Poznaj ptaki

Wyniki wyszukiwania

Jak wygląda samiec Krakwy?
kaczkowate Krakwa
Mareca strepera

Występuje: nad jeziorem, nad wodą

Jak wygląda Gołąb?
gołębiowate Sierpówka
Streptopelia decaocto

Występuje: ogród, park, teren zabudowany

Jak wygląda Sieweczka Obrożna?
Sieweczkowate Sieweczka Obrożna
Charadrius hiaticula

Występuje: nad jeziorem, nad rzeką, nad wodą

Jak wygląda Żuraw?
żurawie Żuraw
Grus grus

Występuje: łąka, nad jeziorem, nad rzeką, nad wodą

Jak wygląda Trzciniak?
trzciniaki Trzciniak
Acrocephalus arundinaceus

Występuje: łąka, nad jeziorem, nad rzeką, nad wodą

Jak wygląda Wąsatka?
wąsatki Wąsatka
Panurus biarmicus

Występuje: nad jeziorem, nad morzem, nad rzeką, nad wodą

Jak wygląda ptak Bąk?
czaplowate Bąk
Botaurus stellaris

Występuje: nad jeziorem, nad morzem, nad rzeką, nad wodą

Co je ostrygojad?
ostrygojady Ostrygojad
Haematopus ostralegus

Występuje: bagna, las, pole i łąka

Jak wygląda Mazurek?
wróblowate Mazurek
Passer montanus

Występuje: miasto, ogród, park, pole i łąka

Jak wygląda Jemiołuszka?
jemiołuszki Jemiołuszka
Bombycilla garrulus

Występuje: las, miasto, park, pole i łąka

Jak wygląda Gęś Białoczelna?
kaczkowate Gęś Białoczelna
Anser albifrons

Występuje: bagna, nad wodą, pole i łąka

płochacze Pokrzywnica, Płochacz Pokrzywnica
Prunella modularis

Występuje: góry, las

Jak wygląda Przepiórka?
kurowate Przepiórka
Coturnix coturnix

Występuje: doliny, nad rzeką, pole i łąka, w ogrodzie, w parku

Jak wygląda Kokoszka?
chruściele Kokoszka
Gallinula chloropus

Występuje: nad jeziorem, nad morzem, nad wodą

Jak wygląda Bernikla Kanadyjska?
kaczkowate Bernikla Kanadyjska
Branta canadensis

Występuje: nad jeziorem, nad morzem, nad wodą

Jak wygląda Bielik?
Jastrzębiowate Bielik
Haliaeetus albicilla

Występuje: doliny, las, nad jeziorem, nad morzem, nad wodą

Jak wygląda Orlik Grubodzioby?
Jastrzębiowate Orlik Grubodzioby
Aquila clanga

Występuje: bagna, mokradła, nad wodą, torfowiska

Jak wygląda Dzierlatka?
skowronki Dzierlatka
Galerida cristata

Występuje: pole i łąka, w mieście

Jak wygląda Aleksandretta Obrożna?
papugowate Aleksandretta Obrożna
Psittacula krameri

Występuje: ogród, park, teren zabudowany

Jak wygląda Mewa Srebrzysta?
mewy Mewa Srebrzysta
Larus argentatus

Występuje: nad morzem