nasze działania

Koalicja Niech Żyją!

Wiesz, że w Polsce można strzelać do 13 gatunków ptaków? Bez żadnej potrzeby, uzasadnienia – jedynie dla „przyjemności”

Jak wygląda Gęś Białoczelna?

Społeczny Rezerwat Przyrody

Sasankowe Murawy

Dlaczego owce są pożyteczne?

Ostoja Ptaków

Księżycowe Łąki

Społeczny rezerwat na pTAK!

Społeczny Rezerwat na pTAK!

Na jakie ptaki można polować w Polsce?

Wiedza, eksperci, naukowcy i ornitolodzy po stronie ptaków. Fakty są jasne – polowania na ptaki nie mają żadnego uzasadnienia!

W 2013 roku – wspólnie z Fundacją Viva oraz Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot – powołaliśmy Koalicję Niech Żyją!
Cel? Zaprzestanie strzelania do 13 gatunków ptaków łownych.

Przez ostatnie 11 lat do Koalicji Niech Żyją! dołączyło kilkadziesiąt największych organizacji w Polsce i – choć postulat dotyczący ptaków nadal jest najważniejszym wśród koalicjantów – mamy również ekspertów wspierających dążenia do reformy łowiectwa w Polsce (polowania na dziki, polowania na terenie prywatnym, badania dla myśliwych)

Poznaj 13 pechowych gatunków ptaków

Na liście zwierząt łownych znajduje się 13 gatunków dzikich ptaków.
Wiele spośród nich to gatunki coraz rzadsze, nawet bez polowania poddawane wielkiej presji człowieka.

Chcemy, aby w Polsce zaprzestano strzelania do ptaków.
Jak to przeprowadzimy?

Naszym celem jest ustanowienie moratorium na zabijanie 13 gatunków dzikich ptaków, znajdujących się na liście zwierząt łownych.

Wystarczy do tego jeden podpis Ministra Środowiska – nie potrzeba nawet zmian ustawowych.

Obecnie w Polsce można polować na 13 różnych gatunków ptaków. Wiele spośród nich to gatunki coraz rzadsze, nawet bez polowania poddawane wielkiej presji człowieka. Gatunki, których siedliska i tak coraz szybciej zagospodarowuje człowiek na swoje własne potrzeby. A na dodatek jeszcze do nich strzelamy ołowianym śrutem. Nie godzimy się na strzelanie do ptaków. To chora tradycja. Niektórzy nazywają ją nawet sportem. Jednak żaden sport nie zakłada śmierci tych, którzy biorą w nim udział.

[Moratorium (łac. moratorius, zwlekający) – zawieszenie, tymczasowe wstrzymanie. Pojęcie stosowane najczęściej w znaczeniu prawniczym. Uzgodnione prawnie na czas określony z powodu wyjątkowych okoliczności. (źródło: Wikipedia)]

*treść pochodzi z 2020 roku i jest właśnie aktualizowana.

W imieniu ogromnej większości społeczeństwa postulujemy:

  1. Wprowadzenie pięcioletniego moratorium na łowieckie zabijanie ptaków.
  2. Powołanie interdyscyplinarnego zespołu eksperckiego, który przeprowadzi długofalowy monitoring liczebności i trendów populacyjnych wszystkich gatunków ptaków z listy łownych.
  3. Dostosowanie prawa do potrzeb ochrony przyrody, a w szczególności dzikich ptaków.

Wprowadzając moratorium możemy dać przykład innym państwom europejskim i dokonać odważnego przełomu. Wyobraźmy sobie nasz kraj, Rzeczpospolitą Polską, jako lidera w dziedzinie ochrony naturalnej, dzikiej przyrody, gdzie ptaki są wolne i bezpieczne.

Dlaczego należy przerwać polowania na ptaki?

A raczej: dlaczego wciąż poluje się na ptaki? Nie ma dla tego żadnego uzasadnienia!

1. Zagrożenie dla gatunków

Prawie połowa z 13 gatunków ptaków znajdujących się na liście zwierząt łownych jest zagrożona, ich populacje drastycznie maleją, są nieliczne lub rzadkie. Mimo to, myśliwi wciąż do nich strzelają. W Polsce nadmierne polowania doprowadziły na krawędź wymarcia głuszce i cietrzewie, które pomimo objęcia ich populacji ochroną w 1995 roku są nadal gatunkami skrajnie zagrożonymi.

Niech Żyją!

2. Ranione i porzucone ptaki

Polując na ptaki, myśliwi godzą się na to, że wiele z nich zostanie zranionych i nie odnalezionych. Ranione ptaki konają w męczarniach. Wiele z nich staje się łatwym łupem drapieżników. Jeśli jednak myśliwi odnajdą postrzelonego ptaka – muszą go dobić. Sposoby, jakimi to robią, bywają okrutne.

Niech Żyją!

3. Zniszczone siedliska

W Polsce wyznaczono 145 ostoi ptaków o międzynarodowym znaczeniu. Mimo to Sieć Natura 2000 nie zapewnia ich właściwej ochrony. Na 94% z nich, za wyjątkiem parków narodowych i rezerwatów (nie zawsze), prowadzone są polowania. Polowania niszczą siedliska, płoszą wszystkie ptaki znajdujące się w ostojach.

Niech Żyją!

Obserwowanie ptaków, zwane birdwatchingiem, to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów turystyki przyrodniczej na świecie. Przyzwolenie na uprawianie łowiectwa w cennych ostojach ptaków to milcząca zgoda na krociowe zyski wąskiej grupy uprzywilejowanych myśliwych kosztem rozwoju lokalnych społeczności.

Niech Żyją!

5. Łamanie prawa

Polowania na ptaki prowadzą do systemowego naruszania polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony przyrody. Łamią także humanitarno‑prawne standardy uśmiercania zwierząt. Plany łowieckie nie wykazują liczebności aż 10 z 13 gatunków, na które wolno w Polsce polować.

Niech Żyją!

6. Zabijanie gatunków chronionych

Nawet jedna trzecia ptaków zabijanych w Polsce na obszarach wodno‑błotnych to gatunki ściśle chronione, w tym wiele znajdujących się w I załączniku dyrektywy ptasiej. Z ptaków objętych ochroną myśliwi najczęściej zabijają: Mewy Śmieszki, Białogłowe, Łabędzie Nieme, Cyranki i Perkozy Dwuczube

Niech Żyją!

7. Zatrucie ołowiem

Ołów jest jedną z najbardziej toksycznych substancji w przyrodzie. Od 2023 roku obowiązuje zakaz używania amunicji ołowianej nad zbiornikami wodnymi i terenami podmokłymi. (przed zakazem, w Polsce każdego roku myśliwi wprowadzali do środowiska od 400 do 640 ton ołowiu (~570 ton))

Niech Żyją!

8. Polacy nie chcą polować na ptaki

Aż 94% badanych poparło zakaz polowania na ptaki, których populacje maleją. A ponad dwie trzecie opowiedziało się za całkowitym zakazem polowań na ptaki.
W społeczeństwie rzadko zdarza się aż taka jednomyślność.

Niech Żyją!

Ptasie ciekawostki

01 /
Bagna i Ludzie!
World Wetlands Day
Jak zakazać polowania na Twojej ziemi?
Jak wygonić myśliwych z mojej działki?
Co dają nam drzewa?
Co dają nam drzewa w liczbach?
ALARM dla bagien – co im zagraża, jak je chronić?
Jakie ptaki mieszkają na bagnach?
Jej Wysokość Gęś!
Jak wygląda Gęś Gęgawa?
Sztuka latania – czyli ptasie migracje
Gdzie odlatują ptaki na zimę?
Smutny los „Głupiej Gęsi”
Jak wygląda Gęś Białoczelna?
Co z tą bioróżnorodnością?
Dlaczego bioróżnorodność jest ważna?
Ile ryb zjada Kormoran?
Ile ryb zjada Kormoran?
Ptasia grypa jedzie pociągiem
Skąd ptasia grypa?
Znowu spieprzyli_my!
skąd wzięła się ptasia grypa?
Skąd w Polsce susza?
Jak działa bagno?
Ptaki naszych parków i ogrodów, część 2
Ucz się głosów ptaków!
Jak wygląda Dzwoniec?
Ile ptaków mieszka w Polsce?
Ile ptaków jest w Polsce?
O czym śpiewają ptaki?
Głos Trznadla
Myszołów
„Oszczędzaj energię!” O tym, jak ptaki radzą sobie zimą?
Jak ptaki radzą sobie zimą?
Strach ma wielkie oczy… Puchacza
Dlaczego Rudzik stał się symbolem Świąt?
Dlaczego Rudzik jest symbolem Świąt?
Sowy w legendach i kulturze
Kot w ogrodzie
Czy koty szkodzą przyrodzie?
Dziewczyny górą – samice sów
Sowa Śnieżna, Dean Bricknell (rspb-images.com)
Love Sove
Sowy- zabójcy doskonali
Jak Sowy widzą w ciemności?
Jak robi Sowa?

Dołącz do naszych akcji!

  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz

Dołącz do społeczności

Poznaj Ogrody na pTAK! które tworzymy w całej Polsce. Czytaj o Nocy Sów. Odwiedź nasze ostoje przyrody.