Relacja z Nocy Sów 2018

Sóweczka, Zdjęcie: C. Korkosz

Przykona

Imię i nazwisko Przewodnika: Marta Ilkowska- Nowak

Organizacja/Instytucja: akcja dla uczniów szkoły podstawowej w Przykonie

Współorganizator: leśniczy pan Zbigniew Boczek

Miejsce wydarzenia: Zespół Szkół w Przykonie i czarny las w Człopkach, ul. Szkolna 4a, 62-731, Przykona

Termin: 2018-03-23

Liczba uczestników: 26

- do południa wykonanie przez uczniów w szkole prac plastycznych i gazetki o ulubionej sowie - po południu zwiedzanie w muzeum wystawy fotograficznej "Ptaki drapieżne turkowskich lasów" i spotkanie z autorem prac p.Krzysztofem Fornalczykiem - przejazd do szkoły ( konkursy przyrodnicze o sowach, rozdanie materiałów- zdjęć i ciekawostek o sowach, projekcja filmu "Legendy sowiego królestwa." - przejazd do Człopek do czarnego lasu na nasłuchiwanie sów - przejazd do kościoła w Boleszczynie i Psarach- w poszukiwaniu płomykówki - zakończenie i wręczenie pamiątkowych plakietek

Powrót

Galeria