Ostoje dla ptaków

Ostoja dla ptaków Wodnikowe Stawy

Symbolem tej ostoi dla ptaków jest Wodnik. Piękny, choć skryty i w sumie rzadko obserwowany. To ten w typie „łatwiej usłyszeć, niż zobaczyć”. A głos ma charakterystyczny, donośny i lekko przerażający. Ptak nieodłącznie kojarzony z wodą, szuwarami i trzcinowiskami. To właśnie dla niego tworzymy w tym miejscu nową ostoję przyrody.

Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!?

Opis miejsca

Chcesz stworzyć razem z nami tę piękną ostoję dla ptaków?

Raj dla Wodnika, Kropiatki, Błotniaka Stawowego, Żurawi, Kokoszki, Łyski, Krzyżówki, Cyraneczki, Potrzosów, Trzcinniczka, Łozówki, Strumieniówki, Świerszczaka. Chronimy ten obszar również dla Was – bo bagna są dobre dla klimatu!

Wodnikowe Stawy

Wodnikowe stawy, jak sama nazwa wskazuje były kiedyś stawami. To rozległy kompleks, o powierzchni około 80 ha, malowniczo wcinający się w lasy pomiędzy miejscowościami Bytowo, a Dolice w województwie zachodniopomorskim.

Galeria

Jak wygląda uroczysko Wodnikowe Stawy?

Ostoja dla ptaków, wodnikowe stawy

Centralna i południowa część

Uroczysko można podzielić z grubsza na dwie części. Pierwsza, to spore śródleśne jeziorko o powierzchni około 16 ha. Otulone lasami, niezbyt głębokie, z szerokimi pasami szuwarów i trzcinowisk wzdłuż brzegów. Druga to stosunkowo wąska i długa „kiszka” środkiem której biegnie niewielka rzeczka. Gdy jesienią 2022 roku pierwszy raz zobaczyliśmy ten teren stawem był on tylko z nazwy. Bardziej przypominał przesuszoną, nieużytkowaną łąkę. Dziś wygląda on już zupełnie inaczej, o czym najlepiej świadczą zdjęcia.

ostoja dla ptaków, wodnikowe stawy

Stan uroczyska

W ostatnich latach stawy nie funkcjonowały zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, dlatego wykształciła się na nich mozaika zdegradowanych siedlisk łąkowo-szuwarowych. Zatrzymanie wody w siedlisku na pewno poprawi ich kondycję. Jednak ostatecznych kształt siedlisk zależy od zarządzania poziomem wody.

Jakim ptakom dajemy dom?

Spośród wielu gatunków ptaków, które znajdą schronienie na Wodnikowych, są między innymi:

Jak wygląda Jemiołuszka?
Jemiołuszka Bombycilla garrulus poznaj ptaka
Jak wygląda Gęś Białoczelna?
Gęś Białoczelna Anser albifrons poznaj ptaka
Jak wygląda Trzcinniczek?
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus poznaj ptaka
Jak wygląda Kormoran?
Kormoran Phalacrocorax carbo poznaj ptaka
Jak wygląda Zielonka?
Zielonka Porzana parva poznaj ptaka
Wodnik Rallus aquaticus poznaj ptaka

Nasze zadania

Miejsce to na pewno ma potencjał. Jaki?
Tego dowiemy się już najbliższej wiosny. Szczegółowa inwentaryzacja to jeden z priorytetów na 2023 rok.

Jak wygląda Czajka - atlas ptaków - poznaj ptaki

Zatrzymanie wody

Mozaika siedliskowa jaką obserwujemy w naszej ostoi to doskonałe miejsce dla wielu gatunków ptaków wodno-błotnych! Od majestatycznych Żurawi i Łabędzi, przez mniejsze Wodniki i Krzyżówki, po całą szuwarową drobnicę z Potrzosem na czele. Na zdjęciu: Potrzos.

Istniejąca na Wodnikowatych stawach infrastruktura hydrotechniczna daje fantastyczne możliwości do zarządzania wodą. Można dzięki niej „podnieść” poziom wody nawet o kilka metrów. My raczej nie pójdziemy, aż tak wysoko. Naszym celem jest bowiem stworzenie kompleksu płytko zalanych łąk, szuwarów i trzcinowisk przetykanych tu i ówdzie otwartym lustrem wody. Taka mozaika to doskonałe miejsce dla wielu gatunków ptaków wodno-błotnych od majestatycznych Żurawi i Łabędzi, przez mniejsze Wodniki i Krzyżówki, po całą szuwarową drobnicę z Potrzosem na czele.
Miejsce to na pewno ma potencjał. Jaki? Tego dowiemy się już najbliższej wiosny. Szczegółowa inwentaryzacja to jeden z priorytetów na 2023 rok.

Dlaczego chcemy razem z Tobą zaopiekować się tym miejscem?

Bo bagna są dobre! Dla klimatu, dla nas i dla ptaków. Dla całej Bioróżnorodności.
Bo znikną Czajki, Krwawodzioby, Kszyki, Potrzosy…. !!!

Takie właśnie siedliska mokradłowe – które mamy szansę tutaj uratować – są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%.

Włącz się do zmiany

Bądź na pTAK!, Wspieraj ochronę ptaków i przyrody.

30

PLN

Podaruj Żurawiom łąkę !
Wystarczy 30 PLN co miesiąc, żeby miały dzięki Tobie Dom!
Wiesz, skoszenie 1 ha podmokłej łąki, gdzie ten ptak żyje kosztuje nas 600 PLN. Rocznie potrzebujemy aż 550 000 PLN, żeby utrzymać takie tereny. To również dom dla Kszyków, Czajek, Wodniczek, czy Błotniaków Stawowych. Podaruj im co miesiąc 30 PLN i mamy gotową łąkę!

Jak pomóc Żurawiom?

Zostań opiekunem Wodnikowych Stawów!

Chcesz razem z nami opiekować się tym pięknym miejscem i tworzyć raj dla ptaków?
Przekaż darowiznę i dołącz do Przyjaciół oraz Opiekunów Wodnikowych Stawów:

Jak dojechać

Wodnikowe Stawy to rozległy kompleks, o powierzchni około 80 ha, malowniczo wcinający się w lasy pomiędzy miejscowościami Bytowo, a Dolice w województwie zachodniopomorskim.

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz

Dołącz do społeczności

Poznaj Ogrody na pTAK! które tworzymy w całej Polsce. Czytaj o Nocy Sów. Odwiedź nasze ostoje przyrody.