Atlas ptaków

Pokrzywnica, Płochacz Pokrzywnica

    Prunella modularis

Wiosennym górskim czy leśnym wędrówkom oraz parkowym lub ogrodowym przechadzkom, często towarzyszy śpiew ptaków – jeśli usłyszysz krótką melodię składającą się z metalicznych, wysokich dźwięków, wyglądaj Pokrzywnicy – zwykle na szczytach pobliskich krzewów i drzewek.

Autorka: Joanna Lay

Jak rozpoznać Pokrzywnicę?

Wielkości Wróbla, ale o smuklejszej sylwetce i lekko wydłużonym, cienkim dziobie. Głowa, szyja, pierś i podbrzusze mają barwę szaro-niebieskawą. Na grzbiecie, ogonie i skrzydłach dominują brązy z ciemniejszym kreskowaniem. Ciemnobrązowe oczy podkreśla jasnobrązowa okrągła smuga biegnąca w kierunku szyi.

mały rozmiar
sylwetka ptaka podobna do Wróbel
sylwetka ptaka w locie podobna do Wróbel
krótki dziób
brązowy kolor

Jak rozpoznać Pokrzywnicę po głosie?

Krótka (każda zwrotka trwa ok. 3-4 sekundy), ale intensywna, dość głośna i przyjemna dla ucha kompozycja pozornie przypadkowych dźwięków.
Śpiew Pokrzywnicy podobny jest trochę do śpiewu Strzyżyka, przy czym ten ostatni przedziela swoją melodię pojedynczymi, wysokimi tonami, a poszczególne zwrotki są dłuższe, bardziej ustrukturyzowane, eleganckie. U Pokrzywnicy poszczególne sylaby śpiewane są w podobnej, wyrównanej tonacji.

Gdzie i kiedy można zobaczyć Pokrzywnicę?

Pokrzywnica występuje w całym kraju, przede wszystkim w lasach łęgowych i wilgotnych oraz w zadrzewieniach z dobrze wykształconym podszytem.
Chętnie zasiedla gęste zakrzewienia oraz parki, ogrody i żywopłoty o podobnych cechach (gęsty podszyt, liczne kryjówki, uwilgotnienie).

Gatunek ten dobrze czuje się też w lasach z dużym udziałem drzew iglastych. Można ją spotkać w całym pasie Karpat aż do wysokości 1200 metrów n.p.m. Jednym z jej ulubionych tam siedlisk jest piętro kosodrzewiny, która wydaje się być stworzona dla tego niewielkiego ptaszka uwielbiającego kryć się w gęstwinie gałązek. Na zimę Pokrzywnica przemieszcza się w cieplejsze regiony Europy Zachodniej i Południowej. Niektóre osobniki zimują w zachodniej części kraju.

Miejsce występowania lub obserwacji

Poznaj bliżej Pokrzywnicę.

Jak wygląda Dzwoniec?

Pokrzywnica szuka pokarmu wśród gęstych zarośli, bardzo często na ziemi, gdzie biega, podskakuje i podlatuje chwytając kolejnego owada,
jego larwę lub gąsienicę. Zimą sięga również po nasiona – najchętniej roślin oleistych. Przedstawiciele obu płci mają najczęściej wielu partnerów.

Dla samców to większa szansa na przekazanie swoich genów, dla samic gwarancja pomocy przy wykarmieniu potomstwa – tym bardziej, że nieraz każde pisklę ma innego ojca. (Zdarza się też, że samce, aby zapewnić sobie jak największą ilość potomków, zmuszają samice do wydalenia nasienia poprzednika).
Efektem tych krótkotrwałych związków jest 4-5 jasnoniebieskich jaj, które samica składa w gnieździe umiejscowionym nisko nad ziemią. Wysiadywanie jaj trwa ok. 12-14 dni, a odchowanie młodych drugie tyle.

Galeria

Z jakim ptakiem można pomylić Pokrzywnicę?

Ze względu na sylwetkę i szaro-bure ubarwienie mylona bywa z samiczką Wróbla.
Najłatwiej rozpoznać ją po cienkim dziobie, typowym dla ptaków owadożernych.

Jak wygląda samica Wróbla?

Pokrzywnica w liczbach

Masa ciałaok. 21 g
Rozpiętość skrzydełok. 22 cm
Długość ciałaok. 15 cm
Liczebność (w Polsce)ok. 85 tys. par.
StatusPospolity ptak lęgowy

Jak pomóc Pokrzywnicy?

Chrońmy śródpolne zadrzewienia i zakrzaczenia, nie usuwajmy podszytu (krzewów) z parków, ogrodów i lasów, nie osuszajmy ich,
nie grabmy opadłych liści ani innej martwej materii roślinnej.

Chrońmy źródliska, śródpolne oczka wodne oraz inne wilgotne enklawy. Nie zamieniajmy ich w śmietniki. Jednym słowem zostawmy Pokrzywnicy jej życiową przestrzeń. Skorzysta na tym też wiele innych gatunków fauny i flory – my też.

Bibliografia

http://ptaki.info/pokrzywnica, 29.01.2021

https://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/pokrzywnica-opis-wystepowanie-i-zdjecia-ptak-pokrzywnica-ciekawostki,22796.html, 29.01.2021

https://www.lasy.gov.pl/pl/wideo/echa-lesne-tv/wideo/lesny-budzik-pokrzywnica, 29.01.2021

http://www.euroregion-beskidy.pl/wp-content/uploads/2020/05/Album_Ptaki_babiogorskiego_pogranicza.pdf, 29.01.2021

https://kpnmab.pl/img/files/Wydawnictwa1/Ptaki%20Karkonoszy.pdf, 29.01.2021

https://otop.org.pl/wp-content/uploads/2019/05/Atlas-pospolitych-ptakow-legowych.pdf, 29.01.2021

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz