Atlas ptaków

Hełmiatka

    Netta rufina

W Polsce Hełmiatka zaczęła gniazdować lub – co bardziej prawdopodobne – powróciła jako ptak lęgowy pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. To wciąż jedna z najrzadszych kaczek w naszym kraju.

Autorka: Agata Rokita

Jak wygląda Hełmiatka?

Jak rozpoznać Hełmiatkę?

Jest wielkości Krzyżówki. W okresie godowym głowę samca zdobią nastroszone rudobrązowe pióra tworzące charakterystyczny, puszysty hełm. (Stąd też jej łacińska nazwa, gdzie rufus oznacza kogoś rudowłosego). Czerwone stopy, tęczówka i przede wszystkim dziób to kolejne elementy odróżniające go od innych kaczek. Szyja, pierś, biegnący przez środek brzucha pas i ogon są czarne, skrzydła – jasnobrązowo-beżowe z dużymi białymi plamami widocznymi na skrzydłach złożonych, które w locie z kolei tworzą szerokie, białe pasy. W szacie samicy dominuje kolor szarobrązowy. Na głowie zaznacza się ciemniejsza, szarobrunatna czapeczka, odcinająca się od dużych, popielatych policzków. Oczy brązowe. Na końcu ciemnoszarego dzioba widać różowawą plamkę. W okresie spoczynkowym samiec upodobnia się do samicy, odróżniają go czerwony dziób i tęczówka.

średni rozmiar
sylwetka ptaka podobna do Kaczka
sylwetka ptaka w locie podobna do Kaczka
kaczy dziób
biały kolor

Jak rozpoznać Hełmiatkę po głosie?

Odzywa się rzadko, cichym, chrapiącym głosem.

Gdzie i kiedy można zobaczyć Hełmiatkę?

Hełmiatka to gatunek wędrowny. Przylatuje do Polski w marcu i kwietniu wyjątkowo w maju, odlatuje w sierpniu i wrześniu, czasami później. Wyspowo zamieszkuje środkową, zachodnią i południową Europę. Najwięcej Hełmiatek przychodzi na świat w dolinie rzeki Ebro w Hiszpanii, gdzie doliczono się ponad 1500 par lęgowych. Zwarty areał lęgowy tego gatunku znajduje się w Azji Środkowej – w paśmie biegnącym od północnych wybrzeży Morza Czarnego do Mongolii. Zimuje w basenie Morza Śródziemnego i południowej Azji.
W Polsce regularnie gniazduje tylko na jeziorze Łuknajno na Mazurach oraz na kilku stanowiskach na Śląsku: w okolicach Oświęcimia, Zatoru i Raciborza, a także w dolinie Nidy. Gniazdo buduje z materiałów roślinnych (trzciny, korzeni, liści, traw), w nadbrzeżnych szuwarach lub w zwałach starej trzciny, obficie wyściełając je puchem. Może budować też gniazdo na lądzie pod osłoną krzewów lub trzcin. W południowej Europie gniazda zakłada także na przybrzeżnych lagunach morskich i w ujściach dużych rzek. Zwykle Hełmiatka gniazduje samotnie, ewentualnie w małych koloniach. Wspomniane już jezioro Łuknajno jest też stałym pierzowiskiem tego gatunku.

Miejsce występowania lub obserwacji

Poznaj bliżej Hełmiatkę

Jak wygląda Dzięcioł Średni?
Jak wygląda Dzwoniec?

Dietę roślinną, która składa się z liści, kłączy, nasion roślin wodnych i glonów, Hełmiatka wzbogaca wodnymi bezkręgowcami (mięczakami, owadami), drobnymi płazami czy rybami. Pokarm najczęściej zdobywa spławikując (czyli głęboko zanurzając przednią część ciała podczas gdy kuper wystaje pionowo ponad wodę) albo zbierając go z powierzchni wody. W rytuał godowy tego gatunku wpisuje się karmienie roślinami wodnymi samicy przez samca.
Samica składa 8-10 kremowożółtych lub bladozielonych jaj, które wysiaduje około 4 tygodnie. Puchowa izolacja w gnieździe sprawdza się w sytuacji, gdy matka opuszcza je, bo w tym okresie jest już sama, a musi przecież zaspokoić swoje potrzeby fizjologiczne. W sytuacji utraty lęgu Hełmiatki przystępują do niego ponownie. Matka wodzi pisklęta aż do uzyskania przez nie lotności w wieku około 7 tygodni. Dojrzałość płciową młode osiągają w pierwszym bądź drugim roku życia.

Galeria

Z kim łatwo pomylić Hełmiatkę?

Samca Hełmiatki można pomylić – szczególnie gdy obserwuje się go z daleka – z samcem Głowienki. U tego drugiego jednak dziób jest ciemny, a grzbiet popielaty. Łatwiej o pomyłkę w przypadku samic obydwu gatunków. Dla ich odróżnienia warto zwrócić uwagę na duże, szaropopielate i wyraźnie odcinające się od ciemnej linii oczu policzki Helmiatki. (na zdjęciu: samiec Głowienki)

Jak wygląda Syczek?

Hełmiatka w liczbach

Masa ciała850-1300 g
Rozpiętość skrzydeł84-88 cm
Długość ciała53-58 cm
Liczebność w Polscew Polsce skrajnie nieliczny ptak lęgowy z liczebnością w latach 2013-2018 określoną na 15-48 par.
Statusw Polsce sklasyfikowana jako gatunek narażony, objęta ścisłą ochroną gatunkową, status międzynarodowy LC

Jak pomóc Hełmiatcę?

Siedliska Hełmiatki są zagrożone m.in. w konsekwencji regulacji rzek oraz melioracji i zabudowy terenów mokradłowych, w tym jezior i stawów. Zatem jeśli to tylko możliwe, sprzeciwiaj się takim działaniom! Bądź świadom/a wartości i usług ekosystemowych, jakie zapewniają mokradła, w miarę możliwości inicjuj działania edukacyjne w tym zakresie! Sprzeciwiaj się polowaniom, podczas których zabijane są Hełmiatki (wskutek niewiedzy lub pomylenia z gatunkami łownymi), mimo że są gatunkiem chronionym.

Podpisuj stosowne petycje, jak np. dotyczącą moratorium na zabijanie dzikich ptaków w Polsce, zainicjowaną przez koalicję Niech Żyją!

Bibliografia

Biuletyn Monitoringu Przyrody, 2019/2

Kruszewicz A., Ptaki Polski, Multico 2010

Ptaki. Przewodnik Collinsa, Multico 2012

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz