Atlas ptaków

Bąk

    Botaurus stellaris

Bąk to niezwykle dyskretny ptak, który doskonale wtapia się w swoje otoczenie,
czyli szuwary porastające brzegi jezior, stawów, starorzeczy czy trzcinowisk.

Autor: Dariusz Mielicki

Jak wygląda ptak Bąk?

Jak rozpoznać Bąka?

Bąk to duża, krępa czapla o grubej i dość krótkiej szyi. Dziób ma całkiem długi, a nogi krótsze niż Czapla Siwa. Są one zakończone długimi palcami umożliwiającymi chodzenie po trzcinach. Rzadko pokazują się na otwartej przestrzeni. Lata dość niechętnie, nisko nad powierzchnią wody lub szczytami trzcin. Podczas lotu wyróżniają się szerokie skrzydła, masywny przód oraz nogi, które są jakby wleczone bezwładnie za ptakiem.
Bąk ma ubarwienie ochronne. Kolor jego szaty jest żółtobrunatny z ciemnym plamkowaniem i prążkowaniem. Na głowie ma brunatną czapeczkę o rozmytych brzegach, ciemny wąs i słomkowożółtą plamę za okiem. Dziób i nogi Bąk są zielonkawożółte. Brak dymorfizmu płciowego.

średni rozmiar
sylwetka ptaka podobna do Brodziec
sylwetka ptaka w locie podobna do Wrona
długi dziób
brązowy kolor

Jak rozpoznać Bąka po głosie?

Głos godowy samca można usłyszeć od marca do czerwca. Jest to niskie, głuche buczenie przypominające dmuchanie w butelkę lub ryk krowy. Jego pieśń godowa to powtarzane w seriach po 3 do 5 w równych kilkusekundowych odstępach „łhump”. Jeżeli znajdziesz się blisko ptaka, to usłyszysz również wdech poprzedzający każdy odgłos oraz serię krótkich cichych stęknięć otwierających pieśń. Jego głos jest słyszalny z trzcin o każdej porze dnia i nocy z odległości kilku kilometrów. Najwyższą aktywność głosową przejawia o świcie.
Podczas lotu Bąk wydaje pojedyncze albo powtarzane ochrypłe i gardłowe „graoh”.
Jego głos można pomylić z głosem lisa.

Gdzie i kiedy można zobaczyć Bąka?

Bąk gniazduje w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w południowej Skandynawii. W Polsce jest nielicznie lęgowy w całym kraju, z wyjątkiem gór. Występuje nierównomiernie, najliczniej w dolinie Biebrzy i Baryczy, w strefie pojezierzy oraz na Polesiu Lubelskim.
Ptak ten związany jest z trzcinowiskami, na zachodzie kraju jest ptakiem osiadłym, ale gdy zbiorniki wodne zamarzną, na dłużej podejmuje krótkodystansowe wędrówki. Większość środkowoeuropejskich Bąków wędruje jesienią do krajów śródziemnomorskich, a nawet do równikowej Afryki. Nieliczne osobniki pozostają na zimę na północ od Alp.

Miejsce występowania lub obserwacji

Poznaj bliżej Bąka

Jak wygląda ptak Bąk?
Jak wygląda Bąk ptak?

Bąk to niewątpliwie ptak z gatunku tych, które łatwiej usłyszeć, niż zobaczyć. Żyje ukryty wśród trzcin, rzadko pokazując się na otwartej powierzchni. Przyjmuje często nieruchomą pozycję z wyciągniętą szyją i skierowanym ku górze dziobem, co czyni go niemal niewidocznym wśród trzcin.
Doskonały kamuflaż zapewnia mu kolorystyka upierzenia. Dominują w niej różne odcienie żółci oraz brązu, które tworzą skomplikowany wzór idealnie wtapiający bąka w otoczenie. Podrywa się do lotu rzadko, lata nisko nad lustrem wody lub nad trzcinami.

Bąki poruszają się powoli i ostrożnie, jakby się skradały. Odpoczywając, stoją skulone na jednej nodze, tak że szyja zupełnie niknie w piórach.

Gatunek częściowo poligamiczny. Samce mogą się kojarzyć z 1-5 samicami, nie tworząc więzi partnerskiej. Terytorialne są tylko samce.
Areał osobniczy samca wynosi od około 10 do 70 ha. W jego obrębie gniazda kilku samic mogą się znajdować blisko siebie nawet w odległości 20 metrów. Gniazdo zbudowane z liści i pędów trzcin to platforma ukryta wśród trzcin tuż nad stagnującą wodą. W kwietniu samica składa od 3-6 oliwkowo-brązowych jaj, które wysiaduje przez około 25 dni. Tylko ona opiekuje się lęgiem.

Młode pokryte są nastroszonym, żółtawobrązowym puchem. Już po dwóch tygodniach potrafią w razie niebezpieczeństwa wyskoczyć z gniazda i ukryć się. Na dobre opuszczają gniazdo po około 4-5 tygodniach. Bąk wyprowadza jeden lęg w roku. Pożywienie bąka stanowią ryby, żaby i bezkręgowce wodne chwytane głównie nocą. Ptak chwyta ofiary, czatując lub brodząc w płytkiej wodzie. Bąk podkrada się bardzo powoli i uderza dziobem z małej odległości.

Galeria

Z kim łatwo pomylić Bąka?

Bąka najłatwiej pomylić z Bączkiem (poniżej) lub Ślepowronem (zdjęcie obok), które także są niewielkich rozmiarów ptakami z rodziny czaplowatych.

Jak wygląda ptak Bączek?
Jak wygląda Ślepowron?

Bąk w liczbach

Masa ciała1 – 2 kg
Rozpiętość skrzydeł100 – 120 cm
Długość ciała65 – 70 cm
Liczebność w PolsceOkoło 5 tysięcy samców (brak dokładnych danych o liczbie samic) z lekkim trendem wzrostowym w ostatniej dekadzie.
StatusPodlega ochronie ścisłej. Wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z kategorią LC-najmniejszej troski. Jest także wymieniony w załączniku I Dyrektywy Ptasiej.

Jak pomóc Bąkom?

Podstawowym działaniem ochronnym jest utrzymanie dużych płatów trzcinowisk ze stagnującą wodą oraz zaprzestanie wycinania i wypalania trzcin.
Jeśli chcesz pomóc Bąkom, włącz się aktywnie w ochronę bagien i terenów podmokłych. Przede wszystkim uświadamiaj wszystkich o tym, jak ważną funkcję pełnią one w naszym ekosystemie oraz jak wielu gatunkom ptaków i innych zwierząt dają schronienie.

Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, o tym, dlaczego bagna są w dzisiejszym świecie na wagę złota, koniecznie obejrzyj nasz film Bagna są dobre!
Zapraszamy na kanał Youtube, Jestem na pTAK!

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz