Atlas ptaków

Trzciniak

    Acrocephalus arundinaceus

Szukasz Trzciniaka nad jeziorem? Jego rechoczący głos naprowadzi cię niezawodnie. A potem patrz na kiwające się czubki trzcin i czekaj cierpliwie.
Znanych jest co najmniej 26 gatunków Acrocephalusów – tworzą rodzinę trzciniaków – kilka z nich występuje w Europie, a wśród nich Trzciniak jest największy.

Autorka: Hanna Żelichowska
Fot.: Hanna Żelichowska

Jak wygląda Trzciniak?

Jak rozpoznać Trzciniaka?

Wielkości Szpaka ale smuklejszy, ze stosunkowo długim ogonem i mocnym dziobem, brązowy od góry, od spodu płowobiały o żółtawym lub płowopomarańczowym odcieniu. Jest wiele racji w określeniu, że Trzciniak ma piwne oczy z wyraźną ciemną źrenicą i obrączką oczną oraz jasną brew, nogi są barwy szaro-brązowej. Samiczka i samiec nie różnią się wyglądem. Pisklęta mają pomarańczowo-żółte wnętrze dzioba, a język brązowy z żółtymi obrzeżeniami i podłużnymi czarnymi plamami. Takiego pisklaka rodzic na pewno nie pomyli z żadnym innym.

mały rozmiar
sylwetka ptaka podobna do Wróbel
sylwetka ptaka w locie podobna do Wróbel
krótki dziób
brązowy kolor

Jak rozpoznać Trzciniaka po głosie?

Trzciniak bywa nazywany „Słowikiem trzcinowisk”, ale jest w tym więcej ironii, niż podziwu dla jego głosu.

No, chyba że porównuje się wytrwałość koncertowania obu samców. Śpiew Trzciniaka jest bardzo głośny, wielosylabowy, skrzekliwy, ptak wydaje też głosy cmokania i wysokie, fletowe piski. Czasami mówi się o nim, że naśladuje głosem żabi rechot. Kiedy Trzciniak śpiewa z głębi trzcin, ma się wrażenie, że jego głos rozchodzi się stereofonicznie.

Często zagłusza przy tym inne ptaki trzcinowisk, a czasami narusza też ciszę nocną. Żebrzący głos piskląt przypomina odgłos drozda „kre” i jest dość cichy.

Gdzie i kiedy można zobaczyć Trzciniaka?

W bujnych trzcinowiskach nad jeziorami, rzekami i stawami. Koncertuje z wierzchołków rosłych trzcin, a w przerwach rozgląda się dookoła, jakby oczekiwał poklasku lub sprawdzał lokalizację konkurentów. Czasami śpiewa z gałęzi drzewa rosnącego w przybrzeżnym szuwarze, skąd ma jeszcze lepszy widok, a zerkając na okolicę, robi sobie toaletę i odpoczywa. Trzciniaki nie należą do ptaków nadmiernie płochliwych i w czasie, kiedy są w śpiewaczym transie, dają się obserwować z kilkumetrowej odległości. Są lubiane przez wędkarzy, którym towarzyszą swoim charakterystycznym głosem od wczesnego rana do późnego wieczora
Na lęgi do Polski Trzciniaki wracają tropikalnej Afryki na przełomie kwietnia i maja, kiedy trzcinowiska, często są jeszcze żółte i suche. Dopiero zielony kolor odrastającego szuwaru daje sygnał Trzciniakom, że już czas pomyśleć o gniazdach. Odlatują z końcem sierpnia i we wrześniu.

Miejsce występowania lub obserwacji

Poznaj Trzciniaka bliżej

Jak wygląda Trzciniak?
Jak wygląda Trzciniak?

Podobno Trzciniaki intensywnie śpiewają również na swoich afrykańskich zimowiskach. Badania wykazały, że powodem są … ćwiczenia głosu i melodii przed sezonem lęgowym w Europie. Wiadomo, samiczki wybierają …

Trzciniak trzyma się najgęstszych płatów trzcin, możliwie blisko wody, a przemieszczając się między nimi porusza stojącymi łodygami, dzięki czemu można śledzić jego ruchy i kierunek wędrówki. Przeszukując szuwar w poszukiwaniu czegoś do zjedzenia, często zwiesza się głową w dół nad powierzchnią wody. Poluje też w wysokich trawach na obrzeżu wód i na gałęziach okolicznych drzew. Zjada głównie owady żyjące na źdźbłach trzcin i ich larwy – ważki, jętki, chruściki oraz pająki i inne bezkręgowce, np. ślimaki. Zbiera je również z powierzchni wody, a jak się trafi mały płaz – Trzciniak też nie odmówi.

Trzciniaki tworzą pary na okres lęgowy, ale zdarza się, że jeden samiec ma nawet 3 partnerki i każda oczekuje od niego np. pomocy w budowie gniazda. Gniazdo stanowi misternie spleciony, duży i głęboki koszyczek przymocowany do kilku pionowych łodyg trzciny. Wisi ono na wysokości od 10 do 100 cm nad lustrem wody. Wysokie brzegi tej konstrukcji zabezpieczają jaja i pisklęta przed wypadnięciem, kiedy wiatr szarpie i kołysze trzcinami. Wysiadujaca Trzciniakowa wręcz tonie w głębokim koszyku. Również Kukułka docenia zalety takiego gniazda i używa całego swojego sprytu, żeby tu właśnie podrzucić jajo. Trzciniaki zaciekle bronią gniazda i są na tyle duże i silne, że mogą dotkliwie podziobać Kukułkę. Czasami jednak wysiadują kukułcze jajo i to oboje.
Po ok. 2 tygodniach z 3-6 jaj złożonych w maju lub czerwcu, wykluwają się nagie pisklęta i pozostają w koszyczku przez kolejne 2 tygodnie (gniazdowniki). Gdy z niego wyjdą nie potrafią jeszcze latać, ale zręcznie wspinają się po łodygach trzcin. Rodzice dokarmiają je jeszcze przez 2-3 tygodnie. Jeśli Trzciniak ma więcej partnerek, to wszystkim pomaga w wysiadywaniu, ale pisklęta karmi najczęściej z jedną tylko samiczką.

Galeria

Z kim łatwo pomylić Trzciniaka?

Z powodu koloru upierzenia Trzciniaka można pomylić z Trzcinniczkiem, który wygląda jak jego większa wersja, a do tego często bytuje w tym samym środowisku. Trzciniaki są jednak prawie jeszcze raz tak duże jak Trzcinniczki i zupełnie inaczej śpiewają. Chociaż Trzcinniczek zwykle trzyma się zewnętrznej części trzcinowiska, to i tak konkuruje o te same zasoby pokarmowe, mając więc za sąsiada Trzciniaka, woli poczekać ze swoim lęgiem do czasu, aż jego większy kuzyn przywita swoje pierwsze pisklęta. Z tego powodu, kiedy Trzciniaki odlatują na zimowiska na przełomie sierpnia i września, Trzcinniczki wciąż jeszcze karmią swoje podloty.

Jak wygląda Trzcinniczek?

Trzciniak w liczbach

Masa ciała22–38 g
Rozpiętość skrzydeł28–30 cm
Długość ciała16–20 cm
Liczebność w Polsceok. 185 tys
StatusObjęty jest ścisłą ochroną gatunkową, zaklasyfikowany jako gatunek najmniejszej troski (LC)

Jak pomóc Trzciniakom?

Od początku XXI wieku w Polsce notowano trend wzrostowy populacji lęgowej tego gatunku – średnie tempo wzrostu w ciągu 16-letniego okresu badań wynosiło 4,5% rocznie. Trend ten jednak wyhamowuje i wkrótce może się nawet odwrócić, a to w wyniku negatywnych zjawisk mających miejsce w Polsce i na zimowiskach w Afryce. Trzciniakom zagrażają melioracje i zmniejszanie się trzcinowisk – wypalanie ich i wycinanie – eutrofizacja wód w wyniku długotrwałych susz, zabudowa brzegów, zanieczyszczenie oraz inwazyjna turystyka i rekreacja w obrębie rzek i jezior (oraz innych akwenów).

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz