Aktualności

fot. Mateusz Matysiak

Twój 1% to Jej Dom!

Bagna są dobre! Dla Ludzi, dla Klimatu, dla Zwierząt. Kipiący życiem świat na styku wody i lądu. W tym niezwykłym świecie żyją niezwykłe zwierzęta i rośliny. Na ostatnich naszych mokradłach żyje więcej gatunków, niż w jakimkolwiek innym krajobrazie i tylko tropikalne lasy deszczowe mają większą różnorodność życia i gatunków. Ale i one, jak sama nazwa wskazuje, też mają mokradłowy charakter...

Bagna mają swoich mieszkańców, bohaterów i ambasadorów!
Pierwszy z nich przyleci nad Biebrzę, gdy wciąż jeszcze będzie zacinał śnieg.

Skulona pod osłoną turzyc przeczeka. Nad ranem dołączą następne. Panowie ubrani już na galowo połyskkiwać będą zielono, niebiesko i purpurowo. Zrywając się, co chwila, nagłymi zwrotami wycinać będą na niebie hołubce i koziołki. Szumem skrzydeł okażą swoją sprawność. Stroszą czuby, przysiadając się do pań. Mimo wszystko tolerują się nawzajem. W końcu są niezmiernie towarzyscy.
 

Czajki!

To ptaki bardzo ruchliwe, unikają wysokich traw, które przeszkadzają w bieganiu po ziemi. Ona składa dla niego cztery, skierowane ku sobie ostrymi biegunami jaja. Są stosunkowo duże i nie da się ich ogrzać przy innym ułożeniu. Niewybredna, jeśli chodzi o mieszkanie. Kilka źdźbeł w płytkim dołku zaspokaja jej potrzeby. Praktycznie nie do wypatrzenia. Stosuje psychologiczne wybiegi w celu zmylenia drapieżnika. Kiedy zagrożenie znajduje się daleko – panikuje, odciąga, a gdy zbliża się do gniazda zachowuje stoicki spokój. Zagniazdowniki właściwe. Młode po opuszczeniu skorupek twardo stoją na ziemi. W sytuacji zagrożenia salwują się ucieczką. Po 35 dniach potrafią już latać...
Czytaj więcej o Czajce

 


Ta mała Czajka potrzebuje Twojego wsparcia.
KRS 0000253695

Do niedawna liczna i powszechnie znana, razem z bocianem białym wzbogacała i upiększała wiejski krajobraz. Wszędzie tam, gdzie występowały podmokłe łąki poprzetykane kniecią błotną. Ostatnio, jak większa część ptaków opatrzonych przymiotnikiem pospolita, staje się rzadkością. Wilgotne łąki i torfowiska na skutek osuszania wyparły ją na tereny rolnicze. Potrzebuje, jak wody, ekstensywnie użytkowanych łąk, z niską roślinnością. Porzucanie wypasu krów i koni sprawia, że coraz częściej wycofuje się. Przenawożenie powoduje, że roślinność zwiększa gęstość i szybkość wzrostu. Dużo młodych ginie w wyniku przedwczesnych prac polowych, a chemikalia zabijają owady –główny ich pokarm. 
Ze względu na zmniejszanie się jej liczebności jest wymieniona w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. 
Bagna są jej domem, bezpieczną przystanią.
Postarajmy się, zatem, aby na corocznie powracające czajki oczekiwały podmokłe łąki, torfowiska i bagna.
Abyśmy mogli cieszyć się jej widokiem, nim odleci na zawsze.


Przekaż nam 1% na ochronę bagien w Dolinie Biebrzy!
Właśnie tam, na terenie naszego społecznego rezerwatu przyrody OKRASIN, co roku przychodzą na świat kolejne pokolenia tych uroczych ambasadorów bagien.

Wciąż mają tam Dom, pokarm i spokój, aby poznawać świat pod czujnym okiem rodziców.  Rezerwat Ptaków Polskich znajduje się w południowej części Doliny Biebrzy, w tzw. Basenie Dolnym, w okolicy wsi Mścichy (gmina Radziłów). Jest to otulina Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tworząc na tych bagiennych łąkach rezerwat, rozciągamy nad nim ochronny parasol parku i otuliny. To około 200 hektarów bezpiecznej ostoi dla małych Czajek innych mieszkańców bagien. Rezerwat otoczony jest przez grunty prywatne. Obszar stanowi również część Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków PLH200010.

Dzięki corocznemu koszeniu oraz usuwaniu zakrzaczeń - zabiegom, jakie prowadzimy w niektórych obszarach rezerwatu - Czajki mogą swobodnie biegać w poszukiwaniu pokarmu, a podmookłe podłoże zapewnia im obfitość smacznych owadów i robaków. 
Nasz rezerwat jest również ważnym schronieniem oraz miejscem zdobywania pokarmu dla Orlików Grubodziobych, Derkaczy, Wodniczek, Kropiatek, Kszyków i wielu, wielu innych mieszkańców mokradeł, którzy znikają z naszego krajobrazu, podobnie jak ich dom - bagna. 

Bądź na pTAK!
Przekaż nam 1% i pomóż chronić dom Czajki!


Czajka dorosła, fot. Cezary Korkosz


Czytaj więcej o wszystkim, czego nam dostarczają oraz dlaczego przez cały luty piszemy o bagnach!

 

Autor: Ptaki Polskie