Strona główna

Wspieraj nas

Dzięki Tobie możemy działać!

Już ponad 15 lat chronimy ptaki; majestatyczne Orliki Grubdziobe i ich znikające mokradła, urocze Rudziki, Pleszki i ogrody, które są ich domem. Walczymy też o poszanowanie praw Jerzyków, Kawek, Jaskółek, Wróbli i innych ptaków, które starają się żyć obok nas w miastach.

OGRÓD dla Rudzika

10 PLN

Już 10 PLN może stworzyć mały ptasi zakątek w ogrodzie na pTAK!, który daje schronienie rozśpiewanym Rudzikom i nie tylko. Tworzymy w Polsce takie raje dla motyli, pszczół trzmieli, czy głodnych Wróbli, Szczygłów i Bogatek.

ŁĄKA dla Podróżniczka

30 PLN

Skoszenie 1 ha mokradeł dla Podróżniczka kosztuje nas średnio 600 PLN.
Rocznie potrzebujemy aż 550 000 PLN, żeby utrzymać takie tereny. To również dom Kszyków, Wodniczek, czy Błotniaków Stawowych. Żeby ochronić 1 hektar mokradeł wystarczysz Ty i jeszcze tylko 1 osoba, która ustawi stały przelew 30 PLN przez rok.

DOM dla małej Czajki

50 PLN

Żeby zalać łąkę i stworzyć Dom dla małych Czajek potrzebujemy 2000 PLN.
To minimalny koszt budowy jednej zastawki, która zatrzyma wodę w rowie melioracyjnym i nie pozwoli jej zniknąć z łąk. Rocznie, potrzeba 12 000 PLN, aby – dzięki takim zastawkom – zatrzymać na łąkach w naszych rezerwatach wodę dla Czajek oraz Czapli, Rycyków, Potrzosów i innych. Wiesz, że to tylko 20 osób, które ustawią stały przelew 50 PLN?

MURAWY dla Sasanek

100 PLN

Żeby utrzymać nasze Wrzosówki w rezerwacie Berżniki potrzebujemy 100 PLN tygodniowo.
Te owce dzielnie wspierają nas w ochronie rzadkich łąk, tzw. muraw. Zgryzają trawę, zostawiając cenne rośliny, takie jak Sasanka. Jeśli owce Wrzosówki pomagają, może pomożesz i Ty? Wpłać nam 100 PLN na wsparcie dzielnych Wrzosówek lub wybierz stały przelew 10 PLN.

Sprawdź efekty naszych działań

Kilkaset Ogrodów na pTAK! Ponad 2000 ha rezerwatów przyrody dla ptaków, 10 lat Nocy Sów w całej Polsce i tysiące osób, które chcą być
Razem z nami na pTAK!

Jak inaczej możesz nas wesprzeć?

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz

Dołącz do społeczności

Poznaj Ogrody na pTAK! które tworzymy w całej Polsce. Czytaj o Nocy Sów. Odwiedź nasze ostoje przyrody.