Strona główna

Dziękujemy
za Twoje wsparcie!

Zmieniasz razem z nami świat!

  • Zakładamy tysiące Ogrodów na pTAK!
    Małe rezerwaty przyrody, które dają dom Pleszkom, Rudzikom, Kapturkom i innym…

  • Tworzymy bezpieczne ostoje na bagnach dla Czajek, Rycyków i Podróżniczków!

  • Budujemy ogromną społeczność miłośników ptaków!