Atlas ptaków

Żuraw

    Grus grus

Według greckiej mitologii to Żurawie natchnęły Hermesa, boga kupców i złodziei, do stworzenia pisma. Im mamy tez zawdzięczać… taniec. W starożytnym Egipcie Żuraw był patronem astronomów i doczekał się nazwanego jego imieniem gwiazdozbioru. Często był przedstawiany jako wysłannik bogów – święty patron nauczycieli i przewodników, symbolizował m.in. wiedzę, mądrość, długowieczność, ale też grację i elegancję. W naszych, słowiańskich wierzeniach Żuraw był przede wszystkim przewodnikiem do Wyraju, dokąd po śmierci zanosił ludzkie dusze uczepione jego piór, a gdy nadszedł czas reinkarnacji, z powrotem sprowadzał je na ziemię. Pióra żurawi, obok orlich, zdobiły naszą husarię.

Autor: Dariusz Mielicki

Jak wygląda Żuraw?

Jak rozpoznać Żurawia?

Duży, większy od Bociana, o bardzo długich nogach, długiej szyi i dość krótkim dziobie, z wydłużonymi piórami skrzydeł robiącymi wrażenie napuszonego ogona, który najokazalej się prezentuje, gdy Żuraw dostojnie kroczy przed siebie. Lata z wyciągniętą szyją, wolno uderzając długimi, szerokimi skrzydłami. Ubarwienie ma popielate z czarną szyją, rudym nalotem na grzbiecie (widocznym głównie w sezonie lęgowym), czerwoną czapeczką na szczycie głowy (jest to naga skóra, nie pióra) i białą pręgą, ciągnącą się od oka, przez cale policzki i dalej wzdłuż karku opadająca na plecy. Brak dymorfizmu płciowego. Pisklęta po wykluciu są okryte żółtoszarym puchem, po wypierzeniu młode są podobne do dorosłych, ale są ogólnie jaśniejsze i przede wszystkim pozbawione pióropusza „w ogonie” oraz kontrastowych biało-czarnych barw na głowie i szyi.

duży rozmiar
sylwetka ptaka podobna do Bocian
sylwetka ptaka w locie podobna do Bocian
długi dziób
szary kolor

Jak rozpoznać Żurawia po głosie?

Charakterystyczny, przypominający głos trąbki, klangor, którym tak chętnie i często odzywają się Żurawie (również przelatujące w kluczach lub liniach), może być słyszalny w promieniu kilku kilometrów. Powstaje dzięki pętlowej budowie tchawicy, działającej jak pudło rezonansowe.

Gdzie i kiedy można zobaczyć Żurawia?

U nas najliczniej Żurawie gniazdują w północnej Polsce, rzadziej na południu kraju. Na lęgowiska Żuraw najchętniej wybiera różne siedliska podmokłe: od torfowisk i olsów, po niewielkie zadrzewienia i zakrzewienia przy śródpolnych oczkach wodnych. W okresie przelotów i zimowania – od października do lutego i marca – często Żeruje na polach uprawnych.

W czasie migracji i na zimowiskach Żurawie zbijają się w ogromne, nawet wielotysięczne stadach. U nas największe jesienne sejmiki zbierają się w rejonie Parku Narodowego Ujście Warty, w dolinie Dolnej Odry, na Bagnach Biebrzańskich, w Narwiańskim, Poleskim i Słowińskim Parku Narodowym, czy na Stawach Milickich.

Żuraw jest ptakiem wędrownym, choć w odpowiedzi na zmiany klimatyczne okres jego migracji systematycznie się skraca i coraz więcej ptaków zimuje na miejscu. Tradycyjne zimowiska znajdowały się w południowej Europie, na Bliskim Wschodzie, w Północnej Afryce i Etiopii. Żurawie lęgnące się na północy kontynentu azjatyckiego lecą do południowych Chin, do Indii i Iranu.

Miejsce występowania lub obserwacji

Poznaj Żurawia bliżej

Jak wygląda Żuraw?
Jak wygląda Żuraw?

Żuraw jest ptakiem dwuśrodowiskowym. Najchętniej zakłada gniazda na śródleśnych mokradłach, w olsach i borach bagiennych, na grząskich obrzeżach stawów i jezior, w zabagnionych dolinach rzecznych – choć ostatnio coraz częściej choćby na polach uprawnych, w bliskim sąsiedztwie zabudowań. Za to po okresie gniazdowym, wiele ptaków żeruje na otwartych terenach łąk i pól.

Żurawie osiągają dojrzałość płciową w 3-5 roku życia. Są ptakami ściśle monogamicznym, a pary zwykle łączą się na całe życie. Wiosną, po przylocie, odbywają widowiskowe tańce godowe, którym towarzyszy donośny klangor. Terytorium lęgowe może zajmować kilkadziesiąt hektarów, a minimalna odległość pomiędzy gniazdami sąsiednich par wynosi ok. 150-450 metrów. Gniazdo, szczególnie jeśli pobudowane jest w terenie podmokłym (co jeszcze do niedawna wydawało się oczywiste), jest kopcem z liści i łodyg otaczającej roślinności, o średnicy do 80 cm., a wyjątkowo nawet do 200 cm. W zniesieniu są dwa jaja, złożone w odstępie dwudniowym. Wysiadywanie, od pierwszego jaja, trwa 30 dni. Po wykluciu pierwszego pisklęcia, samiec przez kilka dni opiekuje się nim poza gniazdem, podczas gdy samica kończy wysiadywanie drugiego jaja. Starsze i silniejsze pisklę jest bardzo agresywne wobec młodszego, ale po kilku dniach rywalizacja ustaje i rodzina może już przebywać razem. Pisklęta początkowo są karmione przez rodziców, później samodzielnie pobierają pokarm.

Żurawie są zagniazdownikami, ale na noc zwykle wracają do gniazda. Pisklętom najszybciej rosną nogi, zdolność do lotu uzyskują po około 10 tygodniach życia. Po lęgach, ptaki łączą się w coraz większe stada z innymi rodzinami oraz ptakami, które w danym sezonie nie podchodziły do lęgów.

Żuraw zjada bezkręgowce i drobne kręgowce, ziarna, nasiona, i miękkie części roślin.

Galeria

Z kim łatwo pomylić Żurawia?

Żuraw bywa mylony z Czaplą Siwą, ta jednak jest mniejsza, nie ma charakterystycznego pióropusza „w ogonie”, ani czerwonej czapeczki na głowie, ponadto nigdy nie tworzy tak wielkich i hałaśliwych stad, nie przelatuje w kluczach lub liniach i nie odzywa się nieomylnym, żurawiowym klangorem.

Jak wygląda Czapla Siwa?

Żuraw w liczbach

Masa ciała4 – 7 kg
Rozpiętość skrzydeł180 -220 cm
Długość ciała115 cm, wysokość do 140 cm
Liczebność w Polscekrajową populację ocenia się na 26 500 par lęgowych. Największe zagęszczenie stwierdzono na północy i północnym wschodzie kraju, gdzie średnie zagęszczenie wynosi około 4 par na 100 km. kwadratowych. Jeszcze w latach 80-tych XX wieku, Żuraw był gatunkiem niezwykle rzadko spotykanym i bardzo płochliwym, gniazdował tylko w najdzikszych, bagiennych ostępach i istniało poważne ryzyko, że wyginie u nas jako gatunek lęgowy. W ciągu ostatnich dziesięcioleci, jego liczebność jednak znacznie wzrosła, a to w wyniku adaptacji do nowych, silnie przekształconych siedlisk i zaniku lęku przed człowiekiem. Żuraw w Polsce podlega ochronie ścisłej, figuruje w załączniku I unijnej Dyrektywy Ptasiej.
StatusObjęty jest ścisłą ochroną gatunkową, zaklasyfikowany jako gatunek najmniejszej troski (LC)

Jak pomóc Żurawiom?

Poprzez ochronę terenów mokradłowych, które służą Żurawiom jako legowiska, ale też żerowiska i miejsca sejmikowania. Nie płosząc i nie przeszkadzając ptakom lęgowym czy na przelotach.

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz