Działaj dla ptaków

Zainwestuj w kapitał naturalny!

Czy masz już Przyrodę w swojej strategii biznesowej?

Zrównoważony rozwój, ESG, inwestycje w kapitał naturalny i CSR…
Nie są to dla Ciebie nowe tematy i zdajesz sobie sprawę, że myślenie o Przyrodzie
jest już koniecznością w strategii biznesowej Twojej organizacji?

Poznaj rezerwaty przyrody, w które możesz zainwestować!

Brzeźnica

180 ha łąk, cennych bagien i mokradeł.
Łabędzie Krzykliwe sunące leniwe na stawach,
a w środku, malownicza wieś.
Jedyny w swoim rodzaju rezerwat i projekt krajobrazowo-kulturowy!

Jak chronić przyrodę?
Jak wygląda Żuraw?

Ostoja Księżycowe Łąki

Rozległe łąki i bagna, które dają dom uroczym Czajkom,
Kszykom i Żurawiom.
Ostoja spokoju również dla migrujących Żurawi…
Chcesz zobaczyć ich zlotowiska?

Sasankowe Murawy

Magiczny krajobraz Suwalszczyzny.
Zachowamy go i ochronimy jego Przyrodę.
Pomagają nam w tym już …owce Wrzosówki!

Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!?

Zaangażowanie Twojej firmy w ochronę Przyrody to zysk dla wszystkich!

Fakty są proste.
To na Przyrodzie opiera się nasze życie, gospodarka, społeczeństwo.
Natura jest ważna, ponieważ:

 • bioróżnorodność jest podstawą całego życia na Ziemi,
 • zanik bioróżnorodności oznacza utratę podstawowych usług, od których uzależnione są społeczeństwa,
 • ekosystemy lądowe i morskie pochłaniają węgiel i pomagają nam ograniczać skutki zmiany klimatu.

Tracimy bioróżnorodność i jest to poważne zagrożenie nie tylko dla samej przyrody, ale też dla ludzi.
Już teraz doświadczamy skutków utraty bioróżnorodności i niszczenia naturalnych siedlisk: ulewy i powodzie w jednych obszarach, przy jednoczesnym pustynnieniu innych terenów, brak dostępu do czystej wody.

Co to oznacza dla biznesu?

 • Ponad połowa światowego PKB jest zależna od natury i dostarczanej przez nią wartości.
 • Koszty, jakie pociąga za sobą brak działania, już teraz są wysokie, a oczekuje się, że będą w dalszym ciągu rosły.
 • Utrzymanie bioróżnorodności może przynieść wielu branżom bezpośrednie korzyści gospodarcze

Dołącz do naszej misji ratowania planety.
Obejmuj wsparciem jeden z naszych rezerwatów i ciesz się z nami kolejnymi pokoleniami Czajek, Kszyków i Bocianów.

Zapisz nasze rezerwaty w swoje strategii wspierania Przyrody!
Napisz do nas lub zadzwoń, pomożemy Ci zainwestować w Przyrodę!

Anna Pilarska – Cherek
Komunikacja & PR
[email protected]
+48 785 745 737

Dlaczego nasze rezerwaty mokradłowe są tak cenne w walce o zdrowie planety i naszą przyszłość?

Zachowanie bioróżnorodności, a szczególnie dbanie o tereny bagienne uratuje naszą planetę.
Obszary mokradłowe staną się wkrótce naszym głównym orężem w walce ze zmianami klimatu.

 • Bagna, podmokłe łąki i wszelkie obszary mokradłowe działają jak wielka gąbka – wchłaniają namiar wody, kiedy zagrażają nam powodzie. Magazynują ją i uwalniają w okresach suszy, kiedy potrzebujemy wody najbardziej.
 • Złagodzą zmiany klimatu. Bagna magazynują więcej dwutlenku węgla niż jakikolwiek inny ekosystem na ziemi.
 • Zapewniają nam czystą wodę, pożywienie i pracę. To nerki naszej planety!

Dobre przykłady

żuraw z pisklęciem w trawie

Platinum Wines przywraca bagna dla ptaków

Nasze uroczysko Księżycowe Łąki ma już pierwszego Patrona i Przyjaciela.
Dziękujemy w imieniu małych puchatych Czajek, dostojnych Żurawi i radosnych Pliszek!

Poznaj nasze działania

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

 • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
 • Bagna są dobre!

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz

Dołącz do społeczności

Poznaj Ogrody na pTAK! które tworzymy w całej Polsce. Czytaj o Nocy Sów. Odwiedź nasze ostoje przyrody.