Akcje i działania

Ostoje dla ptaków

Od 22 lat nie powstał w Polsce nowy park narodowy!
Nie czekamy i bierzemy sprawę w swoje ręce…

Tworzymy bezpieczne ostoje dla ptaków w całej Polsce.
Podmokłe łąki, bagienne lasy, pola i trzęsawiska…
To obecnie najcenniejsze obszary dla Przyrody, dla Ludzi i dla całej Planety!

 • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
 • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku. zobacz więcej
 • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
 • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku. zobacz więcej

Dlaczego skupiamy się na rezerwatach bagiennych?

Obszary mokradłowe stanowią oazę bioróżnorodności, są jedynym domem dla wielu ptaków,
a dla nas ochroną przed skutkami zmian klimatu.
To źródło pitnej wody, regulator temperatury i źródło pożywienia dla ludzi.

 • Bagna są dobre!
 • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o… zobacz więcej
 • Bagna są dobre!
 • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o… zobacz więcej

OGRÓD dla Rudzika

10 PLN

Już 10 PLN może stworzyć mały ptasi zakątek w ogrodzie na pTAK!, który daje schronienie rozśpiewanym Rudzikom i nie tylko. Tworzymy w Polsce takie raje dla motyli, pszczół trzmieli, czy głodnych Wróbli, Szczygłów i Bogatek.

ŁĄKA dla Podróżniczka

30 PLN

Skoszenie 1 ha mokradeł dla Podróżniczka kosztuje nas średnio 600 PLN.
Rocznie potrzebujemy aż 550 000 PLN, żeby utrzymać takie tereny. To również dom Kszyków, Wodniczek, czy Błotniaków Stawowych. Żeby ochronić 1 hektar mokradeł wystarczysz Ty i jeszcze tylko 1 osoba, która ustawi stały przelew 30 PLN przez rok.

DOM dla małej Czajki

50 PLN

Żeby zalać łąkę i stworzyć Dom dla małych Czajek potrzebujemy 2000 PLN.
To minimalny koszt budowy jednej zastawki, która zatrzyma wodę w rowie melioracyjnym i nie pozwoli jej zniknąć z łąk. Rocznie, potrzeba 12 000 PLN, aby – dzięki takim zastawkom – zatrzymać na łąkach w naszych rezerwatach wodę dla Czajek oraz Czapli, Rycyków, Potrzosów i innych. Wiesz, że to tylko 20 osób, które ustawią stały przelew 50 PLN?

MURAWY dla Sasanek

100 PLN

Żeby utrzymać nasze Wrzosówki w rezerwacie Berżniki potrzebujemy 100 PLN tygodniowo.
Te owce dzielnie wspierają nas w ochronie rzadkich łąk, tzw. muraw. Zgryzają trawę, zostawiając cenne rośliny, takie jak Sasanka. Jeśli owce Wrzosówki pomagają, może pomożesz i Ty? Wpłać nam 100 PLN na wsparcie dzielnych Wrzosówek lub wybierz stały przelew 10 PLN.

Sprawdź efekty naszych działań

Kilkaset Ogrodów na pTAK! Ponad 2000 ha rezerwatów przyrody dla ptaków, 10 lat Nocy Sów w całej Polsce i tysiące osób, które chcą być
Razem z nami na pTAK!

Nasze rezerwaty *

Dotychczas, przywróciliśmy do właściwego – czyli atrakcyjnego dla ptaków – stanu łąki i bagna na powierzchni ok 5 000 ha!

 • Lutkowo

 • Bytowo

 • Łąki w Sieraniu

 • Murawy w Berżnikach

 • Ostoja w Okrasinie

 • Łąki Bary

 • Łąki Barnkowo

 • Uroczysko w Okonku

* Nazwą „rezerwaty” określamy wszystkie obszary, które chronimy i odtwarzamy dla ptaków. Nie są to jednak rezerwaty jako formy ochrony w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

Dlaczego Twoje wsparcie jest ważne?

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz

Dołącz do społeczności

Poznaj Ogrody na pTAK! które tworzymy w całej Polsce. Czytaj o Nocy Sów. Odwiedź nasze ostoje przyrody.