Atlas ptaków

Łyska

    Fulica atra

Trudno sobie wyobrazić większego zadziorę na stawie niż Łyska. Każdej wiosny, kiedy ptaki łączą się w pary i zajmują swoje terytorium, w łysce budzi się lew. Wówczas łatwo o awanturę. Gdy kłócą się dwie łyski, nagle pojawia się trzecia, która dołączy do bójki, walcząc, z kim popadnie…

Autorka: Justyna Jakubczyk

Jak wygląda Łyska?

Jak rozpoznać Łyskę?

Łyska to grafitowoczarny ptak wielkości kaczki, o krępym tułowiu i małej głowie. Na jej czole znajduje się charakterystyczna biała łysina – płytka czołowa – stykająca się z białym dziobem o różowym odcieniu. Mocne nogi łyski zakończone są długimi palcami zaopatrzonymi w płatki, które niczym wiosła pomagają jej poruszać się po wodzie. Pływa, lekko poruszając głową, a nurkuje z niewielkim wyskokiem. Gdy chce wystartować, rozbiega się po powierzchni wody. Można wtedy zobaczyć białą krawędź tyłu skrzydeł – białe zakończenia lotek trzeciorzędowych. Pokryte puchem pisklęta są również czarne, ale mają czerwono-żółte dzioby z białą końcówką i czerwono-niebieskie głowy z wystającymi dookoła żółtobrązowymi, szczeciniastymi piórkami – krezą. Brak dymorfizmu płciowego.

średni rozmiar
sylwetka ptaka podobna do Kaczka
sylwetka ptaka w locie podobna do Kaczka
średni dziób
biały kolor

Jak rozpoznać Łyskę po głosie?

Łyski odzywają się często i na wiele sposobów – najczęściej jednak będzie to głośne, metaliczne i powtarzane „kołk”, ostre „piks” albo łagodne w brzmieniu „kruuk”. Warto też zwracać uwagę na odgłosy bieganie po wodzie, którym towarzyszy furkot skrzydeł.

Gdzie i kiedy można zobaczyć Łyskę?

Gniazduje w całej Polsce nad jeziorami i wolno płynącymi rzekami z obfitą roślinnością szuwarową, ale także na wodach odkrytych oraz niewielkich śródpolnych oczkach. W Polsce można obserwować ją przez cały rok, ponieważ dość licznie zimuje, zwłaszcza w południowej i zachodniej części kraju, oraz na wodach przybrzeżnych – Zatoka Pucka, Zalew Wiślany, Zalew Szczeciński.

Miejsce występowania lub obserwacji

Poznaj Łyskę bliżej

Jak wygląda Łyska?
Jak wygląda Dzwoniec?

Wiosną pary zajmują swoje terytoria – w zależności od zasobności będzie to mniejszy lub większy kawałek tafli wody wraz z przylegającym do niego szuwarem brzegowym. Bywają wtedy bardzo agresywne i często przepędzają stamtąd wszystkie postronne Łyski, a czasami też inne ptaki. Za to na żyznych i zasobnych zbiornikach Łyski gniazdują czasami w koloniach, również w towarzystwie innych ptaków, na przykład Perkozów Dwuczubych lub Śmieszek.

Sprowokowana Łyska reaguje szybko i asertywnie. Potrafi zaatakować nawet potężne i często bardzo agresywne terytorialne samce Łabędzi Niemych, które w zagrożeniu łamią kręgosłupy psom czy lisom.

Gniazdo w formie mniejszej lub całkiem pokaźnej i dość wysokiej platformy z głęboką niecką budowane jest z wszelkich dostępnych materiałów roślinnych – głównie suchych lub świeżych liści, łodyg i gałęzi – odsłonięte lub ukryte w szuwarze, na bazie z połamanych trzcin lub pałek wodnych, na zalegających w wodzie kłodach czy kamieniach, albo unoszące się na powierzchni ale dobrze zakotwiczone. Do gniazda często prowadzi pomost zrobiony z tego samego materiału. Poza właściwym gniazdem łyski budują jeszcze dwie lub trzy podobne platformy, które służą jedynie do odpoczynku.

Samica składa w kwietniu od 6 do 17 jaj i wysiaduje je na zmianę z samcem. Młode są zagniazdownikami niewłaściwymi, co oznacza, że po wykluciu ruszają za rodzicami ale wymagają większej atencji, w tym w szczególności dokarmiania. Co więcej, wykluwają się asynchronicznie (nie jednocześnie), na przestrzeni kilku dni. Gdy matka siedzi na pozostałych jajach, ojciec już wodzi starsze pisklęta. Wkrótce wszystkie są już w komplecie i opiekują się nimi oboje rodzice. Nierzadko para decyduje się na kolejny lęg, wówczas ojciec opiekuje się dorastającymi dziećmi z pierwszego, gdy jego partnerka wysiaduje drugie zniesienie. Zdarza się wówczas, że starsze rodzeństwo pomaga w wychowaniu młodszego. Młode ptaki uzyskują zdolność lotu po około dwóch miesiącach od wylęgu
Łyski żywią się wodnymi roślinami i małymi wodnymi zwierzętami, zimą głównie mięczakami.
Na zimowiska Łyski zwykle przemieszczają się na niewielkie odległości, ale w najbardziej popularnych miejscach gromadzą się niekiedy w wielotysięcznych stadach. Poszukują zbiorników z niezamarzniętą wodą, na przykład przy elektrowniach, które spuszczają nadmiar ciepłej wody. Zatrzymują się również na większych jeziorach, przybrzeżnych wodach morskich oraz zbiornikach i jeziorach w miastach.

Galeria

Z jakim ptakiem można pomylić Łyskę?

Można pomylić ją z jej kuzynką Kokoszką, która jest jednak mniejsza, jaśniejsza (w ogólnej tonacji przeważają barwy brunatne i grafitowogranatowe), ma czerwoną „łysinkę” i taki sam dziób z żółtym zakończeniem oraz białą przerywaną linię wzdłuż boków ciała i sterczący, ruchliwy ogon z białymi krawędziami.
Często brana z kaczkę ze względu na podobny tryb życia oraz preferencje siedliskowe, ale Łyska należy do rodziny chruścieli i w żaden sposób nie jest spokrewniona z kaczkami. Wszelkie zewnętrzne i anatomiczne podobieństwa biorą się z konwergencji ewolucyjnej, która sprawia, że zwierzęta żyjące w tym samym środowisku i w podobny sposób zaczynają w końcu wyglądać i zachowywać się podobnie, mimo że są od siebie oddalone genetycznie.

Zdjęcie obok: Kokoszka.

Jak odróżnić Paszkota od Śpiewaka?

Łyska w liczbach

Masa ciała610–1150 (średnio 770) g
Rozpiętość skrzydeł70–80 cm
Długość ciała36–39 cm
Liczebność (w Polsce)W Polsce żyje ok. 42 tys. par Łysek, które wciąż zmniejszają swoją liczebność.
StatusNa opublikowanej w 2020 roku Czerwonej liście ptaków Polski sklasyfikowana została jako gatunek najmniejszej troski (LC).

Jak pomóc Łysce?

Znaczny spadek liczebność łyski, ma najprawdopodobniej związek z utratą siedlisk, działalnością myśliwych oraz rozprzestrzenianiem się norki amerykańskiej, która stale ucieka z ferm i zabija m.in. ptaki wodne. Warto walczyć o zakaz polowań na ptaki i wspierać m.in. działalność koalicji Niech Żyją! oraz objąć ochroną zbiorniki, na których gromadzą się ptaki wodne zarówno w okresach lęgowych jaki po za nimi. Łyskom i zapewne wszystkim innym rodzimym gatunkom wiele korzyści przysporzyłby zamknięcie ferm futrzarskich.

Bibliografia

Atlas ptaków Polski. Przewodnik obserwatora. Ringier Axel Springer, Warszawa 2016

Przewodnik Collinsa. Ptaki. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2017

Dominik Marchowski, Ptaki Polski. Wydawnictwo SBM, Warszawa 2017

Adam Wajrak, Zwierzaki Wajraka. Jak się żyje w norkach, żeremiach, gniazdach, rzekach, na łące i w lasach. Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2014

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz