tym samym czasie, gdy w innych rejonach kraju dokuczają susze…

W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt – Bagna są dobre! Ujście Warty. Odtwarzamy zniszczone niegdyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry. Zapewniamy pastwiska dla krów i miejsce do życia dla wielu gatunków ptaków.
Dla miejscowych agrogospodarzy – zajęcie i dochód.

To jedyny na taką skalę projekt w historii kraju i jeden z największych w Europie. Najlepszy dowód na to że dobro społeczne i dobro przyrody to jedno!

Czas na zmianę! Zamiast walczyć – współpracujmy z Naturą.
W końcu bagna służą nam i całej Ziemi – tak jak mało co. I mało co jest tak dobre jak bagna!…

Daj się wciągnąć i pokochaj je!

Zapraszamy na naszą stronę www.bagnasadobre.pl/

Bagna są Dobre! Ujście Warty
Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania.

Projekt wdrażany w partnerskiej współpracy stowarzyszenia Ptaki Polskie oraz Parku Narodowego „Ujście Warty”. Sfinansowano ze środków Komisji Europejskiej – LIFE+, umowa LIFE09 NAT/PL/000257 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa 502/2010/Wn04/OP-WK-LF/D