Atlas ptaków

Mewa Srebrzysta

    Larus argentatus

W ostatnich dwudziestych latach nastąpiła rewolucja w systematyce mew. Naukowcy na podstawie analiz genetycznych wyodrębnili osobne gatunki z dawnych podgatunków, w ten sposób z Mewy Srebrzystej wyłoniły się cztery gatunki: Srebrzysta, Białogłowa, Romańska oraz praktycznie u nas nie spotykana – Armeńska.

Autor: Dariusz Mielicki

Jak wygląda Mewa Srebrzysta?

Jak rozpoznać Mewę Srebrzystą?

Bardzo duża mewa o krępej, masywnej sylwetce i wydatnym dziobie. W szacie godowej śnieżnobiała z popielatoszarymi skrzydłami. Dziób żółty z czerwoną plamką na końcu żuchwy, oko jasne, obrączka powiekowa żółta, nogi cieliste. Zakończenia lotek pierwszego rzędu (najdłuższe pióra w skrzydłach) są czarne z białymi plamkami. W szacie spoczynkowej na głowie zaznacza się szare kreskowanie. Ptaki młodociane w pierwszej zimie są szarobrunatne, pokryte z wierzchu wyraźnym, łuskowanym wzorem, od spodu kreskowane. Dziób czarny, nogi cielistobrązowe. Szatę ostateczną nakładają w czwartym roku życia.

średni rozmiar
sylwetka ptaka podobna do Wrona
sylwetka ptaka w locie podobna do Wrona
wroni dziób
biały kolor

Jak rozpoznać Mewę Srebrzystą po głosie?

Głośna i hałaśliwa, najbardziej charakterystyczne są uporczywe, powtarzane okrzyki, które brzmią kija! albo kjoł!

Gdzie i kiedy można zobaczyć Mewę Srebrzystą?

Mewa Srebrzysta gnieździ się w Północno-zachodniej i Północnej Europie. W Polsce najczęściej zobaczymy ją w miastach na Wybrzeżu, a pierwsze lęgi stwierdzono na tzw. Wyspie Kamiennej na Jeziorze Gardno w Słowińskim Parku Narodowym, w końcu lat 60-tych. (Z całą pewnością Mewy Srebrzysta już wcześniej gnieździły się w naszych obecnych granicach i powróciły do nas po jako ptaki lęgowe po przerwie). W ostatnich dwudziestu latach Srebrzyste gnieżdżące się w Polsce zmieniły swoją strategię: początkowo gniazdowały w koloniach na ziemi, bezpośrednio nad wodą – obecnie gniazdują prawie wyłącznie na dachach wysokich budynków w nadmorskich miejscowościach. Z biegiem dużych rzek, jak Odra czy Wisła, zapuszczają się w głąb kraju i szczególnie w okresie migracji i zimowisk są coraz częściej widywane w dużych miastach, m.in. w Warszawie i Krakowie. Chętnie szukają jedzenia na ruchliwych placach, na wysypiskach śmieci i oczywiście w nadmorskich portach.

Miejsce występowania lub obserwacji

Poznaj bliżej Mewę Srebrzystą

Jak wygląda Mewa Srebrzysta?
Jak wygląda młoda Mewa Srebrzysta

Mewa Srebrzysta gniazduje na morskich wybrzeżach, nad dużymi jeziorami i rzekami oraz w ich ujściach, na rozległych mokradłach. Gniazdo buduje na ziemi, na skałach, na różnych, dostępnych konstrukcjach, w tym na dachach budynków – w małych koloniach lub pojedynczo. Wyprowadza jeden lęg w roku, w zniesieniu są 1-3 jaja. Wysiadują obydwoje rodziców przez około 24 dni.

Pisklęta są zagniazdownikami niewłaściwymi i po wykluciu pozostają w gnieździe lub w jego pobliżu. Pisklęta upominają się o pokarm dziobiąc czerwone znamię na spodzie dzioba rodziców, którzy zwracają pokarm na ziemię. Pod koniec lipca, w wieku około 7-8 tygodni, zaczynają latać i się usamodzielniają. Mewy Srebrzyste są wszystkożerne – łowią pokarm żywy lub zjadają padlinę. Szukają jadalnych resztek na brzegu morza i na wysypiskach śmieci, gdzie z upodobaniem chwytają myszy i szczury. Mewy chętnie uciekają się do piractwa (kleptopasożytnictwo) rabując pokarm innym ptakom – np. zmuszają kormorany do zwymiotowania złowionych przez nie ryb, a grążycom odbierają wyłowione małże. Małże czy kraby zrzucają z dużej wysokości na skały i kamienie aby rozbić ich skorupy. W ptasich koloniach kradną jaja i pisklęta, a na Dalekiej Północy z powodzeniem polują na lemingi.

Mewy Srebrzyste latają wolno, ale wytrwale i elegancko. Doskonale opanowały lot szybujący na prądach wstępujących. Chętnie przysiadają na wystających z wody palach lub innych konstrukcjach, na kamieniach, na masztach statków. Są towarzyskie, chętnie łączą się w mieszane grupy lub stada z innymi gatunkami mew.

Galeria

Z kim łatwo pomylić Mewę Srebrzystą?

Wszystkie trzy gatunki – Srebrzysta, Białogłowa i Romańska – są do siebie łudząco podobne. Najłatwiej rozróżnić je po kolorze nóg, które u dorosłych Białogłowych i Romańskich są żółte. Mewa Białogłowa wydaje się najsmuklejsza z trzech bliźniaczych gatunków – z lekko wydłużonym dziobem i bardziej wyprostowaną sylwetką. Gatunki te różnią się też zasięgiem głównych lęgowisk. (na zdjęciu Mewa Romańska, źródło: Canva)

Jak wygląda Mewa Romańska?

Romańska gnieździ się wokół wybrzeży Morza Śródziemnego oraz Półwyspu Iberyjskiego. Białogłowa jest częstsza w głębi lądu – zasiedla południową Ukrainę, Rosję i dalej na Wschód, ale występuje też wzdłuż Dunaju oraz punktowo m.in. w Polsce. (na zdjęciu Mewa Białogłowa, źródło: Canva)

Jak rozpoznać mewę srebrzystą?

Mewa Srebrzysta w liczbach

Masa ciała1,5 kg
Rozpiętość skrzydeł130 – 150 cm
Długość ciała55 – 66 cm
Liczebność w PolsceW Polsce Mewa Srebrzysta jest nielicznym gatunkiem lęgowym, najczęściej widywanym w pasie Wybrzeża, ale trzymając się większych rzek kolonizuje śródlądzie. Po latach silnego wzrostu, jej liczebność w skali całego kraju się ustabilizowała lub zaczęła spadać, a całą populację ocenia się na 2850 par lęgowych. Nie jest gatunkiem zagrożonym.
Statusobjęta jest ścisłą ochroną częściową

Jak pomóc Mewie Srebrzystej?

Jak wszystkie ptaki morskie i ogólne nadwodne Mewa Srebrzysta cierpi z powodu zabudowy wybrzeży, przełowienia i zanieczyszczenia wód. Każdy z nas może im pomóc segregując i składając śmieci w miejscach do tego wyznaczonych czy świadomie wybierając ryby, które zjadamy. Pamiętajmy, aby zapewnić im spokój na stanowiskach lęgowych.

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz