Atlas ptaków

Jarzębatka

    Curruca nisoria

Jarzębatka, dawniej zwana Pokrzewką Jarzębatą, ma te same upodobania siedliskowe co Gąsiorek. Zdarza się, że obydwa gatunki zajmują wspólne terytoria, ale bez oznak agresji ze strony drapieżnego Gąsiorka, który czasami łowi małe ptaki.

Autor: Joanna Rost

Jak wygląda Jarzębatka?

Jak rozpoznać Jarzębatkę?

Jarzębatka, najrzadsza z naszych Pokrzewek, wyróżnia się nie tylko dużym rozmiarem, ale także stosunkowo długim ogonem i silnym dziobem. Upierzenie wierzchu ciała dorosłego samca jest w kolorze ciemnoszarym z białymi krawędziami pokryw skrzydłowych oraz lotek trzeciego rzędu. Głowa jest stalowoszara, natomiast od spodu ptak ten jest biały z gęstym ciemnoszarym prążkowaniem. Charakterystyczne dla tego gatunku są wyraziste, żółte oczy samca, które razem z jarzębatym, typowym dla wielu szponiastych wzorem na piórach, nadają mu drapieżny wygląd. Występuje dymorfizm płciowy. Samica z wierzchu jest bardziej brunatna, jej prążkowanie na spodzie słabiej się zaznacza, a brudnożółte oczy są mniej jaskrawe, niż oczy samca. Młode są szarobrązowe z wierzchu, a ich pokrywy skrzydłowe i lotki trzeciorzędowe mają jaśniejsze obrzeżenia. Spód ciała jest kremowy i gładki, a prążkowany wzór pojawia się tylko na podogoniu. Oczy młodzieży są ciemne. Jarzębatka na co dzień lata szybko, nisko i na krótkich odcinkach, a przed lądowaniem wykonuje w powietrzu nagły skręt.

średni rozmiar
sylwetka ptaka podobna do Wróbel
sylwetka ptaka w locie podobna do Wróbel
mały dziób
biały kolor

Jak rozpoznać Jarzębatkę po głosie?

W momencie zagrożenia ostrzega ochrypłym i przytłumionym czaihr. Jarzębatka odzywa się głośno i terkocząco – charakterystyczne trrrr-r’t’t’t’-t, czym może przypominać kłócące się Wróble. Frazę tę można czasami usłyszeć w długiej piosence, która jest podobna do piosenki Gajówki, choć wydaje się twardsza i bardziej zgrzytliwa. Śpiew Jarzębatki podobny jest także do brzmienia Cierniówki, więc jeżeli nie zobaczymy ptaka, trudno będzie nam go rozpoznać po samym głosie.

Gdzie i kiedy można zobaczyć Jarzębatkę?

Gniazduje w zakrzaczeniach i gęstych zaroślach porastających skraje łąk, młodników i lasów, obrzeża cieków i zbiorników wodnych. Chętnie zajmuje skupiska jeżyn i różnych kolczastych krzewów. Zwykle są to miejsca dobrze nasłonecznione i krajobrazowo urozmaicone. W Polsce rzadka, spotykana przede wszystkim na obszarach nizinnych, od końca kwietnia do początku września, wyjątkowo do początków października. Jarzębatkę najłatwiej zaobserwujemy wiosną oraz wczesnym latem.

Miejsce występowania lub obserwacji

Poznaj bliżej Jarzębatkę

Jak wygląda Dzięcioł Średni?
Jak wygląda Bernikla Kanadyjska?

Jarzębatka jest ptakiem wędrownym, który na swoje lęgowiska przylatuje stosunkowo późno i opuszcza je wcześnie. Poza sezonem lęgowym prowadzi samotny tryb życia. Ptak ten, podobnie jak inne Pokrzewki, żywi się głównie owadami i ich larwami zbieranymi z liści i gałązek, a także pająkami, wijami, dżdżownicami oraz ślimakami. W okresie letnim i jesiennym swoją dietę uzupełnia o owoce jarzębiny, jeżyn, czarnego bzu, borówek i innych roślin. Ptak ten jest bardzo płochliwy i większość czasu spędza w zaroślach często przy tym śpiewając. Czasami podlatuje tuż nad wierzchołki krzewów i opada z powrotem w gęstwinę. Jarzębatki swoje gniazdo zakładają nisko nad ziemią, przeważnie w gęstych krzewach, rzadziej nisko na drzewie. Budowane jest przez obie płcie. Ścianki gniazda są cienkie, prześwitujące, a całość składa się z drobnych patyczków oraz suchych źdźbeł traw i innych roślin. Poszczególne pary gniazdują pojedynczo i najczęściej tworzą związki monogamiczne. Zdarzają się przypadki, że samiec po wyborze pierwszej partnerki łączy się z inną samiczka, którą jednak szybko opuszcza, a ona sama musi wychować potomstwo. On opiekuje się tylko dziećmi z pierwszego związku. W maju lub czerwcu samica składa 4-6 jaj i wysiaduje je około 12-15 dni na zmianę razem z samcem. Pisklęta zdolność lotu uzyskują po 11-12 dniach od momentu wyklucia. Młode ptaki pozostają pod opieką obojga rodziców przez około 3 tygodnie. Po tym czasie stają się samodzielne ale jeszcze przez kolejnych kilkanaście dni rodziny przebywają razem. Jarzębatki wyprowadzają jeden lęg w ciągu roku, a do pierwszych lęgów przystępują najwcześniej w pierwszym roku życia.

Galeria

Z kim łatwo pomylić Jarzębatkę?

Drapieżny wygląd (charakterystyczne żółte oczy oraz mocno prążkowany spód ciała) dorosłego samca Jarzębatki sprawia, że jest podobny do Krogulca lub Kukułki, jest jednak wielokrotnie od nich mniejszy, więc ryzyko pomyłki jest mało prawdopodobne. Samiczki i młode ptaki przypominają nieco Gajówkę oraz Piegżę, od których odróżniają je delikatne, ale jednak obecne ciemne prążki na spodzie (u młodych tylko na podogoniu), a także jasne oczy samiczki.

Zdjęcie obok : Gajówka.

Jak wygląda Syczek?

Jarzębatka w liczbach

Masa ciała18-36 g
Rozpiętość skrzydeł23-27 cm
Długość ciała15-16 cm
Liczebność w PolsceW latach 2013-2018 liczebność Jarzębatki szacowano na 98 000 – 128 000* par.
Statusśrednio liczny ptak lęgowy

Jak pomóc Jarzębatce ?

Liczebność populacji Jarzębatki na terenie kraju zmniejsza się choć jest gatunkiem podlegającym ochronie ścisłej. Największym zagrożeniem jest utrata miejsc żerowania i gniazdowania. Jarzębatce pomożemy chroniąc przed wycinką gęste krzewy i żywopłoty oraz zachowując różnorodną, mozaikową strukturę tzw. krajobrazu rolniczego. Pomocna będzie także ochrona zarośli i zadrzewień w dolinach rzecznych.

Bibliografia

Hudec K. Przewodnik Ptaki. Tłum. Dudziński W. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza MULTICO, 1996.

Kruszewicz A.G. Ptaki w Polsce. Ptaki lęgowe i przelotne, goście zimowi. Spotkania z przyrodą. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza MULTICO, 2008.

Opracowanie zbiorowe Ilustrowana encyklopedia ptaków Polski Atlas. Wydawnictwo: Fenix, 2015.

Sokołowski J. Ptaki Polski Atlas Wydawnictwo: WSiP, 1988.

Svensson L. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Tłum. Graszka-Petrykowski D. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza MULTICO, 2013.
* Źródło: MPPL

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz