Atlas ptaków

Popularne ptaki

Najnowsze artykuły

Poznaj ptaki2023-09-20T11:15:19+02:00
Strona główna

Poznaj ptaki

Posłuchaj głosów ptaków, poznaj ich tajemnice i oglądaj piękne zdjecia!

Popularne Ptaki

01 / 09
Jak wygląda Wąsatka?
wąsatki Wąsatka
Panurus biarmicus Występuje: nad jeziorem, nad morzem, nad rzeką, nad wodą
Jak wygląda ptak Bąk?
czaplowate Bąk
Botaurus stellaris Występuje: nad jeziorem, nad morzem, nad rzeką, nad wodą
Jak wygląda Gęgawa?
kaczkowate Gęś Gęgawa
anser anser Występuje: pastwiska, pola i łąki, w ogrodzie
Na jakie ptaki można polować?
gołębiowate Grzywacz
Columba palumbus Występuje: las, miasto, ogród, park
Jak wygląda Jarzębatka?
pokrzewki Jarzębatka
Curruca nisoria Występuje: las, pola, pola i łąki
Jak wygląda Remiz?
remizy Remiz
Remiz pendulinus Występuje: w lesie, w ogrodzie, w parku
Co je ostrygojad?
ostrygojady Ostrygojad
Haematopus ostralegus Występuje: bagna, las, pole i łąka
Jak wygląda Krogulec?
Jastrzębiowate Krogulec
Accipiter nisus Występuje: las, miasto, ogród, park
Jak wygląda Dzięcioł Duży?
dzięciołowate Dzięcioł Duży
Dendrocopos major Występuje: las, miasto, ogród, park
Jak wygląda Gil?
Łuszczakowate Gil
Pyrrhula pyrrhula Występuje: w lesie, w ogrodzie, w parku
Jak wygląda Pliszka Górska?
pliszkowate Pliszka Górska
Passer montanus Występuje: miasto, ogród, park, pole i łąka
Jak wygląda Mazurek?
wróblowate Mazurek
Passer montanus Występuje: miasto, ogród, park, pole i łąka
Jak wygląda Szczygieł?
Łuszczakowate Szczygieł
Carduelis carduelis Występuje: las, miasto, park, pole i łąka
Jak wygląda Jemiołuszka?
jemiołuszki Jemiołuszka
Bombycilla garrulus Występuje: las, miasto, park, pole i łąka
Jak wygląda Gęś Białoczelna?
kaczkowate Gęś Białoczelna
Anser albifrons Występuje: bagna, nad wodą, pole i łąka
płochacze Pokrzywnica, Płochacz Pokrzywnica
Prunella modularis Występuje: góry, las
Jak wygląda Żołna?
żołny Żołna
Merops apiaster Występuje: pola i łąki
Jak wygląda Przepiórka?
kurowate Przepiórka
Coturnix coturnix Występuje: doliny, nad rzeką, pole i łąka, w ogrodzie, w parku
Jak wygląda Kokoszka?
chruściele Kokoszka
Gallinula chloropus Występuje: nad jeziorem, nad morzem, nad wodą
Jak wygląda Bernikla Kanadyjska?
kaczkowate Bernikla Kanadyjska
Branta canadensis Występuje: nad jeziorem, nad morzem, nad wodą
Jak wygląda Bielik?
Jastrzębiowate Bielik
Haliaeetus albicilla Występuje: doliny, las, nad jeziorem, nad morzem, nad wodą
Jak wygląda Orlik Grubodzioby?
Jastrzębiowate Orlik Grubodzioby
Aquila clanga Występuje: bagna, mokradła, nad wodą, torfowiska
Jak wygląda Dzierlatka?
skowronki Dzierlatka
Galerida cristata Występuje: pole i łąka, w mieście
Jak wygląda Aleksandretta Obrożna?
papugowate Aleksandretta Obrożna
Psittacula krameri Występuje: ogród, park, teren zabudowany
Jak wygląda Mewa Srebrzysta?
mewy Mewa Srebrzysta
Larus argentatus Występuje: nad morzem
Jak wygląda Dzięcioł Zielony?
dzięciołowate Dzięcioł Zielony
Picus viridis Występuje: w lesie, w mieście, w ogrodzie, w parku
Jak wygląda Makolągwa?
Łuszczakowate Makolągwa
Linaria cannabina Występuje: na wsi, pole i łąka, w mieście, w ogrodzie, w parku
Jak wygląda Oknówka?
jaskółkowate Oknówka (Jaskółka)
Delichon urbicum Występuje: na wsi, pole i łąka, w mieście, w ogrodzie, w parku
Jak wygląda Krzyżówka?
kaczkowate Krzyżówka
Anas platyrhynchos Występuje: nad jeziorem, nad rzeką, nad wodą, pole i łąka, w mieście, w ogrodzie, w parku
Jak wygląda Dudek?
dudki Dudek
Upupa epops Występuje: doliny, las, pole i łąka
Jak wygląda Sikora Uboga?
sikory Sikora Uboga
Poecile palustris Występuje: na wsi, pole i łąka, w lesie, w mieście, w ogrodzie, w parku
Jak wygląda Białorzytka?
muchołówkowate Białorzytka
Oenanthe oenanthe Występuje: góry, pastwiska
Jak wygląda Łabędź Krzykliwy?
kaczkowate Łabędź Krzykliwy
Cygnus cygnus Występuje: nad morzem, nad wodą
Jak wygląda Hełmiatka?
kaczkowate Hełmiatka
Netta rufina Występuje: nad jeziorem, nad rzeką, nad wodą, stawy
Jak wygląda Podgorzałka?
kaczkowate Podgorzałka
Aythya nyroca Występuje: nad morzem, nad wodą, rozlewska, stawy
Jak wygląda Rokitniczka?
trzciniaki Rokitniczka
Acrocephalus schoenobaenus Występuje: bagna, mokradła, pola i łąki
Jak wygląda Szpak?
Szpakowate. Szpak
Sturnus vulgaris Występuje: pola i łąki, w ogrodzie, w parku
Jak wygląda Trznadel?
Trznadle Trznadel
Emberiza citrinella Występuje: las, łąka, pola i łąki, w ogrodzie, w parku, wrzosowiska
Jak wygląda Gągoł Krzykliwy?
kaczkowate Gągoł (Gągoł Krzykliwy)
Bucephala clangula Występuje: nad jeziorem, nad rzeką, nad wodą, stawy
Jak wygląda Dymówka?
jaskółkowate Dymówka (Jaskółka)
Hirundo rustica Występuje: pastwiska, pola i łąki, w ogrodzie
Jak wygląda Kopciuszek?
muchołówkowate Kopciuszek
Phoenicurus ochruros Występuje: miasto, wieś
Jak wygląda Kapturka?
pokrzewki Kapturka
Sylvia atricapilla Występuje: las, ogród, park
Jak wygląda Dzięcioł Zielonosiwy?
dzięciołowate Dzięcioł Zielonosiwy
Parus major Występuje: las, ogród, park
Jak wygląda Trzcinniczek?
trzciniaki Trzcinniczek
Acrocephalus scirpaceus Występuje: nad jeziorem, nad wodą
Jak wygląda Kuropatwa?
kurowate Kuropatwa
Perdix perdix Występuje: ogród, pola i łąki
Łuszczakowate Grubodziób
Coccothraustes coccothraustes Występuje: las, ogród, pole i łąka, teren zabudowany
Jak wygląda Kowalik?
kowaliki Kowalik
Sitta europaea Występuje: las, ogród, park, teren zabudowany
Jak wygląda Łyska?
chruściele Łyska
Fulica atra Występuje: nad jeziorem, nad wodą
Jak wygląda Cyranka Zwyczajna?
kaczkowate Cyranka
Spatula querquedula Występuje: nad wodą
Jak wygląda Jer?
Łuszczakowate Jer
Fringilla montifringilla Występuje: ogród, park, pole i łąka, teren zabudowany
Jak wygląda Zaganiacz?
trzciniaki Zaganiacz
Hippolais icterina Występuje: las, nad wodą, ogród, park, pole i łąka
Jak wygląda Pustułka?
sokołowate Pustułka
Falco tinnunculus Występuje: pole, pole i łąka, teren zabudowany
Jak wygląda Lerka?
skowronkowate Lerka
Lullula arborea Występuje: las, pole i łąka
Jak wygląda Płaskonos?
kaczkowate Płaskonos
Spatula clypeata Występuje: bagna, nad wodą
Jak wygląda Zimorodek?
zimorodkowate Zimorodek
Alcedo atthis Występuje: las, nad wodą
pliszkowate Pliszka Cytrynowa
Motacilla citreola Występuje: bagna, nad wodą, pole i łąka
Jak wygląda Włochatka?
puszczykowate Włochatka
Aegolius funereus Występuje: las
Jak wygląda Mewa Śmieszka?
mewowate Mewa Śmieszka
Chroicocephalus ridibundus Występuje: nad wodą
Jak wygląda Uszatka?
puszczykowate Uszatka
Asio otus Występuje: las, park, pole i łąka
Jastrzębiowate Myszołów
Buteo buteo Występuje: las, pole i łąka, teren zabudowany
Jak wygląda Orzeł Przedni?
Jastrzębiowate Orzeł Przedni
Aquila chrysaetos Występuje: góry, las
Jak wygląda Orlik Krzykliwy?
Jastrzębiowate Orlik Krzykliwy
Clanga pomarina Występuje: pola i łąki
Jak wygląda Kraska?
kraski Kraska
Coracias garrulus Występuje: las, pole i łąka
Jak wygląda Kwiczoł?
drozdowate Kwiczoł
Turdus pilaris Występuje: ogród, owoce, park, ptak
Jak wygląda Zniczek?
mysikróliki Zniczek
Regulus ignicapilla Występuje: góry, las, ogród, park
Jak wygląda Kormoran?
kormorany Kormoran
Phalacrocorax carbo Występuje: las, nad wodą
Jak wygląda Kukułka?
kukułkowate Kukułka
Cuculus canorus Występuje: las, pole i łąka
Jak wygląda Kląskawka?
muchołówkowate Kląskawka
Saxicola rubicola Występuje: pole i łąka, teren zabudowany
Jak wygląda Zięba?
łuszczaki Zięba
Fringilla coelebs Występuje: las, ogród, park, teren zabudowany
Sóweczka
puszczykowate Sóweczka
Glaucidium passerinum Występuje: las
Jak wygląda Syczek?
puszczykowate Syczek
Otus scops Występuje: las
Biała Sowa
puszczykowate Sowa Śnieżna
Bubo scandiacus Występuje: las, pole i łąka
Jak wygląda Pójdźka?
puszczykowate Pójdźka
Athene noctua Występuje: las, pole i łąka, teren zabudowany
żródło:canva
kaczkowate Różeniec
Anas acuta Występuje: bagna, nad wodą
Jak wygląda Dzięcioł czarny?
dzięciołowate Dzięcioł Czarny
Dryocopus martius Występuje: las, park
puszczykowate Uszatka Błotna
Asio flammeus Występuje: bagna, las, pole i łąka
puszczykowate Sowa Jarzębata
Surnia ulula Występuje: bagna, las, pole i łąka
Jak wygląda Łozówka
trzciniaki Łozówka
Acrocephalus palustris Występuje: bagna, nad wodą, pole
Jak wygląda Zielonka?
chruściele Zielonka
Porzana parva Występuje: bagna, nad wodą
bekasowate Rycyk
Limosa limosa Występuje: bagna, nad morzem, nad wodą, pole i łąka
szczudłonogi Szablodziób
Recurvirostra avosetta Występuje: bagna, nad morzem, nad wodą
Jak wygląda Wrona Siwa?
krukowate Wrona Siwa
Corvus corone cornix Występuje: las, ogród, park, pole i łąka, teren zabudowany
łuszczaki Czyż
Carduelis spinus Występuje: las, ogród, park, pole i łąka, teren zabudowany
krukowate Sójka
Garrulus glandarius Występuje: las, ogród, park, pole i łąka, teren zabudowany
Co robi Wróbel?
wróblowate Wróbel
Passer domesticus Występuje: ogród, park, pole i łąka, teren zabudowany
Jak wygląda Dziwonia?
łuszczaki Dziwonia
Carpodacus erythrinus Występuje: bagna, las, nad wodą, ogród
chruściele Wodnik
Rallus aquaticus Występuje: bagna, nad wodą
Jak wygląda Raniuszek?
raniuszki Raniuszek
Aegithalos caudatus Występuje: las, ogród, park
dzięciołowate Dzięcioł Średni
Dendrocoptes medius Występuje: las, pole i łąka
Jak wygląda Dubelt?
bekasowate Dubelt
Gallinago media Występuje: bagna
Jak wygląda Pluszcz?
pluszcze Pluszcz
Cinclus cinclus Występuje: góry, las, nad wodą
Jak wygląda Śpiewak?
drozdy Drozd Śpiewak
Turdus philomelos Występuje: las, ogród, park, teren zabudowany
Jak wygląda Rudzik?
muchołówkowate Rudzik
Erithacus rubecula Występuje: ogród, park, teren zabudowany
Jak wygląda Kruk?
krukowate Kruk
Corvus corax Występuje: las, pole i łąka
Jak wygląda Gołąb miejski?
gołębiowate Gołąb miejski
Columba livia forma urbana Występuje: teren zabudowany
Jak wygląda Głuszec?
kurowate Głuszec
Tetrao urogallus Występuje: bagna, las
Jak wygląda Gąsiorek?
dzierzby Gąsiorek
Lanius collurio Występuje: bagna, pole i łąka
Jak wygląda Gawron?
krukowate Gawron
Corvus frugilegus Występuje: park, teren zabudowany
Jak wygląda Bażant?
kurowate Bażant
Phasianus colchicus Występuje: pole i łąka, teren zabudowany
Jak wygląda Gajówka?
pokrzewki Gajówka
Sylvia borin Występuje: las, park
Jak wygląda Dzwoniec?
łuszczaki Dzwoniec
Chloris chloris Występuje: ogród, teren zabudowany
Jak wygląda Bogatka?
sikory Bogatka
Parus major Występuje: las, ogród, pole i łąka, teren zabudowany
Jak wygląda Batalion?
bekasowate Batalion
Philomachus pugnax Występuje: bagna, nad wodą, pole i łąka
Jak wygląda Czapla?
czaplowate Czapla Siwa
Ardea cinerea Występuje: bagna, las, nad wodą, pole i łąka
Jak wygląda Jerzyk
jerzykowate Jerzyk
Apus apus Występuje: teren zabudowany
Jak wygląda Puszczyk zwyczajny
puszczykowate Puszczyk (zwyczajny)
Strix aluco Występuje: las, teren zabudowany
Jak wygląda Puszczyk mszarny?
puszczykowate Puszczyk Mszarny
Strix nebulosa Występuje: las
Jak wygląda Puszczyk uralski?
puszczykowate Puszczyk Uralski
Strix uralensis Występuje: bagna, las
Jak wygląda Puchacz
puszczykowate Puchacz
Bubo bubo Występuje: las
płomykówkowate Płomykówka
Tyto alba Występuje: pole i łąka, teren zabudowany
Jak wygląda Cyraneczka?
kaczkowate Cyraneczka
Anas crecca Występuje: bagna, nad wodą
Bocianowate Bocian Biały
Ciconia ciconia Występuje: bagna, nad wodą, pole i łąka
Sieweczkowate Czajka
Vanellus vanellus Występuje: bagna, nad wodą, pole i łąka
Jastrzębiowate Błotniak Stawowy
Circus aeruginosus Występuje: bagna, nad wodą, pole i łąka

Poznaj głosy Ptaków

Posłuchaj głosów ptaków, poznaj ich tajemnice i oglądaj piękne zdjecia!

Jak wygląda Wąsatka?
Wąsatka poznaj ptaka Panurus biarmicus
Jak wygląda ptak Bąk?
Bąk poznaj ptaka Botaurus stellaris
Jak wygląda Gęgawa?
Gęś Gęgawa poznaj ptaka anser anser
Na jakie ptaki można polować?
Grzywacz poznaj ptaka Columba palumbus
Jak wygląda Jarzębatka?
Jarzębatka poznaj ptaka Curruca nisoria
Jak wygląda Remiz?
Remiz poznaj ptaka Remiz pendulinus
Co je ostrygojad?
Ostrygojad poznaj ptaka Haematopus ostralegus
Jak wygląda Krogulec?
Krogulec poznaj ptaka Accipiter nisus
Jak wygląda Dzięcioł Duży?
Dzięcioł Duży poznaj ptaka Dendrocopos major
Jak wygląda Gil?
Gil poznaj ptaka Pyrrhula pyrrhula
Jak wygląda Pliszka Górska?
Pliszka Górska poznaj ptaka Passer montanus
Jak wygląda Mazurek?
Mazurek poznaj ptaka Passer montanus
Jak wygląda Szczygieł?
Szczygieł poznaj ptaka Carduelis carduelis
Jak wygląda Jemiołuszka?
Jemiołuszka poznaj ptaka Bombycilla garrulus
Jak wygląda Gęś Białoczelna?
Gęś Białoczelna poznaj ptaka Anser albifrons
Pokrzywnica, Płochacz Pokrzywnica poznaj ptaka Prunella modularis
Jak wygląda Żołna?
Żołna poznaj ptaka Merops apiaster
Jak wygląda Przepiórka?
Przepiórka poznaj ptaka Coturnix coturnix
Jak wygląda Kokoszka?
Kokoszka poznaj ptaka Gallinula chloropus
Jak wygląda Bernikla Kanadyjska?
Bernikla Kanadyjska poznaj ptaka Branta canadensis
Jak wygląda Bielik?
Bielik poznaj ptaka Haliaeetus albicilla
Jak wygląda Orlik Grubodzioby?
Orlik Grubodzioby poznaj ptaka Aquila clanga
Jak wygląda Dzierlatka?
Dzierlatka poznaj ptaka Galerida cristata
Jak wygląda Aleksandretta Obrożna?
Aleksandretta Obrożna poznaj ptaka Psittacula krameri
Jak wygląda Mewa Srebrzysta?
Mewa Srebrzysta poznaj ptaka Larus argentatus
Jak wygląda Dzięcioł Zielony?
Dzięcioł Zielony poznaj ptaka Picus viridis
Jak wygląda Makolągwa?
Makolągwa poznaj ptaka Linaria cannabina
Jak wygląda Oknówka?
Oknówka (Jaskółka) poznaj ptaka Delichon urbicum
Jak wygląda Krzyżówka?
Krzyżówka poznaj ptaka Anas platyrhynchos
Jak wygląda Dudek?
Dudek poznaj ptaka Upupa epops
Jak wygląda Sikora Uboga?
Sikora Uboga poznaj ptaka Poecile palustris
Jak wygląda Białorzytka?
Białorzytka poznaj ptaka Oenanthe oenanthe
Jak wygląda Łabędź Krzykliwy?
Łabędź Krzykliwy poznaj ptaka Cygnus cygnus
Jak wygląda Hełmiatka?
Hełmiatka poznaj ptaka Netta rufina
Jak wygląda Podgorzałka?
Podgorzałka poznaj ptaka Aythya nyroca
Jak wygląda Rokitniczka?
Rokitniczka poznaj ptaka Acrocephalus schoenobaenus
Jak wygląda Szpak?
Szpak poznaj ptaka Sturnus vulgaris
Jak wygląda Trznadel?
Trznadel poznaj ptaka Emberiza citrinella
Jak wygląda Gągoł Krzykliwy?
Gągoł (Gągoł Krzykliwy) poznaj ptaka Bucephala clangula
Jak wygląda Dymówka?
Dymówka (Jaskółka) poznaj ptaka Hirundo rustica
Jak wygląda Kopciuszek?
Kopciuszek poznaj ptaka Phoenicurus ochruros
Jak wygląda Kapturka?
Kapturka poznaj ptaka Sylvia atricapilla
Jak wygląda Dzięcioł Zielonosiwy?
Dzięcioł Zielonosiwy poznaj ptaka Parus major
Jak wygląda Trzcinniczek?
Trzcinniczek poznaj ptaka Acrocephalus scirpaceus
Jak wygląda Kuropatwa?
Kuropatwa poznaj ptaka Perdix perdix
Grubodziób poznaj ptaka Coccothraustes coccothraustes
Jak wygląda Kowalik?
Kowalik poznaj ptaka Sitta europaea
Jak wygląda Łyska?
Łyska poznaj ptaka Fulica atra
Jak wygląda Cyranka Zwyczajna?
Cyranka poznaj ptaka Spatula querquedula
Jak wygląda Jer?
Jer poznaj ptaka Fringilla montifringilla
Jak wygląda Zaganiacz?
Zaganiacz poznaj ptaka Hippolais icterina
Jak wygląda Pustułka?
Pustułka poznaj ptaka Falco tinnunculus
Jak wygląda Lerka?
Lerka poznaj ptaka Lullula arborea
Jak wygląda Płaskonos?
Płaskonos poznaj ptaka Spatula clypeata
Jak wygląda Zimorodek?
Zimorodek poznaj ptaka Alcedo atthis
Pliszka Cytrynowa poznaj ptaka Motacilla citreola
Jak wygląda Włochatka?
Włochatka poznaj ptaka Aegolius funereus
Jak wygląda Mewa Śmieszka?
Mewa Śmieszka poznaj ptaka Chroicocephalus ridibundus
Jak wygląda Uszatka?
Uszatka poznaj ptaka Asio otus
Myszołów poznaj ptaka Buteo buteo
Jak wygląda Orzeł Przedni?
Orzeł Przedni poznaj ptaka Aquila chrysaetos
Jak wygląda Orlik Krzykliwy?
Orlik Krzykliwy poznaj ptaka Clanga pomarina
Jak wygląda Kraska?
Kraska poznaj ptaka Coracias garrulus
Jak wygląda Kwiczoł?
Kwiczoł poznaj ptaka Turdus pilaris
Jak wygląda Zniczek?
Zniczek poznaj ptaka Regulus ignicapilla
Jak wygląda Kormoran?
Kormoran poznaj ptaka Phalacrocorax carbo
Jak wygląda Kukułka?
Kukułka poznaj ptaka Cuculus canorus
Jak wygląda Kląskawka?
Kląskawka poznaj ptaka Saxicola rubicola
Jak wygląda Zięba?
Zięba poznaj ptaka Fringilla coelebs
Sóweczka
Sóweczka poznaj ptaka Glaucidium passerinum
Jak wygląda Syczek?
Syczek poznaj ptaka Otus scops
Biała Sowa
Sowa Śnieżna poznaj ptaka Bubo scandiacus
Jak wygląda Pójdźka?
Pójdźka poznaj ptaka Athene noctua
żródło:canva
Różeniec poznaj ptaka Anas acuta
Jak wygląda Dzięcioł czarny?
Dzięcioł Czarny poznaj ptaka Dryocopus martius
Uszatka Błotna poznaj ptaka Asio flammeus
Sowa Jarzębata poznaj ptaka Surnia ulula
Jak wygląda Łozówka
Łozówka poznaj ptaka Acrocephalus palustris
Jak wygląda Zielonka?
Zielonka poznaj ptaka Porzana parva
Rycyk poznaj ptaka Limosa limosa
Szablodziób poznaj ptaka Recurvirostra avosetta
Jak wygląda Wrona Siwa?
Wrona Siwa poznaj ptaka Corvus corone cornix
Czyż poznaj ptaka Carduelis spinus
Sójka poznaj ptaka Garrulus glandarius
Co robi Wróbel?
Wróbel poznaj ptaka Passer domesticus
Jak wygląda Dziwonia?
Dziwonia poznaj ptaka Carpodacus erythrinus
Wodnik poznaj ptaka Rallus aquaticus
Jak wygląda Raniuszek?
Raniuszek poznaj ptaka Aegithalos caudatus
Dzięcioł Średni poznaj ptaka Dendrocoptes medius
Jak wygląda Dubelt?
Dubelt poznaj ptaka Gallinago media
Jak wygląda Pluszcz?
Pluszcz poznaj ptaka Cinclus cinclus
Jak wygląda Śpiewak?
Drozd Śpiewak poznaj ptaka Turdus philomelos
Jak wygląda Rudzik?
Rudzik poznaj ptaka Erithacus rubecula
Jak wygląda Kruk?
Kruk poznaj ptaka Corvus corax
Jak wygląda Gołąb miejski?
Gołąb miejski poznaj ptaka Columba livia forma urbana
Jak wygląda Głuszec?
Głuszec poznaj ptaka Tetrao urogallus
Jak wygląda Gąsiorek?
Gąsiorek poznaj ptaka Lanius collurio
Jak wygląda Gawron?
Gawron poznaj ptaka Corvus frugilegus
Jak wygląda Bażant?
Bażant poznaj ptaka Phasianus colchicus
Jak wygląda Gajówka?
Gajówka poznaj ptaka Sylvia borin
Jak wygląda Dzwoniec?
Dzwoniec poznaj ptaka Chloris chloris
Jak wygląda Bogatka?
Bogatka poznaj ptaka Parus major
Jak wygląda Batalion?
Batalion poznaj ptaka Philomachus pugnax
Jak wygląda Czapla?
Czapla Siwa poznaj ptaka Ardea cinerea
Jak wygląda Jerzyk
Jerzyk poznaj ptaka Apus apus
Jak wygląda Puszczyk zwyczajny
Puszczyk (zwyczajny) poznaj ptaka Strix aluco
Jak wygląda Puszczyk mszarny?
Puszczyk Mszarny poznaj ptaka Strix nebulosa
Jak wygląda Puszczyk uralski?
Puszczyk Uralski poznaj ptaka Strix uralensis
Jak wygląda Puchacz
Puchacz poznaj ptaka Bubo bubo
Płomykówka poznaj ptaka Tyto alba
Jak wygląda Cyraneczka?
Cyraneczka poznaj ptaka Anas crecca
Bocian Biały poznaj ptaka Ciconia ciconia
Czajka poznaj ptaka Vanellus vanellus
Błotniak Stawowy poznaj ptaka Circus aeruginosus
Przeglądaj atlas ptaków

Poznaj życie ptaków

Pełne pasji, kolorów, codziennych zmagań i wyjątkowe!

Czy wiesz że...

01 /
Bagna i Ludzie!
World Wetlands Day
Jak zakazać polowania na Twojej ziemi?
Jak wygonić myśliwych z mojej działki?
Co dają nam drzewa?
Co dają nam drzewa w liczbach?
ALARM dla bagien – co im zagraża, jak je chronić?
Jakie ptaki mieszkają na bagnach?
Jej Wysokość Gęś!
Jak wygląda Gęś Gęgawa?
Sztuka latania – czyli ptasie migracje
Gdzie odlatują ptaki na zimę?
Smutny los „Głupiej Gęsi”
Jak wygląda Gęś Białoczelna?
Co z tą bioróżnorodnością?
Dlaczego bioróżnorodność jest ważna?
Ile ryb zjada Kormoran?
Ile ryb zjada Kormoran?
Ptasia grypa jedzie pociągiem
Skąd ptasia grypa?
Znowu spieprzyli_my!
skąd wzięła się ptasia grypa?
Skąd w Polsce susza?
Jak działa bagno?
Ptaki naszych parków i ogrodów, część 2
Ucz się głosów ptaków!
Jak wygląda Dzwoniec?
Ile ptaków mieszka w Polsce?
Ile ptaków jest w Polsce?
O czym śpiewają ptaki?
Głos Trznadla
Myszołów
„Oszczędzaj energię!” O tym, jak ptaki radzą sobie zimą?
Jak ptaki radzą sobie zimą?
Strach ma wielkie oczy… Puchacza
Dlaczego Rudzik stał się symbolem Świąt?
Dlaczego Rudzik jest symbolem Świąt?
Sowy w legendach i kulturze
Kot w ogrodzie
Czy koty szkodzą przyrodzie?
Dziewczyny górą – samice sów
Sowa Śnieżna, Dean Bricknell (rspb-images.com)
Love Sove
Sowy- zabójcy doskonali
Jak Sowy widzą w ciemności?
Jak robi Sowa?

Podziwiaj piękno ptaków

Poznaj różnorodność ptasich kolorów, kształtów i charakterów.

Naucz się pomagać ptakom

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz

Dołącz do społeczności

Poznaj Ogrody na pTAK! które tworzymy w całej Polsce. Czytaj o Nocy Sów. Odwiedź nasze ostoje przyrody.