Atlas ptaków

Kokoszka

    Gallinula chloropus

Kokoszka, nazywana kiedyś Kurką Wodną to taka kurka, która zapędza samca do wysiadywania jaj i przegania konkurentek, kiedy upatrzy sobie kawalera. A lubi panów o pokaźnej tuszy! Łacińskie słowo „gallinula” zawiera odniesienie do słów „kura” i „kogucik”. Natomiast drugi człon nazwy – „chloropus” wywodzi się z greki, gdzie „khloros” oznacza zielone a „pous” – stopy.

Autorka: Hanna Żelichowska

Jak wygląda Kokoszka?

Jak rozpoznać Kokoszkę?

Kokoszka jest wielkości gołębia, ma krępą sylwetkę, i należy do rodziny chruścieli (Rallidae). Wyróżnia ją czerwona płytka czołowa i czerwony dziób z żółtą końcówką. Dość długie nogi są zielone, z bardzo długimi palcami i choć przeważnie zobaczymy ją na wodzie, to te nie są połączone błoną pławną. Upierzenie jest ciemne, łupkowogranatowe z ciemnobrązowym grzbietem i skrzydłami. Uwagę zwraca opadająca ku tyłowi, przerywana linia białych piórpo bokach ciała. Kiedy Kokoszka pływa, chodzi lub biega, zadziera ogonek, pokazując białe pokrywy podogonowe w kształcie odwróconej litery „V”. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego u tego gatunku. Pisklęta są pokryte czarnym puchem i wyglądają jakby były wiecznie potargane. Ich łysą główkę porastają czerwone i pomarańczowe piórka, wokół oczu prześwituje niebieskawa skórka a czerwony dziobek ma żółtą końcówkę. Starsze dzieci upodabniają się do rodziców, ale w ogólnej tonacji są szarobrunatne, z dziobem w tych samych barwach oraz białawymi policzkami. Płynąc, Kokoszka jest wysoko wynurzona nad wodę i równomiernie kiwa ogonem oraz głową. Kokoszki i jej potomstwo doskonale chodzą po roślinach wodnych, np. liściach grążeli czy połamanych pałkach, często też żerują na nadwodnych łąkach. Zrywając się do lotu, biorą długi rozbieg po wodzie, podobnie jak Łyski. To jednak słabi lotnicy. Nie pływają tak dobrze, jak np. Łyski, unikają więc otwartych wód.

średni rozmiar
sylwetka ptaka podobna do Brodziec
sylwetka ptaka w locie podobna do Brodziec
krótki dziób
czarny kolor

Jak rozpoznać Kokoszkę po głosie?

Kokoszka jest skryta, pojawia się i znika, prędzej można ją usłyszeć, niż zobaczyć. Z szuwarów odzywa się specyficznym, krótkim, gardłowym gulgotem i tym zdradza swą obecność. Rozdrażniona krzyczy ostro „ki-kek” a w innych sytuacjach odzywa się trzysylabowym zawołaniem „krek-krek-krek”, którego używa również w czasie nocnych toków.

Gdzie i kiedy można zobaczyć Kokoszkę?

Kokoszka zamieszkuje gąszcz roślin nadwodnych, przebywając na granicy lądu i wody. Preferuje wody wolno płynące i stojące, czego raczej nie znajdzie na terenach górskich. Spotkać ją można na małych jeziorach, stawach parkowych, rozlewiskach, zakolach rzecznych, a nawet w rowach melioracyjnych czy innych wodach z gęstą roślinnością, zapewniającą dobre ukrycie i żerowiska. W Polsce Kokoszka to gatunek lęgowy, średnio liczny w całym kraju, częściowo zimujący, głównie na zachodzie kraju. Populacje północne wędrują  od września do listopada na zimowiska w Europie Zachodniej i w basenie Morza Śródziemnego. Wracają w marcu i kwietniu. Gatunek rozprzestrzeniony od Europy, przez północną, subsaharyjską i południową Afrykę po centralną oraz południową Azję a nawet obie Ameryki.

Miejsce występowania lub obserwacji

Poznaj bliżej Kokoszkę

Jak wygląda Kokoszka?
Jak wygląda Kokoszka?

Kokoszki osiadłe zaczynają toki już późną jesienią. Połączone w pary zajmują swoje rewiry, których zaciekle bronią, zwłaszcza, jeśli jest to miejsce zasobne w pokarm. To ważne, bo Kokoszki mają 2-3 lęgi w roku. Samice Kokoszki bywają bardziej agresywne niż samce i często przejmują inicjatywę w czasie zalotów. Potrafią bardzo energicznie walczyć z innymi samicami i przepędzać je z rewiru. Wybierają opasłe, masywne samce, co ma znaczenie w okresie wysiadywania jaj, kiedy ptaki wzajemnie się zastępują, a samiec dłużej siedzi na gnieździe. Samica wybiera partnera, ale to on szuka terytorium i miejsca na gniazdo pod osłoną przybrzeżnych roślin, np. w szuwarze trzcinowiska. Przeważnie dobrze ukryte gniazdo jest koszykiem stworzonym z suchych liści, trzcin i turzyc. Kokoszka składa 5-9 jaj od marca do końca lipca. Ptaki wysiadują je przez 3 tygodnie. Po wykluciu, pisklęta – zagniazdowniki – przebywają dzień-dwa w gnieździe karmione przez oboje rodziców, trzeciego dnia dobrze pływają a 8 dnia już nurkują. Oboje rodzice opiekują się maluchami. Małe stają się samodzielne po 3 tygodniach, ale ciągle piszczą i żebrzą o pokarm, często są nadal dokarmiane. Samiec zajmuje się potomstwem, jeśli samica przystępuje do drugiego lęgu, a w przypadku trzeciego lęgu – do opieki włącza się starsze rodzeństwo. Rodzice zakładają czasami tzw. gniazdo do spania. W takim gnieździe maluchy śpią w nocy i przebywają w czasie chłodnej pogody. Pokarm Kokoszek jest zbierany na wodzie i pod nią oraz na lądzie. To głównie wodne bezkręgowce, np. małże i owady, nasiona, owoce i zielone części roślin wodnych i bagiennych.

Galeria

Z kim łatwo pomylić Kokoszkę?

Dorosłą, grafitowoczarną Łyskę z białą płytką czołową i tak samo białym dziobem trudno pomylić z Kokoszką, ale ich pisklęta już tak. Są do siebie bardzo podobne, a różnią się zaledwie drobnymi szczegółami kolorystycznymi. Ludzie biorą często Kokoszkę za kaczkę (podobnie jak jej kuzynkę Łyskę), ale Kokoszce jest znacznie bliżej Żurawiowi, z którym należy do rzędu żurawinowych, niż np. Krzyżówce czy Nurogęsi z rodziny kaczkowatych, rzędu blaszkodziobych.

Jak wygląda pisklę Kokoszki?

Kokoszka w liczbach

Masa ciałaSamczyki średnio 339 g, samiczki 271 g
Rozpiętość skrzydeł30–38 cm
Długość ciała50–55 cm
Liczebność w Polsce14 500 par, z trendem spadkowym
StatusObjęta jest ścisłą ochroną gatunkową,
wymieniona w dyrektywie ptasiej.

Jak pomóc Kokoszce?

Największym zagrożeniem dla Kokoszek jest utrata siedlisk z powodu zajmowania przez nas nabrzeży rzek i jezior, ciągle rozrastającej się infrastruktury nadwodnej oraz osuszania naturalnych stawów i innych terenów mokradłowych, ponadto stale zwiększająca się penetracja turystyczno-rekreacyjna i presja ze strony m.in. psów i kotów, które mogą plądrować gniazda i zabijać młode ptaki.

Najlepszym sposobem pomocy kokoszkom, podobnie jak innym gatunkom, będzie zapewnienie im przestrzeni życiowej oraz ochrona lęgowisk. Kokoszka, jest ptakiem, który zadowoli się nawet niewielkim stawem lub oczkiem wodnym, jeśli tylko, choćby częściowo, osłaniać go będzie odpowiednio gęsta roślinność nadbrzeżna. To z kolei oznacza, że wielu z nas może zapewnić rodzinie Kokoszek dom na swoim własnym śródpolnym oczku albo na parkowe lub nawet odgrodowym stawie.

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz