Jak pomagać ptakom – poradniki

Rozlicz PIT z nami. Jak przekazać 1,5% podatku ptakom?

Ta czynność zajmuje 3 sekundy, a ratuje tysiące ptaków!

Mniej więcej tyle trwa wprowadzenie numeru KRS w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego PIT.
W roku 2022 Wasze 3 sekundy warte były aż 33.000 zł.
Co pozwoliło uratować nam tysiące ptaków

Autorka: Mariola Rokicka, Wolontariuszka na pTAK! 

Jak wspierać ptaki?

Jak przekazać 1,5 % podatku dochodowego na ptaki?
To proste.

Już od 2023 roku, w rozliczeniu podatkowym za 2022 r., podatnicy i podatniczki mogą przekazać organizacjom pożytku publicznego 1,5%, a nie jak do tej pory 1% podatku dochodowego.
Wypełniając swój roczny PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38):
– wpisujemy w specjalnej rubryce pt. “Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” numer KRS 0000 25 36 95, stowarzyszenie Jestem na pTAK!

Od 2019 roku zmienił się sposób rozliczania PIT. Nie musimy już składać wniosku o jego rozliczenie, ponieważ Urząd Skarbowy robi to za nas. Automatycznie również przekazuje on 1,5% naszego podatku tej organizacji, którą wybraliśmy rok wcześniej. Możemy jednak zmienić owe dane i wybrać inną organizację. Korzystamy wówczas z opcji „Zmieniam organizację” i wybieramy z listy OPP numer nowej KRS.
Jeżeli natomiast podczas wypełniania deklaracji e-PIT po raz pierwszy wybieramy OPP, której chcemy przekazać 1,5% podatku, wtedy po prostu wybieramy z listy jej numer KRS.

Komu przekazać 1%?
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”.

Dlaczego warto wspierać ptaki?

Ptak też Człowiek!, ale nie jest w stanie poprosić nas o pomoc. Jeżeli chcemy cieszyć się widokiem naszych skrzydlatych przyjaciół i słuchać ich treli, a także dać taką możliwość naszym dzieciom, wnukom i prawnukom, wesprzyjmy organizacje działające na ich rzecz. Jak mawiał John Ruskin, „Lepiej by było, gdyby wszystkie arcydzieła sztuki przepadły, niż gdyby ptaki przestały się gnieździć na gałęziach”.

Co to jest 1,5% podatku dochodowego?

To kwota pochodząca z Twojego rocznego zeznania podatkowego. Sam możesz zdecydować, do kogo ona trafi.
W deklaracji podatkowej PIT wykazuje się kwotę należnego podatku i można 1% tej kwoty przekazać na rzecz dowolnie wybranej organizacji. Nie jest to darowizna ani ulga podatkowa. To finansowe wsparcie pozarządowej organizacji prowadzącej działalność prospołeczną, która w efekcie z budżetu państwa otrzyma zadeklarowaną przez Ciebie kwotę.

Dlaczego warto przekazać 1,5% na organizację pożytku publicznego?

Po pierwsze, Ty sam (sama) decydujesz, kto otrzyma część pieniędzy, na które pracowałeś przez cały rok. W rządowej bazie OPP znajdziesz wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku, a z ich sprawozdań finansowych dowiesz się, na co przeznaczają zebrane środki. Masz zatem pewność, że Twój 1% zostanie wykorzystany w należyty sposób. Po drugie, pozwalasz wybranej organizacji kontynuować swoją działalność. Liczy się tu każda złotówka. Co prawda przeciętna kwota przekazana na rzecz OPP nie robi większego wrażanie – w 2021 roku wynosiła ona 61 zł – jednak łączna kwota przyprawia o zawrót głowy: w 2020 roku zebrano razem 907 mln zł, z czego najwięcej otrzymała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, a było to ponad 184 mln zł.
Po trzecie, przekazując 1% swojego podatku, nie ponosisz żadnych kosztów, nie tracisz również czasu, bo sposób przekazania 1% jest szybki, łatwy i wygodny. O ile nic nie tracisz, o tyle zyskujesz bardzo wiele: poczucie użyteczności, niezbędne nam do szczęścia.

Kto może przekazać 1,5% podatku?

Może go przekazać każdy, kto rozlicza w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu. Nieważne, na jakiej zasadzie to robi: przez skalę podatkową, podatek liniowy czy ryczałtowo.
Prawo do przekazania 1,5% podatku tracą jedynie podatnicy korzystający z opcji rozliczenia podatku przez pracodawcę. Mają oni jednak taką możliwość, jeżeli deklarację przesłaną im przez pracodawcę potraktują jako informację o zaliczkach za dany rok i sami ponownie złożą zeznanie podatkowe. Z kolei emeryci i renciści, których rozliczy organ państwowy wypłacający świadczenie, mogą oddać swój 1,5%, samodzielnie wypełniając PIT-37 (na podstawie PIT-40A/11A z ZUS) lub wypełniając formularz PIT-O i składając go do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Można zrobić to elektronicznie, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym (jest on dostępny na przykład na Portalu Podatkowym), ale wymagane jest w tym przypadku autoryzowanie podpisu.

Jakie terminy nas obowiązują?

Zeznanie podatkowe składamy do 1 marca 2024 roku (gdy rozliczamy się ryczałtowo) bądź 30 kwietnia 2024 roku (w każdym innym przypadku). Jeśli spóźnimy się ze złożeniem deklaracji podatkowej w danym roku, stracimy prawo do przekazania 1,5 %. W ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego możemy złożyć korektę tego zeznania. Warto zatem złożyć nawet puste zeznanie, a później w ramach korekty przekazać kwotę na rzecz danej organizacji.

Czy 1,5% przekazujemy anonimowo?

Przekazując 1,5% podatku, mamy możliwość zaznaczenia zgody na przekazanie danej organizacji informacji o naszym wsparciu. Możemy też przekazać jej nasze dane osobowe. W ten sposób będzie ona wiedziała, kto jej pomaga. Zachęcamy Cię do tego! Możemy Ci wtedy podziękować!

Czy musimy przekazać cały 1,5%?

Maksymalna kwota, jaką może przekazać OPP, wynosi 1,5% podatku, ale może to być również niższa kwota.
Czy możemy wesprzeć tylko jedną organizację? Wypełniając deklarację podatkową, możemy przekazać 1,5% tylko jednej wybranej organizacji. Jednak w sytuacji, gdy składamy więcej niż jeden formularz, mamy możliwość wsparcia kolejnej organizacji, bowiem w każdej składanej deklaracji możemy przekazać 1,5 % podatku w niej wykazanego na rzecz innej OPP.

Pobierz program PIT

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”.

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz

Dołącz do społeczności

Poznaj Ogrody na pTAK! które tworzymy w całej Polsce. Czytaj o Nocy Sów. Odwiedź nasze ostoje przyrody.